Anda di halaman 1dari 1

Tajuk : Ulangkaji 1

Kerja sekolah

Pelajar akan:

Pelajar akan:

Mengenal pasti kesalahan tatabahasa dan kesalahan


ejaan
Mengecam Pola Ayat dan membina ayat menggunakan
pola ayat
Komsas Novel: Latihan Tema & Persoalan
Pemahaman Teks Komsas Fragmen Sebuah kehidupan
Pelajaran Sivik

mengecam tema dan persoalan novel beserta huraian Lembaran kerja


membina persoalan dan peristiwa penting berkaitan persoalan novel
menjawab soalan pemahaman komsas
membetulkan kesalahan tatabahasa Buku Galaksi Tatabahasa Set 4, 5
membetulkan kesalahan ejaan Galaksi Tatabahasa Set 4 dan 5
Kerja rumah
Latihan sivik
Latihan tatabahasa Set 6 Buku Galaksi 1501