Anda di halaman 1dari 18

LAM-PT-03-03

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUN HUSSEIN ONN

CONTOH R

Rumusan Kehadiran Kuliah Bulanan Pelatih


Bagi Bulan
Tahun

JAN - MEI 2016


May-16

Kumpulan Akademik

Jumlah Waktu Kuliah hingga kini :

Bil

NAMA

Jan-13
7

Ambilan:
SEMESTER:

PISMP RBT (SK)


Rujuk Jadual
EDU
2013

Jam
Hadir

Tutor
%
Hadir

Jum TH

% TH

PIM 2014

60J

EN NAAISHAM BIN MOHAMAD

Jam
Hadir

%
Hadir

Jum TH

% TH

18J

PIM 2024

Jam
Hadir

%
Hadir

Jum TH

% TH

12J

AZLINAH BINTI MOKHTAR

60

100

18

100

12

100

DIANA BINTI ABD AZIS

60

100

18

100

12

100

EMI ZIWANA BINTI JAMIAN

60

100

18

100

12

100

FAZIDAH BINTI ABD RAHMAN

60

100

18

100

12

100

HAIRANY BINTI MEN

60

100

18

100

12

100

HAIRUL FAUZI BIN ROSLAN

60

100

18

100

12

100

MASDALINA BINTI MAULUD

16

88.8889

11.1111

15

83.3333

16.6667

16.6667

10

83.3333

MOHAMAD JAISUN BIN SAMSUL

18

100

18

100

12

100

MOHD KAMARUL ARIFFIN BIN MOHD IDRUS

18

100

18

100

12

100

10

NOR HIDAYAT BINTI ISHAK

18

100

18

100

12

100

11

NORASIKIN BINTI KASSIM

18

100

18

100

12

100

12

NORHAFIZAH BINTI RASIF

18

100

18

100

12

100

13

NORMAH BINTI MISAHTI

18

100

18

100

12

100

14

NUR IZYAN BINTI ISHAK

18

100

18

100

12

100

15

NUR SYAFIQAH BINTI SELAMAT

18

100

18

100

12

100

16

NURUL AINI BINTI MD YUNOS

18

100

18

100

12

100

17

NURUL ATIKAH BINTI AMAT ALI

18

100

18

100

12

100

18

RAHMAH BINTI MOHAMED

18

100

18

100

12

100

19

SITI HADIJAH BINTI MARLAN

18

100

18

100

12

100

20

SITI NORHIDAHAYU BINTI ABDUL JALIL

18

100

18

100

12

100

21

SITI YUSLIA BINTI YUSOF

18

100

18

100

12

100

22

ZAKIAH HANUM BINTI MOHD MALOM

18

100

18

100

12

100

23

ZURINA BINTI BAKARON

18

100

18

100

12

100

Kategori Peratus

<70%

70-79%

80-89%

90-99%

100%

Subjek EDU 2013

22

Subjek PIM 2014


Subjek PIM 2024

0
1

0
0

1
0

0
0

22
22

LAM-PT-03-03

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUN HUSSEIN ONN


Rumusan Kehadiran Kuliah Bulanan Pelatih
Bagi Bulan

JAN - MEI 2016

Tahun

May-16

Kumpulan Akademik

Jumlah Waktu Kuliah hingga kini :

Bil

NAMA

Jan-13
7

Ambilan:
SEMESTER:

CONTOH R

PISMP RBT (SK)


Rujuk Jadual

EDU
2013

Jam
Hadir

Tutor EN NAAISHAM BIN MOHAMAD

%
Hadir

Jum TH

% TH

18J

PIM 2014

Jam
Hadir

%
Hadir

Jum TH

% TH

18J

PIM 2024

Jam
Hadir

%
Hadir

Jum TH

% TH

12J

AZLINAH BINTI MOKHTAR

18

100

18

100

12

100

DIANA BINTI ABD AZIS

18

100

18

100

12

100

EMI ZIWANA BINTI JAMIAN

18

100

18

100

12

100

FAZIDAH BINTI ABD RAHMAN

18

100

18

100

12

100

HAIRANY BINTI MEN

18

100

18

100

12

100

HAIRUL FAUZI BIN ROSLAN

18

100

18

100

12

100

MASDALINA BINTI MAULUD

16

88.8889

11.1111

15

83.3333

16.6667

16.6667

10

83.3333

MOHAMAD JAISUN BIN SAMSUL

18

100

18

100

12

100

MOHD KAMARUL ARIFFIN BIN MOHD IDRUS

18

100

18

100

12

100

10

NOR HIDAYAT BINTI ISHAK

18

100

18

100

12

100

11

NORASIKIN BINTI KASSIM

18

100

18

100

12

100

12

NORHAFIZAH BINTI RASIF

18

100

18

100

12

100

13

NORMAH BINTI MISAHTI

18

100

18

100

12

100

14

NUR IZYAN BINTI ISHAK

18

100

18

100

12

100

15

NUR SYAFIQAH BINTI SELAMAT

18

100

18

100

12

100

16

NURUL AINI BINTI MD YUNOS

18

100

18

100

12

100

17

NURUL ATIKAH BINTI AMAT ALI

18

100

18

100

12

100

18

RAHMAH BINTI MOHAMED

18

100

18

100

12

100

19

SITI HADIJAH BINTI MARLAN

18

100

18

100

12

100

20

SITI NORHIDAHAYU BINTI ABDUL JALIL

18

100

18

100

12

100

21

SITI YUSLIA BINTI YUSOF

18

100

18

100

12

100

22

ZAKIAH HANUM BINTI MOHD MALOM

18

100

18

100

12

100

23

ZURINA BINTI BAKARON

18

100

18

100

12

100

Jum TH

% TH

Kategori Peratus
Bilangan Subjek EDU 2013

<70%
0

70-79%
0

80-89%
1

90-99%
0

100%
22

Bilangan Subjek PIM 2014

22

Bilangan Subjek PIM 2024

22

BORANG KOSONG UNTUK DI ISI

LAM-PT-03-03

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUN HUSSEIN ONN


Rumusan Kehadiran Kuliah Bulanan Pelatih
Bagi Bulan

Ambilan:

Tahun

Semester:

Kumpulan Akademik

Jumlah Waktu Kuliah hingga kini :

Bil

Rujuk Jadual

Jam
Hadir

NAMA

Tutor:

%
Hadir

Jum TH

Jam
Hadir

% TH

%
Hadir

Jum TH

Jam
Hadir

% TH

%
Hadir

18

100

18

100

12

100

18

100

18

100

12

100

18

100

18

100

12

100

18

100

18

100

12

100

18

100

18

100

12

100

18

100

18

100

12

100

18

100

18

100

12

100

18

100

18

100

12

100

18

100

18

100

12

100

10

18

100

18

100

12

100

11

18

100

18

100

12

100

12

18

100

18

100

12

100

13

18

100

18

100

12

100

14

18

100

18

100

12

100

15

18

100

18

100

12

100

16

18

100

18

100

12

100

17

18

100

18

100

12

100

18

18

100

18

100

12

100

19

18

100

18

100

12

100

20

18

100

18

100

12

100

21

18

100

18

100

12

100

22

18

100

18

100

12

100

23

18

100

18

100

12

100

24

18

100

18

100

12

100

25

18

100

18

100

12

100

26

18

100

18

100

12

100

27

18

100

18

100

12

100

28

18

100

18

100

12

100

Kategori Peratus
Subjek
Subjek
Subjek

<70%

70-79%

80-89%

90-99%

100%

* Bagi kelas yang mempunyai lebih dari 3 subjek peperiksaan sila guna dua borang, harap maklum. Sekian Ter

Saya tak ubah angka 18 ruang (Jum TH) tersebut adalah formula, anda hanya perlu ubah atau tukar angka tersebut berdasarkan jumlah ja
keseseluruhan subjek, begitu juga dengan ruang "% Hadir"

TOH RUMUSAN KESELURUHAN DARI BULAN JAN - MEI 2016

KOD SUBJEK
JUMLAH KESELURUHAN JAM BAGI SETIAP SUBJEK
CATATAN

CATATKAN SEBAB TIDAK HADIR


Sakit (MC) @ Rasmi @ Pengecualian Kuliah @
Ponteng

Sakit (MC)

BILANGAN PELAJAR MENGIKUT PERATUSAN KEHADIRAN

MASUKKAN ANALISIS IKUT SUBJEK

TOH RUMUSAN KESELURUHAN DARI BULAN JAN - MEI 2016

CATATAN

Sakit (MC)

CATATAN

ian Terima Kasih.

umlah jam

TUKAR JUMLAH JAM MENGIKUT SUBJEK


Contoh: =SUM(D18/60*100) Jika Jumlah Keseluruhan Jam bagi Subjek itu ialah 60 Jam

Ruang Ini (Jum TH) Juga Perlu Ditukar Meng


Jam Kehadiran Keseluruhan

kar Mengikut Jumlah