Anda di halaman 1dari 5

UJIAN BULAN MAC 2016

NAMA :_______________________________________
KELAS : _______________________________________
A) Arahan : Namakan alatan tangan berikut. Kemudian , nyatakan fungsi.

1) Nama alatan : _________________________________


Fungsi

:__________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

2) Nama alatan : _________________________________


Fungsi

:__________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

3) Nama alatan : _________________________________


Fungsi

:__________________________________

______________________________________________
______________________________________________

4) Nama alatan : _________________________________


Fungsi

:__________________________________

______________________________________________
______________________________________________
( 10 markah)

5. Namakan jenis-jenis pengikat .


i)_________________________________
ii)_________________________________
(6 markah)

6.Apakah jenis bahan bukan logam untuk menghasilkan bahan seperti gambar di bawah.

Jawapan : _____________________________
(2 markah)

7. Asas elektromekanikal terdiri daripada tiga system pergerakan iaitu motor dan gear,
___________________ dan motor,gegancu dan rantai.
(2 markah)
B) Sila isi tempat kosong ayat di bawah dengan jawapan yang diberikan.

pistol pengokot
Bahan legap

gogal atau pelindung mata

perspeks

PVC

1._________________________ ialah bahan yang tidak dapat ditembusi cahaya.


2.Sifat-sifat _______________ ialah tidak mudah retak, mudah dilentur dan murah.
3.Bahan ini sangat mudah retak, sukar dibentuk dan harganya mahal.
4.Semasa menggunakan mesin gergaji kerrawang kita hendaklah menggunakan
____________________untuk tujuan keselamatan.
5.Alatan ___________________digunakan untuk mencantumkan dua jenis bahan yang nipis dan
lembut seperti papan lapis.

UJIAN BULAN MAC 2016


NAMA :_______________________________________
KELAS : _______________________________________

Arahan : Lengkapkan soalan berikut dengan jawapan yang betul.


1.Apakah yang dimaksudkan dengan atur cara?

______________________________________________________________________________
2. Apakah jenis bahasa yang hanya difahami oleh computer?

3.Apakah maksud pengaturcaraan computer?

4.Apakah perkaitan antara computer dan atur cara?

(8 markah)

Arahan : Lengkapkan jawapan pada ruang yang disediakan.

Gagal

Bahasa pengaturcaraan

alatan digital

tertib

manual

set arahan

1.Aktiviti harian dapat dihasilkan dengan jayanya apabila__________________dilakukan


dengan tertib.
2. Langkah-langkah yang____________________dalam aktiviti harian mempunyai persamaan
dengan atur cara komputer yang diprogramkan pada sesebuah alatan digital.
3.Langkah-langkah yang tidak mengikut tertib akan menyebabkan hasil dalam aktiviti harian
akan____________________.

4.Atur cara komputer dihasilkan dengan menggunakan_______________________.


5.Jika tiada atur cara komputer dalam sesebuah alatan digital, maka manusia terpaksa melakukan
kerja-kerja secara________________________.
6.Mesin pembelian minuman layan diri merupakan contoh bagi ______________________yang
memerlukan set arahan secara tertib untuk bertindak.

( 12 markah)

Berdasarkan set arahan yang diberi, susunkan set arahan dengan betul mengikut situasi pada
ruang yang disediakan.

1.
2.
3.
4.
5.

Jumlah bayaran dipaparkan pada skrin.


Masukkkan wang untuk membuat bayaran.
Tiket dimasukkan ke dalam mesin dengan cara yang ebtul.
Tunggu tiket dikeluarkan semula.
Pengguna mengambil tiket.

Susunan yang betul set arahan :

1.

2.

3.

4.

5.
( 10 markah)