Anda di halaman 1dari 18

RPH JANUARI 2016

MINGGU: 01

HARI: ISNIN

Masa/Kelas/Mata
Pelajaran

TARIKH: 04 JANUARI 2016


2.00-3.00 / 2C/ MT

Tajuk

1. NOMBOR DAN OPERASI

Standard Kandungan

1.1 Menama dan menentukan nilai nombor

Standard
Pembelajaran

(i)

Menamakan nilai nombor hingga 1000:

(a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.


(b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka.
(c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan
Kriteria Kejayaan

Murid dianggap berjaya sekiranya:


1. Dapat menyatakan sekurang-kurangnya membaca sebarang nombor
yang diberi dalam perkataan

Aktiviti

1.
2.
3.
4.

Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan pengetahuan sedia ada.


Guru Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.
Murid membentuk kumpulan.
Penilaiaan PdP:

Lembaran
Kerja
Pemerhatian
KBAT / Skil
Pembelajaran / iTHINK

BBM

Buku Teks
Powerpoint

Refleksi

Catatan

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

Drama
Projek
Latihan

Tugasan
Hasil Kerja
Kuiz

Maklumat dan
komunikasi
Menyelesaikan
masalah
Interpersonal dan
arah kendiri

Internet
Buku Cerita

Carta
Model

Lisan

Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Air
Peta pelbagai air
Peta Titi
Projektor
Lain-lain

____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _________________________
_________________________________________________

TP 1

RPH JANUARI 2016

MINGGU: 01

HARI: ISNIN

Masa/Kelas/Mata
Pelajaran

TARIKH: 04 JANUARI 2016


3.50-4.50 / 2D / MT

Tajuk

1. NOMBOR DAN OPERASI

Standard Kandungan

1.1 Menama dan menentukan nilai nombor

Standard
Pembelajaran

(i)

Menamakan nilai nombor hingga 1000:

(a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.


(b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka.
(c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan
Kriteria Kejayaan

Murid dianggap berjaya sekiranya:


2. Dapat menyatakan sekurang-kurangnya membaca sebarang nombor
yang diberi dalam perkataan

Aktiviti

5.
6.
7.
8.

Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan pengetahuan sedia ada.


Guru Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.
Murid membentuk kumpulan.
Penilaiaan PdP:

Lembaran
Kerja
Pemerhatian
KBAT / Skil
Pembelajaran / iTHINK

BBM

Buku Teks
Powerpoint

Refleksi

Catatan

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

Drama
Projek
Latihan

Tugasan
Hasil Kerja
Kuiz

Maklumat dan
komunikasi
Menyelesaikan
masalah
Interpersonal dan
arah kendiri

Internet
Buku Cerita

Carta
Model

Lisan

Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Air
Peta pelbagai air
Peta Titi
Projektor
Lain-lain

____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _________________________
_________________________________________________

TP 1

RPH JANUARI 2016

MINGGU: 01

HARI: SELASA

Masa/Kelas/Mata
Pelajaran

TARIKH: 05 JANUARI 2016


2.30-3.30 / 2C/ MT

Tajuk

1. NOMBOR DAN OPERASI

Standard Kandungan

1.1 Menama dan menentukan nilai nombor

Standard
Pembelajaran

(i)

Menamakan nilai nombor hingga 1000:

(a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.


(b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka.
(c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan
Kriteria Kejayaan

Murid dianggap berjaya sekiranya:


3. Dapat menyatakan sekurang-kurangnya membaca sebarang nombor
yang diberi dalam perkataan

Aktiviti

9.
10.
11.
12.

Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan pengetahuan sedia ada.


Guru Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.
Murid membentuk kumpulan.
Penilaiaan PdP:

Lembaran
Kerja
Pemerhatian
KBAT / Skil
Pembelajaran / iTHINK

BBM

Buku Teks
Powerpoint

Refleksi

Catatan

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

Drama
Projek
Latihan

Tugasan
Hasil Kerja
Kuiz

Maklumat dan
komunikasi
Menyelesaikan
masalah
Interpersonal dan
arah kendiri

Internet
Buku Cerita

Carta
Model

Lisan

Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Air
Peta pelbagai air
Peta Titi
Projektor
Lain-lain

____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _________________________
_________________________________________________

TP 1

RPH JANUARI 2016

MINGGU: 01

HARI: SELASA

Masa/Kelas/Mata
Pelajaran

TARIKH: 05 JANUARI 2016


4.50-5.20 / 2M / PK

Tajuk

1. Kesihatan Fizikal

Standard Kandungan

1.1 Kesihatan Diri dan Reproduktif

Standard
Pembelajaran

(i)

Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan


fizikal yang sihat.

Kriteria Kejayaan

Murid dianggap berjaya sekiranya:


4. Dapat menyatakan sekurang-kurangnya pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang sihat.

Aktiviti

13.
14.
15.
16.

Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan pengetahuan sedia ada.


Guru membuat tayangan video.
Murid membentuk kumpulan.
Penilaiaan PdP:

Lembaran
Kerja
Pemerhatian
KBAT / Skil
Pembelajaran / iTHINK

BBM

Buku Teks
Powerpoint

Refleksi

Catatan

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

Drama
Projek
Latihan

Tugasan
Hasil Kerja
Kuiz

Maklumat dan
komunikasi
Menyelesaikan
masalah
Interpersonal dan
arah kendiri

Internet
Buku Cerita

Carta
Model

Lisan

Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Air
Peta pelbagai air
Peta Titi
Projektor
Lain-lain

____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _________________________
_________________________________________________

TP 1

RPH JANUARI 2016

MINGGU: 01

HARI: SELASA

Masa/Kelas/Mata
Pelajaran

5.20-6.20 / 2A / PJ

Tajuk

1. Konsep Pergerakan

Standard Kandungan

1.1 Kesedaran Ruang

Standard
Pembelajaran

Kriteria Kejayaan

1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang am yang telah


ditetapkan.
2.1.1
Membezakan pergerakan mengikut ruang.
5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.
Murid dianggap berjaya sekiranya:
5. Dapat menyatakan sekurang-kurangnya pergerakan ke ruang am yang
telah ditetapkan.

Aktiviti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Memanaskan badan.
Bergerak dalam ruang terbuka.
Petak sempit dan luas.
Bergerak berhalangan.
Permainan keci Finding Nemo/Ikan bilis dan jerung .
Menyejukkan badan.
Pentaksiran.:

Lembaran
Kerja
Pemerhatian
KBAT / Skil
Pembelajaran / iTHINK

BBM

Buku Teks
Powerpoint

Refleksi

Catatan

TARIKH: 05 JANUARI 2016

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

Drama
Projek
Latihan

Tugasan
Hasil Kerja
Kuiz

Maklumat dan
komunikasi
Menyelesaikan
masalah
Interpersonal dan
arah kendiri

Internet
Buku Cerita

Carta
Model

Lisan

Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Air
Peta pelbagai air
Peta Titi
Projektor
Lain-lain

____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _________________________
_________________________________________________

TP 1

RPH JANUARI 2016


MINGGU: 01

HARI: RABU

Masa/Kelas/Mata
Pelajaran

TARIKH: 06 JANUARI 2016


1.00-2.00 / 2D / MT

Tajuk

1. NOMBOR DAN OPERASI

Standard Kandungan

1.1 Menama dan menentukan nilai nombor

Standard
Pembelajaran

(i)

Menamakan nilai nombor hingga 1000:

(a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.


(b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka.
(c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan
Kriteria Kejayaan

Murid dianggap berjaya sekiranya:


6. Dapat menyatakan sekurang-kurangnya membaca sebarang nombor
yang diberi dalam perkataan

Aktiviti

17.
18.
19.
20.

Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan pengetahuan sedia ada.


Guru Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.
Murid membentuk kumpulan.
Penilaiaan PdP:

Lembaran
Kerja
Pemerhatian
KBAT / Skil
Pembelajaran / iTHINK

BBM

Buku Teks
Powerpoint

Refleksi

Catatan

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

Drama
Projek
Latihan

Tugasan
Hasil Kerja
Kuiz

Maklumat dan
komunikasi
Menyelesaikan
masalah
Interpersonal dan
arah kendiri

Internet
Buku Cerita

Carta
Model

Lisan

Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Air
Peta pelbagai air
Peta Titi
Projektor
Lain-lain

____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _________________________
_________________________________________________

TP 1

RPH JANUARI 2016


MINGGU: 01

HARI: RABU

Masa/Kelas/Mata
Pelajaran

TARIKH: 06 JANUARI 2016


3.00-3.30 / 2A / PK

Tajuk

1. Kesihatan Fizikal

Standard Kandungan

1.1 Kesihatan Diri dan Reproduktif

Standard
Pembelajaran

(ii)

Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan


fizikal yang sihat.

Kriteria Kejayaan

Murid dianggap berjaya sekiranya:


7. Dapat menyatakan sekurang-kurangnya pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang sihat.

Aktiviti

21.
22.
23.
24.

Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan pengetahuan sedia ada.


Guru membuat tayangan video.
Murid membentuk kumpulan.
Penilaiaan PdP:

Lembaran
Kerja
Pemerhatian
KBAT / Skil
Pembelajaran / iTHINK

BBM

Buku Teks
Powerpoint

Refleksi

Catatan

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

Drama
Projek
Latihan

Tugasan
Hasil Kerja
Kuiz

Maklumat dan
komunikasi
Menyelesaikan
masalah
Interpersonal dan
arah kendiri

Internet
Buku Cerita

Carta
Model

Lisan

Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Air
Peta pelbagai air
Peta Titi
Projektor
Lain-lain

____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _________________________
_________________________________________________

TP 1

RPH JANUARI 2016


MINGGU: 01

HARI: RABU

Masa/Kelas/Mata
Pelajaran

4.20-5.20 / 3D / PJ

Tajuk

1. Konsep Pergerakan

Standard Kandungan

1.1 Kesedaran Ruang

Standard
Pembelajaran

Kriteria Kejayaan

1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang am yang telah


ditetapkan.
2.1.2
Membezakan pergerakan mengikut ruang.
5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.
Murid dianggap berjaya sekiranya:
8. Dapat menyatakan sekurang-kurangnya pergerakan ke ruang am yang
telah ditetapkan.

Aktiviti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Memanaskan badan.
Bergerak dalam ruang terbuka.
Petak sempit dan luas.
Bergerak berhalangan.
Permainan keci Finding Nemo/Ikan bilis dan jerung .
Menyejukkan badan.
Pentaksiran.:

Lembaran
Kerja
Pemerhatian
KBAT / Skil
Pembelajaran / iTHINK

BBM

Buku Teks
Powerpoint

Refleksi

Catatan

TARIKH: 05 JANUARI 2016

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

Drama
Projek
Latihan

Tugasan
Hasil Kerja
Kuiz

Maklumat dan
komunikasi
Menyelesaikan
masalah
Interpersonal dan
arah kendiri

Internet
Buku Cerita

Carta
Model

Lisan

Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Air
Peta pelbagai air
Peta Titi
Projektor
Lain-lain

____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _________________________
_________________________________________________

TP 1

RPH JANUARI 2016


MINGGU: 01

HARI: RABU

Masa/Kelas/Mata
Pelajaran

5.20-6.20 / 2M / PJ

Tajuk

1. Konsep Pergerakan

Standard Kandungan

1.1 Kesedaran Ruang

Standard
Pembelajaran

Kriteria Kejayaan

1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang am yang telah


ditetapkan.
2.1.3
Membezakan pergerakan mengikut ruang.
5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.
Murid dianggap berjaya sekiranya:
9. Dapat menyatakan sekurang-kurangnya pergerakan ke ruang am yang
telah ditetapkan.

Aktiviti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Memanaskan badan.
Bergerak dalam ruang terbuka.
Petak sempit dan luas.
Bergerak berhalangan.
Permainan keci Finding Nemo/Ikan bilis dan jerung .
Menyejukkan badan.
Pentaksiran.:

Lembaran
Kerja
Pemerhatian
KBAT / Skil
Pembelajaran / iTHINK

BBM

Buku Teks
Powerpoint

Refleksi

Catatan

TARIKH: 06 JANUARI 2016

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

Drama
Projek
Latihan

Tugasan
Hasil Kerja
Kuiz

Maklumat dan
komunikasi
Menyelesaikan
masalah
Interpersonal dan
arah kendiri

Internet
Buku Cerita

Carta
Model

Lisan

Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Air
Peta pelbagai air
Peta Titi
Projektor
Lain-lain

____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _________________________
_________________________________________________

TP 1

RPH JANUARI 2016


MINGGU: 01

HARI: KHAMIS

Masa/Kelas/Mata
Pelajaran

TARIKH: 07 JANUARI 2016


1.00-1.30 / 2M / PK

Tajuk

1. Kesihatan Fizikal

Standard Kandungan

1.1 Kesihatan Diri dan Reproduktif

Standard
Pembelajaran

(iii)

Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan


fizikal yang sihat.

Kriteria Kejayaan

Murid dianggap berjaya sekiranya:


10. Dapat menyatakan sekurang-kurangnya pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang sihat.

Aktiviti

25.
26.
27.
28.

Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan pengetahuan sedia ada.


Guru membuat tayangan video.
Murid membentuk kumpulan.
Penilaiaan PdP:

Lembaran
Kerja
Pemerhatian
KBAT / Skil
Pembelajaran / iTHINK

BBM

Buku Teks
Powerpoint

Refleksi

Catatan

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

Drama
Projek
Latihan

Tugasan
Hasil Kerja
Kuiz

Maklumat dan
komunikasi
Menyelesaikan
masalah
Interpersonal dan
arah kendiri

Internet
Buku Cerita

Carta
Model

Lisan

Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Air
Peta pelbagai air
Peta Titi
Projektor
Lain-lain

____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _________________________
_________________________________________________

TP 1

RPH JANUARI 2016


MINGGU: 01

HARI: KHAMIS

Masa/Kelas/Mata
Pelajaran

TARIKH: 07 JANUARI 2016


1.30-2.30 / 2C / MT

Tajuk

1. NOMBOR DAN OPERASI

Standard Kandungan

1.1 Menama dan menentukan nilai nombor

Standard
Pembelajaran

(i)

Menamakan nilai nombor hingga 1000:

(a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.


(b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka.
(c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan
Kriteria Kejayaan

Murid dianggap berjaya sekiranya:


11. Dapat menyatakan sekurang-kurangnya membaca sebarang nombor
yang diberi dalam perkataan

Aktiviti

29.
30.
31.
32.

Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan pengetahuan sedia ada.


Guru Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.
Murid membentuk kumpulan.
Penilaiaan PdP:

Lembaran
Kerja
Pemerhatian
KBAT / Skil
Pembelajaran / iTHINK

BBM

Buku Teks
Powerpoint

Refleksi

Catatan

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

Drama
Projek
Latihan

Tugasan
Hasil Kerja
Kuiz

Maklumat dan
komunikasi
Menyelesaikan
masalah
Interpersonal dan
arah kendiri

Internet
Buku Cerita

Carta
Model

Lisan

Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Air
Peta pelbagai air
Peta Titi
Projektor
Lain-lain

____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _________________________
_________________________________________________

TP 1

RPH JANUARI 2016


MINGGU: 01

HARI: KHAMIS

Masa/Kelas/Mata
Pelajaran

4.20-5.20 / 3A / PJ

Tajuk

1. Konsep Pergerakan

Standard Kandungan

1.1 Kesedaran Ruang

Standard
Pembelajaran

Kriteria Kejayaan

1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang am yang telah


ditetapkan.
2.1.4
Membezakan pergerakan mengikut ruang.
5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.
Murid dianggap berjaya sekiranya:
12. Dapat menyatakan sekurang-kurangnya pergerakan ke ruang am yang
telah ditetapkan.

Aktiviti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Memanaskan badan.
Bergerak dalam ruang terbuka.
Petak sempit dan luas.
Bergerak berhalangan.
Permainan keci Finding Nemo/Ikan bilis dan jerung .
Menyejukkan badan.
Pentaksiran.:

Lembaran
Kerja
Pemerhatian
KBAT / Skil
Pembelajaran / iTHINK

BBM

Buku Teks
Powerpoint

Refleksi

Catatan

TARIKH: 07 JANUARI 2016

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

Drama
Projek
Latihan

Tugasan
Hasil Kerja
Kuiz

Maklumat dan
komunikasi
Menyelesaikan
masalah
Interpersonal dan
arah kendiri

Internet
Buku Cerita

Carta
Model

Lisan

Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Air
Peta pelbagai air
Peta Titi
Projektor
Lain-lain

____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _________________________
_________________________________________________

TP 1

RPH JANUARI 2016


MINGGU: 01

HARI: KHAMIS

Masa/Kelas/Mata
Pelajaran

5.20-6.20 / 2H / PJ

Tajuk

1. Konsep Pergerakan

Standard Kandungan

1.1 Kesedaran Ruang

Standard
Pembelajaran

Kriteria Kejayaan

1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang am yang telah


ditetapkan.
2.1.5
Membezakan pergerakan mengikut ruang.
5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.
Murid dianggap berjaya sekiranya:
13. Dapat menyatakan sekurang-kurangnya pergerakan ke ruang am yang
telah ditetapkan.

Aktiviti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Memanaskan badan.
Bergerak dalam ruang terbuka.
Petak sempit dan luas.
Bergerak berhalangan.
Permainan keci Finding Nemo/Ikan bilis dan jerung .
Menyejukkan badan.
Pentaksiran.:

Lembaran
Kerja
Pemerhatian
KBAT / Skil
Pembelajaran / iTHINK

BBM

Buku Teks
Powerpoint

Refleksi

Catatan

TARIKH: 07 JANUARI 2016

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

Drama
Projek
Latihan

Tugasan
Hasil Kerja
Kuiz

Maklumat dan
komunikasi
Menyelesaikan
masalah
Interpersonal dan
arah kendiri

Internet
Buku Cerita

Carta
Model

Lisan

Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Air
Peta pelbagai air
Peta Titi
Projektor
Lain-lain

____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _________________________
_________________________________________________

TP 1

RPH JANUARI 2016


MINGGU: 01

HARI: JUMAAT

Masa/Kelas/Mata
Pelajaran

TARIKH: 08 JANUARI 2016


3.50-4.50 / 2D / MT

Tajuk

1. NOMBOR DAN OPERASI

Standard Kandungan

1.1 Menama dan menentukan nilai nombor

Standard
Pembelajaran

(i)

Menamakan nilai nombor hingga 1000:

(a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.


(b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka.
(c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan
Kriteria Kejayaan

Murid dianggap berjaya sekiranya:


14. Dapat menyatakan sekurang-kurangnya membaca sebarang nombor
yang diberi dalam perkataan

Aktiviti

33.
34.
35.
36.

Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan pengetahuan sedia ada.


Guru Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.
Murid membentuk kumpulan.
Penilaiaan PdP:

Lembaran
Kerja
Pemerhatian
KBAT / Skil
Pembelajaran / iTHINK

BBM

Buku Teks
Powerpoint

Refleksi

Catatan

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

Drama
Projek
Latihan

Tugasan
Hasil Kerja
Kuiz

Maklumat dan
komunikasi
Menyelesaikan
masalah
Interpersonal dan
arah kendiri

Internet
Buku Cerita

Carta
Model

Lisan

Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Air
Peta pelbagai air
Peta Titi
Projektor
Lain-lain

____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _________________________
_________________________________________________

TP 1

RPH JANUARI 2016


MINGGU: 01

HARI: JUMAAT

Masa/Kelas/Mata
Pelajaran

TARIKH: 08 JANUARI 2016


4.50-5.20 / 2M / PK

Tajuk

1. Kesihatan Fizikal

Standard Kandungan

1.1 Kesihatan Diri dan Reproduktif

Standard
Pembelajaran

(iv)

Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan


fizikal yang sihat.

Kriteria Kejayaan

Murid dianggap berjaya sekiranya:


15. Dapat menyatakan sekurang-kurangnya pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang sihat.

Aktiviti

37.
38.
39.
40.

Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan pengetahuan sedia ada.


Guru membuat tayangan video.
Murid membentuk kumpulan.
Penilaiaan PdP:

Lembaran
Kerja
Pemerhatian
KBAT / Skil
Pembelajaran / iTHINK

BBM

Buku Teks
Powerpoint

Refleksi

Catatan

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

Drama
Projek
Latihan

Tugasan
Hasil Kerja
Kuiz

Maklumat dan
komunikasi
Menyelesaikan
masalah
Interpersonal dan
arah kendiri

Internet
Buku Cerita

Carta
Model

Lisan

Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Air
Peta pelbagai air
Peta Titi
Projektor
Lain-lain

____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _________________________
_________________________________________________

TP 1

RPH JANUARI 2016


MINGGU: 01

HARI: JUMAAT

Masa/Kelas/Mata
Pelajaran

TARIKH: 08 JANUARI 2016


5.50-6.20 / 3D / PK

Tajuk

1. Kesihatan Fizikal

Standard Kandungan

1.1 Kesihatan Diri dan Reproduktif

Standard
Pembelajaran

(v)

Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan


fizikal yang sihat.

Kriteria Kejayaan

Murid dianggap berjaya sekiranya:


16. Dapat menyatakan sekurang-kurangnya pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang sihat.

Aktiviti

41.
42.
43.
44.

Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan pengetahuan sedia ada.


Guru membuat tayangan video.
Murid membentuk kumpulan.
Penilaiaan PdP:

Lembaran
Kerja
Pemerhatian
KBAT / Skil
Pembelajaran / iTHINK

BBM

Buku Teks
Powerpoint

Refleksi

Catatan

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

Drama
Projek
Latihan

Tugasan
Hasil Kerja
Kuiz

Maklumat dan
komunikasi
Menyelesaikan
masalah
Interpersonal dan
arah kendiri

Internet
Buku Cerita

Carta
Model

Lisan

Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Air
Peta pelbagai air
Peta Titi
Projektor
Lain-lain

____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _________________________
_________________________________________________

TP 1

RPH JANUARI 2016


MINGGU: 01

HARI: ISNIN

Masa/Kelas/Mata
Pelajaran

TARIKH: 11 JANUARI 2016


2.00-3.00 / 2C/ MT

Tajuk

1. NOMBOR DAN OPERASI

Standard Kandungan

1.1 Menama dan menentukan nilai nombor

Standard
Pembelajaran

(i)

Menamakan nilai nombor hingga 1000:

(a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.


(b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka.
(c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan
Kriteria Kejayaan

Murid dianggap berjaya sekiranya:


17. Dapat menyatakan sekurang-kurangnya membaca sebarang nombor
yang diberi dalam perkataan

Aktiviti

45.
46.
47.
48.

Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan pengetahuan sedia ada.


Guru Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.
Murid membentuk kumpulan.
Penilaiaan PdP:

Lembaran
Kerja
Pemerhatian
KBAT / Skil
Pembelajaran / iTHINK

BBM

Buku Teks
Powerpoint

Refleksi

Catatan

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

Drama
Projek
Latihan

Tugasan
Hasil Kerja
Kuiz

Maklumat dan
komunikasi
Menyelesaikan
masalah
Interpersonal dan
arah kendiri

Internet
Buku Cerita

Carta
Model

Lisan

Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Air
Peta pelbagai air
Peta Titi
Projektor
Lain-lain

____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _________________________
_________________________________________________

TP 1

RPH JANUARI 2016


MINGGU: 01

HARI: ISNIN

Masa/Kelas/Mata
Pelajaran

TARIKH: 11 JANUARI 2016


3.50-4.50 / 2D / MT

Tajuk

1. NOMBOR DAN OPERASI

Standard Kandungan

1.1 Menama dan menentukan nilai nombor

Standard
Pembelajaran

(i)

Menamakan nilai nombor hingga 1000:

(a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.


(b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka.
(c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan
Kriteria Kejayaan

Murid dianggap berjaya sekiranya:


18. Dapat menyatakan sekurang-kurangnya membaca sebarang nombor
yang diberi dalam perkataan

Aktiviti

49.
50.
51.
52.

Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan pengetahuan sedia ada.


Guru Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.
Murid membentuk kumpulan.
Penilaiaan PdP:

Lembaran
Kerja
Pemerhatian
KBAT / Skil
Pembelajaran / iTHINK

BBM

Buku Teks
Powerpoint

Refleksi

Catatan

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat

Drama
Projek
Latihan

Tugasan
Hasil Kerja
Kuiz

Maklumat dan
komunikasi
Menyelesaikan
masalah
Interpersonal dan
arah kendiri

Internet
Buku Cerita

Carta
Model

Lisan

Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Air
Peta pelbagai air
Peta Titi
Projektor
Lain-lain

____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _________________________
_________________________________________________

TP 1