Anda di halaman 1dari 8

Unit 7

STRUKTUR DALAM PENULISAN

STRUKTUR DALAM
PENULISAN
Pengaturan isi-isi yang
eksplisit (nyata)
Akur kepada format dan
konvensi (aturan yang
diterima umum)
Penyusunan perenggan
secara logik

STRUKTUR DALAM
PENULISAN
Pemerengganan yang berkesan
Papan Penunjuk Arah
Kata-kata kesinambungan ayat
Penanda susunan

Pengolahan perenggan yang


baik membolehkan idea
disampaikan secara teratur
Mulakan setiap idea baru
dengan perenggan yang
baru
Setiap perenggan terdiri
daripada ayat topik, ayat
sokongan dan ayat penutup

Membina jalinan idea yang


jelas, terarah dan
menampakkan pertautan
idea baru dengan idea yang
sebelumnya
Aliran perbincangan
menampakkan satu
kontinum ke arah

Kebolehan menggunakan
wacana yang sesuai dan
selari dalam
menghubungkan ayat
Contoh:
Oleh kerana itu, maka,
namun, dalam hal ini, oleh
yang demikian, Setakat ini,

Penggunaan elemen
angka atau bullet
Perdana Menteri kita ialah:
1.Tunku Abdul Rahman
2.Tun Hussien Onn
3.Tun Abdul Razak
4.Tun Dr. Mahathir Mohamad
5.Tun Abdullah Ahmad Badawi
6.Datuk Seri Mohd. Najib

Penggunaan elemen
angka atau bullet

Elemen Pencemaran
Udara
Bunyi
Air