Anda di halaman 1dari 18

RANCANGAN PELAJARAN

TAHUNAN (RPT)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
(RBT)
KSSR TAHUN 5

2016

KNIKAL
STANDARD KANDUNGAN

TAJUK : 2. ASAS T
STANDARD PEMBELAJARAN
Page
1

STANDARD PRESTASI

CA

TP
2.2 Memasang dan
membuka kit model
berfungsi secara
elektromekanikal
berpandukan manual.

2.2.1
2.2.2

2.2.3

Membaca dan
memahami manual.
Menyatakan nama dan
fungsi alatan tangan
yang diperlukan untuk
memasang dan
membuka kit model.
Mengenal pasti nama
dan fungsi komponen kit
model seperti motor,
gear, takal dan tali
sawat, gegancu dan
rantai, roda dan gandar,
alat kawalan jauh,
sensor, bateri, sel solar,
suis, pemegang bateri
dan kerangka.

TAFSIRAN

Membaca manual kit model


berfungsi.

Menyatakan dua nama dan fungsi


alatan tangan untuk memasang dan
membuka kit model.
Mengenal pasti nama dan fungsi dua
komponen kit model.

Memasang komponen kit model


berpandukan manual.

Mengenal pasti sistem


elektromekanikal kit model yang
telah dipasang.
Membuat pengujian kefungsian kit
model.
Mengenal pasti masalah dan
membuat pembaikan kit model.

EMK:
EK 2
- Boleh m
makluma
sumber.

Kreativiti:
- Mengha
dari pem

Nilai Mur
- Keyakin
- Mematu

Kemahira
- Literasi
BBB:

- Kit mod
carta, ala

Murid berupaya menggunakan


pengetahuan dan kemahiran sedia
ada untuk digunakan pada situasi
baharu secara sistematik, bersikap
positif dan boleh dicontohi.
Membuka dan menyimpan
komponen kit model dengan
sistematik.

KNIKAL

TAJUK : 2. ASAS T

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.2 Memasang dan


membuka kit model
berfungsi secara

2.2.4

Memasang komponen
kit model berpandukan
manual.

Page
2

TP
1

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN
Membaca manual kit model
berfungsi.

CA

EMK:
EK 3
- Meranc

elektromekanikal
berpandukan manual.

2.2.5

2.2.6
2.2.7

Mengenal pasti sistem


elektromekanikal kit
model.

Menguji kefungsian kit


model.
Membuka dan
menyimpan komponen
kit model.

Memasang komponen kit model


berpandukan manual.

Mengenal pasti sistem


elektromekanikal kit model yang
telah dipasang.

Menyatakan dua nama dan fungsi


alatan tangan untuk memasang dan
membuka kit model.
Mengenal pasti nama dan fungsi dua
komponen kit model.

EKNIKAL

Membuat pengujian kefungsian kit


model.
Mengenal pasti masalah dan
membuat pembaikan kit model.
Murid berupaya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran sedia
ada untuk digunakan pada situasi
baharu secara sistematik, bersikap
positif dan boleh dicontohi.
Membuka dan menyimpan
komponen kit model dengan
sistematik.

projek de
dan
melaksan

Kreativiti:
- Boleh m
makluma
memastik
tugasan.

Nilai Mur
- Berazam

Kemahira
- Penyele
masalah.
BBB:

- Kit mod
alatan tan

TAJUK : 4. PENGHASILA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.2 Menghasilkan projek


menggunakan bahan
logam dan bukan
logam dengan litar
elektronik.

4.2.1
4.2.2

4.2.3

Mengenal pasti projek


berpandukan manual.
Menyatakan bahan
logam seperti aluminium,
keluli, zink dan bahan
bukan logam.
Menyatakan nama dan

Page
3

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

Menyatakan bahan logam yang


digunakan untuk membuat projek.

Menerangkan fungsi tiga alatan


tangan dan komponen elektronik
untuk membuat projek.

CA

EMK:
EK2
- Memilih
daripada
idea.
- Meneru
peningka
idea.

Mengukur, menanda dan memotong


bahan yang digunakan untuk
membuat projek.

Memasang bahan projek


menggunakan pengikat dan
pencantum.
Membuat kemasan projek.
Pengiraan kos projek.

fungsi alatan tangan


yang digunakan untuk
membina projek iaitu
gergaji besi, gunting
logam, gandin kayu,
gandin getah, kikir rata,

Membuat penyambungan litar


elektronik pada projek.
Menguji kefungsian projek.

Membina projek yang berfungsi


dengan mempunyai nilai tambah
secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

Kreativiti
- Boleh
dan bole
penilaian
idea.

Nilai Mur
- Memat

Kemahir
- Literasi
BBB:

EKNIKAL

TAJUK : 4. PENGHASILA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.2 Menghasilkan projek


menggunakan bahan
logam dan bukan
logam dengan litar
elektronik.

4.2.4

4.2.5

Menyediakan alatan dan


bahan berdasarkan
projek.
Mengukur, menanda dan
memotong bahan yang
digunakan untuk
membuat projek.

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

Menyatakan bahan logam yang


digunakan untuk membuat projek.

Menerangkan fungsi tiga alatan


tangan dan komponen elektronik
untuk membuat projek.

Mengukur, menanda dan memotong


bahan yang digunakan untuk
membuat projek.

CA

EMK:
EK2
- Boleh
merealis
untuk ke
Semasa

Kreativiti
- Boleh
menggun
dan tekn
kaedah y
baik.

Nilai mur
Page
4

Memasang bahan projek


menggunakan pengikat dan
pencantum.
Membuat kemasan projek.
Pengiraan kos projek.
Membuat penyambungan litar
elektronik pada projek.
Menguji kefungsian projek.
Membina projek yang berfungsi
dengan mempunyai nilai tambah
secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

TAHUN BARU CINA (19/2 20/2)

EKNIKAL

- Berdisp

Kemahir
- Membu
keputusa
BBB:

- Manua

TAJUK : 4. PENGHASILA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.2 Menghasilkan projek


menggunakan bahan
logam dan bukan
logam dengan litar
elektronik.

4.2.6

Memasang bahan projek


menggunakan pengikat
dan pencantum.

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

Menyatakan bahan logam yang


digunakan untuk membuat projek.

Menerangkan fungsi tiga alatan


tangan dan komponen elektronik
untuk membuat projek.

Mengukur, menanda dan memotong


bahan yang digunakan untuk
membuat projek.

Memasang bahan projek


menggunakan pengikat dan
pencantum.
Membuat kemasan projek.
Pengiraan kos projek.

Page
5

CA

EMK:
EK5
- Prinsip
jawab s
menjaga
bengkel

Kreativit
- Penye
masalah

Nilai Mu
- Menga
budaya

Kemahi
- Produk
akaunta
BBB:

Membuat penyambungan litar


elektronik pada projek.
Menguji kefungsian projek.
Membina projek yang berfungsi
dengan mempunyai nilai tambah
secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

- Alatan
bahan b
- Manua
pemasa

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (14/3 22/3)

EKNIKAL

TAJUK : 4. PENGHASILA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.2 Menghasilkan projek


menggunakan bahan
logam dan bukan
logam dengan litar
elektronik.

4.2.7

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

CA

Membuat kemasan
projek menggunakan
bahan iaitu cat licau atau
syelek.

Menyatakan bahan logam yang


digunakan untuk membuat projek.

EMK:
EK 5
- Prinsip
mengiku

Menerangkan fungsi tiga alatan


tangan dan komponen elektronik
untuk membuat projek.

Kreativiti
- Membu
perband
bahan.

Mengukur, menanda dan memotong


bahan yang digunakan untuk
membuat projek.

Nilai Mur
- Kekem
tugasan
diberikan

Memasang bahan projek


menggunakan pengikat dan
pencantum.
Membuat kemasan projek.
Pengiraan kos projek.
Membuat penyambungan litar
elektronik pada projek.
Menguji kefungsian projek.

Page
6

Kemahir
- Produk
akauntab
BBB:

- Cat lica
- Syelek
- Berus c
- Berus s
- Pelarut

EKNIKAL

Membina projek yang berfungsi


dengan mempunyai nilai tambah
secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

- Kertas

TAJUK : 4. PENGHASILA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.2 Menghasilkan projek


menggunakan bahan
logam dan bukan
logam dengan litar
elektronik.

4.2.8

4.2.9

Menyatakan nama,
simbol dan fungsi
komponen elektronik
seperti diod pemancar
cahaya (LED), perintang,
kapasitor, transistor,
buzer dan suis.

Membaca litar skematik


dan litar bergambar
berdasarkan manual.

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

Menyatakan bahan logam yang


digunakan untuk membuat projek.

Menerangkan fungsi tiga alatan


tangan dan komponen elektronik
untuk membuat projek.

Page
7

Mengukur, menanda dan memotong


bahan yang digunakan untuk
membuat projek.
Memasang bahan projek
menggunakan pengikat dan
pencantum.
Membuat kemasan projek.
Pengiraan kos projek.
Membuat penyambungan litar
elektronik pada projek.
Menguji kefungsian projek.
Membina projek yang berfungsi
dengan mempunyai nilai tambah
secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

CA

EMK:
EK 4
- Mengg
teknolog
menghas
produk.

Kreativiti
- Mengg
sumber a

Nilai Mur
- Berhati

Kemahir
- Literasi
BBB:

- Kompo
elektroni
skematik
bergamb

EKNIKAL

TAJUK : 4. PENGHASILA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.2 Menghasilkan projek


menggunakan bahan
logam dan bukan
logam dengan litar
elektronik.

4.2.10 Membuat
penyambungan litar
elektronik pada projek.

4.2.11 Menguji kefungsian


projek.
4.2.12 Membuat
penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

Menyatakan bahan logam yang


digunakan untuk membuat projek.

Menerangkan fungsi tiga alatan


tangan dan komponen elektronik
untuk membuat projek.

Mengukur, menanda dan memotong


bahan yang digunakan untuk
membuat projek.

Memasang bahan projek


menggunakan pengikat dan
pencantum.
Membuat kemasan projek.
Pengiraan kos projek.

CA

EMK:
EK 4
- Menilai
perlaksa
projek.

Kreativiti
- Boleh m
keputusa
mengam
susulan.

Nilai Mur
- Berdika
bekerjas

Kemahir
- Pemikir
penyeles
masalah
BBB:

Membuat penyambungan litar


elektronik pada projek.
Menguji kefungsian projek.
Membina projek yang berfungsi
dengan mempunyai nilai tambah
secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

- Manua
- Bahan
- Bahan
- Kompo
elektroni
- Alatan

HARI PEKERJA (1/5)

EKNIKAL
STANDARD KANDUNGAN

TAJUK : 4. PENGHASILA
STANDARD PEMBELAJARAN

Page
8

TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

CA

4.2 Menghasilkan projek


menggunakan bahan
logam dan bukan
logam dengan litar
elektronik.

4.2.13 Pengiraan kos bahan.


1

Menyatakan bahan logam yang


digunakan untuk membuat projek.

Menerangkan fungsi tiga alatan


tangan dan komponen elektronik
untuk membuat projek.

Mengukur, menanda dan memotong


bahan yang digunakan untuk
membuat projek.

Memasang bahan projek


menggunakan pengikat dan
pencantum.
Membuat kemasan projek.
Pengiraan kos projek.

Membuat penyambungan litar


elektronik pada projek.
Menguji kefungsian projek.
Membina projek yang berfungsi
dengan mempunyai nilai tambah
secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

EMK:
EK3
- Berjaya
menjalan
mengiku
perancan
- Membu
anggara
dengan t

Kreativiti
- Menda
makluma
pelbagai

Nilai Mur
- Kejujur
ketelusa

Kemahir
- Komun
kolabora
BBB:

- Bahan
- Borang
kos baha

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (18/5 22/5)

EKNOLOGI PERTANIAN

TAJUK : 5. TEKNOLOGI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

5.1 Menanam benih di


dalam bekas.

5.1.1

Memilih biji benih yang


baik berdasarkan ciri-ciri
seperti cukup matang,
bernas, berbentuk

Page
9

TP
1

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN
Menyatakan dua ciri biji benih yang
baik.

CA

EMK:
EK 2
- Daya k
inovasi (

normal dan tidak


diserang perosak.

idea terb
2

Menerangkan nama dan fungsi dua


alatan.

Mengenal pasti medium semaian.


Menyediakan medium dalam bekas
semaian dan penanaman yang
sesuai.
Mengisi medium ke dalam bekas
semaian mengikut prosedur.

Menyemai biji benih halus atau kasar


dengan kaedah yang betul.

Kreativiti
- Pemilih
terbaik d

Nilai Mur
- Kerjasa
- Yakin
- Tekun
- Sabar

Kemahir
- Literasi
- Literasi
BBB:

Melakukan penjagaan semaian dan


tanaman.
Mengubah anak benih ke dalam
bekas tanaman mengikut prosedur.

- Spesim
bekas pl
Point, lem

Melakukan penanaman benih dalam


bekas secara kreatif dan inovatif dari
aspek idea, teknik, peralatan dan
bahan.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (30/5 14/6)

EKNOLOGI PERTANIAN

TAJUK : 5. TEKNOLOGI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

5.1 Menanam benih di


dalam bekas.

5.1.2

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

CA

5.1.3

Menyatakan nama dan


fungsi alatan seperti
sudip tangan,
serampang tangan dan
penyiram.
Menyediakan alatan iaitu
sudip tangan,
serampang tangan dan

Page
10

Menyatakan dua ciri biji benih yang


baik.

Menerangkan nama dan fungsi dua


alatan.

EMK:
EK 2
- Boleh m
makluma
sumber.

Kreativiti
- Mengh
dari pem

Menyemai biji benih halus atau kasar


dengan kaedah yang betul.

Melakukan penjagaan semaian dan


tanaman.
Mengubah anak benih ke dalam
bekas tanaman mengikut prosedur.

penyiram.
5.1.4

Mengenal pasti medium


semaian seperti medium
campuran, peat most
dan cocoa peat

Mengenal pasti medium semaian.


Menyediakan medium dalam bekas
semaian dan penanaman yang
sesuai.
Mengisi medium ke dalam bekas
semaian mengikut prosedur.

Melakukan penanaman benih dalam


bekas secara kreatif dan inovatif dari
aspek idea, teknik, peralatan dan
bahan.

Nilai Mur
- Yakin d
mematuh

Kemahir
- Komun
kolabora
- Literasi
BBB:

- Bahan:

EKNOLOGI PERTANIAN

TAJUK : 5. TEKNOLOGI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

5.1 Menanam benih di


dalam bekas.

5.1.7

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

CA

5.1.8

Menyemai biji benih


halus atau biji benih
kasar dengan kaedah
yang betul.
Melakukan penjagaan
semaian iaitu menyiram,
merumput dan
mengawal makhluk
perosak.

Menyatakan dua ciri biji benih yang


baik.

Menerangkan nama dan fungsi dua


alatan.

Mengenal pasti medium semaian.


Menyediakan medium dalam bekas
semaian dan penanaman yang
sesuai.
Mengisi medium ke dalam bekas
semaian mengikut prosedur.

Page
11

EMK:
EK 3
- Berorie
pencapa
matlama

Kreativiti
- Dapat
menyele
tugasan
yang dite

Nilai mur
- Bekerja
- Bersun

Menyemai biji benih halus atau kasar


dengan kaedah yang betul.

Melakukan penjagaan semaian dan


tanaman.
Mengubah anak benih ke dalam
bekas tanaman mengikut prosedur.

Melakukan penanaman benih dalam


bekas secara kreatif dan inovatif dari
aspek idea, teknik, peralatan dan
bahan.

sungguh
- Cermat
- Berhati

Kemahir
- Kepimp
tanggung
BBB:

EKNOLOGI PERTANIAN

TAJUK : 5. TEKNOLOGI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

5.1 Menanam benih di


dalam bekas.

5.1.9

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

CA

Menyediakan medium
dan bekas penanaman
yang sesuai.

Menyatakan dua ciri biji benih yang


baik.

Menerangkan nama dan fungsi dua


alatan.

Mengenal pasti medium semaian.


Menyediakan medium dalam bekas
semaian dan penanaman yang
sesuai.
Mengisi medium ke dalam bekas
semaian mengikut prosedur.
Menyemai biji benih halus atau kasar
dengan kaedah yang betul.

5.1.10 Mengubah anak benih


ke dalam bekas
penanaman mengikut
prosedur.
5.1.11 Melakukan aktiviti
penjagaan tanaman iaitu
merumput, menggembur,
membaja, menyiram dan
mengawal perosak.

EMK:
EK 5
- Boleh
menyesu
baru den
keperlua
masyara
- Meneru
peningka
idea.

Kreativit
- Mengg
kaedah a
prosedu
mengen
ciri yang

Nilai Mu
- Tekun

Page
12

Melakukan penjagaan semaian dan


tanaman.
Mengubah anak benih ke dalam
bekas tanaman mengikut prosedur.

Melakukan penanaman benih dalam


bekas secara kreatif dan inovatif dari
aspek idea, teknik, peralatan dan
bahan.

- Sabar

Kemahir
- Produk
akauntab
BBB:

AINS RUMAH TANGGA

TAJUK : 6. SAINS RUMA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

6.2 Menyediakan sajian.

6.2.1

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

CA

Mengenal pasti sanitasi


penyediaan makanan
dengan betul.

Menyatakan sanitasi penyediaan


makanan dengan betul.

Menerangkan nama dan fungsi tiga


alatan.

Memilih menu sarapan atau minum


petang.

Kreativiti
- Memilih
terbaik u

Nilai Mur
- Kebers
- Kesyuk
- Bekerja

6.2.2

Menyatakan nama dan


fungsi alatan seperti
kutleri, sudip, senduk,
mangkuk adunan, alat
penyukat, alat
penimbang, kuali, periuk,
dapur, alat pengadun
kek, alat pengisar, cerek
elektrik, pembakar roti
dan oven elektrik.

EMK:
EK 1
- Sikap
bertangg
terhadap
yang dip
EK 2
- Menilai
kritis.

Membuat anggaran kos bahan


mengikut menu yang dipilih.

Menyedia, memasak dan


menghidang sajian mengikut menu
yang dipilih.

Kemahir
- Literasi
- Literasi
BBB:

Page
13

AINS RUMAH TANGGA

Menyedia, memasak dan


menghidang sajian secara kreatif
dan inovatif.
Membersihkan alatan dan ruang
memasak.
Menyelenggarakan dan menyimpan
alatan.

- Gamba
penyedia
makanan
alatan m

TAJUK : 6. SAINS RUMA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

6.2 Menyediakan sajian.

6.2.3

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

CA

6.2.4

Memilih menu sarapan


atau minum petang.

Menyatakan sanitasi penyediaan


makanan dengan betul.

Menerangkan nama dan fungsi tiga


alatan.

Memilih menu sarapan atau minum


petang.

Kreativiti
- Berfikir

Membuat anggaran kos bahan


mengikut menu yang dipilih.

Nilai Mur
- Menep
- Ketelus
- Bekerja

Menyedia, memasak dan


menghidang sajian mengikut menu
yang dipilih.

Menyedia, memasak dan


menghidang sajian secara kreatif
dan inovatif.
Membersihkan alatan dan ruang
memasak.
Menyelenggarakan dan menyimpan
alatan.

Membuat anggaran kos


bahan mengikut menu
yang dipilih.

Page
14

EMK:
EK 1
- Peka k
peluang
mengam
terhadap
persekita
- Berorie
masa de
(berimag

Kemahir
- TMK Menggun
perisian
menghas
menu.
BBB:

- Contoh
sarapan

petang d

HARI KEMERDEKAAN (31/8)

AINS RUMAH TANGGA

TAJUK : 6. SAINS RUMA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

6.2 Menyediakan sajian.

6.2.5

Menyediakan, memasak
dan menghidangkan
sajian.

6.2.6

Membersihkan alatan
dan ruang memasak.

6.2.7

Menyelenggarakan dan
menyimpan alatan.

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

Menyatakan sanitasi penyediaan


makanan dengan betul.

Menerangkan nama dan fungsi tiga


alatan.

Memilih menu sarapan atau minum


petang.

Menyedia, memasak dan


menghidang sajian mengikut menu
yang dipilih.

Menyedia, memasak dan


menghidang sajian secara kreatif
dan inovatif.
Membersihkan alatan dan ruang
memasak.
Menyelenggarakan dan menyimpan
alatan.

Page
15

Membuat anggaran kos bahan


mengikut menu yang dipilih.

CA

EMK:
EK 2
- Berorie
pencapa
tahu mat
tindakan
- Boleh m
tugasan
yang dib
- Berkeu
memimp

Kreativiti
- Penjan
membua
kesimpu

Nilai Mur
- Kebers
- Bekerja

Kemahir
- Produk
akauntab
- Kepimp

AINS RUMAH TANGGA

TAJUK : 6. SAINS RUMA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

6.3 Menghias dan


membungkus
makanan.

6.3.1

6.3.2

6.3.3

Menyatakan bahan
hiasan seperti aising,
coklat urai, jem dan
kelapa parut kering.
Menyatakan jenis
pembungkus makanan
seperti kertas
pembungkus dan bekas
plastik.
Mengenal pasti
maklumat pada label
pembungkus makanan
iaitu jenama, nama
makanan, kandungan,
tanda harga, tanda halal,
berat dan tarikh luput.

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

TP

Menyatakan dua bahan hiasan pada


makanan.
Menyatakan satu jenis pembungkus
makanan.

Menerangkan dua maklumat pada


label pembungkus makanan.

Menghias dan membungkus


makanan.

Menghias dan membungkus


makanan mengikut kesesuaian.

CA

EMK:
EK 3
- Mengu
makluma
EK 4
- Mengh
produk b
pengetah

Kreativiti
- Mengg
sumber a

Nilai Mur
- Bekerja

Kemahir
- Literasi
- Literasi
BBB:

Menghias, membungkus dan


melabel makanan.

Menghias, membungkus dan


melabel makanan yang disediakan
mengikut kesuaian secara kreatif
dan inovatif.

- Contoh
hiasan, c
bergamb
pembung
makanan

HARI MALAYSIA (16/9)

INS RUMAH TANGGA


STANDARD KANDUNGAN

TAJUK : 6. SAINS RUM


STANDARD PEMBELAJARAN

Page
16

TP

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

6.3 Menghias dan


membungkus
makanan.

6.3.4

Menghias dan
membungkus makanan
seperti kek, roti, donat
dan biskut.

Menyatakan dua bahan hiasan


pada makanan.
Menyatakan satu jenis
pembungkus makanan.

Menerangkan dua maklumat pada


label pembungkus makanan.

Menghias dan membungkus


makanan.

Menghias dan membungkus


makanan mengikut kesesuaian.

Menghias, membungkus dan


melabel makanan.

Menghias, membungkus dan


melabel makanan yang disediakan
mengikut kesuaian secara kreatif
dan inovatif.

42

ULANGKAJI PELAJARAN

43

Page
17

Kreativi
- Menja

Nilai Mu
- Keber
- Bekerj

EMK:
EK 4
- Mengh
produk
kemahir
EK 5
- Prinsip
dan me
tugas sa
- Prinsip

Kemahi
- TMK jaringan
- Produ
akaunta
BBB:

- Bahan
hiasan m
- Jenis
pembun
- Conto
yang sia
- Perala
menghi

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

..

..
SHAHRUL IMRAN JAKARIAH
Guru RBT Thn 5
SM

ISWADI AMAT
Panita RBT/TMK/Sejarah

Page
18

NORHAPIZAH YUNUS
Guru Besar, SRAI