Anda di halaman 1dari 7

SAINS

TAHUN 2
NAMA:
KELAS

1. Antara berikut,yang manakah ialah benda hidup ? (Pengetahuan)

2. Antara berikut,yang manakah ialah benda bukan hidup ?( Pengetahuan)

Kereta

Harimau

Pokok ros

3.

Antara berikut, yang manakah tidak boleh bernafas ?(kefahaman)

4.

Antara berikut,yang manakah betul ?(kefahaman)


Benda hidup

Benda bukan hidup

Meja

Cacing

Gajah

Baju kemeja

Tikus

Cendawan

A
B
C

5.

Benda-benda berikut tergolong dalam kumpulan benda hidup yang sama


Kecuali (aplikasi)

beruang

katak

Pokok bunga raya

6.

Apakah yang berlaku pada wanita di atas? (Sintesis)


A

move
bergerak

grow
membesar

breathe
bernafas

7.
Benda ini merupakan benda hidup. Ia bergerak secara melompat. Apakah
ia?? (Penilaian)
A

8.

A
B
C

9.

10.

Yang manakah antara berikut, dikelaskan dengan betul ?(analisis)


Living thing
Benda hidup

Non-Living Thing
Benda bukan hidup

Fish
ikan
Car
Kereta
Chair
kerusi

Camera
Kamera
Ball
Bola
Mushroom
Cendawan

Yang manakah antara berikut boleh menghasilkan anak ?tentukan


(aplikasi)
A.

A book / buku

B.

A house / rumah

C.

A cow / lembu

Tafsirkan ayat di bawah, kemudian


Pilih pernyataan yang manakah betul ?(sintesis)
A.

Animals need food and water.


Haiwan memerlukan makanan dan air

B.

Living things is not alive.


Benda hidup adalah benda yang tidak hidup

C.

Plants do not need water.


Tumbuhan tidak memerlukan air.

11.

12.

13.

14.

15.

Which is the characteristics of living things ?


Yang manakah ciri-ciri benda hidup ?
A.

They cannot grow.


mereka tidak boleh membesar

B.

They produce young.


mereka menghasilkan anak

C.

They cannot breathe.


mereka tidak boleh bernafas

Suaikan nama bagi anak katak ? (aplikasi)


A.

Anak kambing

B.

berudu

C.

anak kucing

We need air, food and to stay alive.


Kita perlukan udara, makanan dan ..untuk teruskan hidup.
A.

ice-cream / ais-krim

B.

water / air

C.

chicken / ayam

Which food gives us the most energy?


Yang manakah makanan memberi kita tenaga ?
A.

rice / nasi

B.

pineapple / nanas

C.

tomato sauce / sos tomato

Which food helps us stay healthy ?


Yang manakah makanan yang menyihatkan kita ?

A.
16.

B.

Which food helps us grow ?


Yang manakah makanan untuk kita membesar ?

A.
17.

18.

19.

C.

B.

C.

We ..when we feel thirsty.


Kitaapabila kita rasa dahaga.
A.

eat / makan

B.

drink / minum

C.

sleep / tidur

As we grow, we become taller and.


Apabila kita membesar , kita menjadi lebih tinggi dan......................
A.
bigger
lebih besar
B.

smaller
lebih kecil

C.

lighter
lebih ringan

Aiman can read a book, How old is he now ?


Aiman boleh membaca buku. Berapakah umur dia sekarang ?
A.

9 years old / 9 tahun

B.

2 months old / 2 bulan

1 month old / 1 bulan

20.
A caterpillar is the young of a
Ulat beluncas adalah anak kepada
A.

grasshopper / belalang

B.

butterfly / rama-rama

C.

bird / burung

Skema jawapan

1. A
2. A
3. B
4. B
5. C
6. B
7. A
8. A
9. C
10. A