Anda di halaman 1dari 2

RPH PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 1
Mata

Pendidikan Jasmani

Pelajaran
Tarikh / Hari
Kelas
Masa
Tajuk
Standard

19 JANUARI 2016
1 BAKAWALI
Pagi
Kesedaran Tubuh Badan
1.1.2 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran

Pembelajaran

ruang diri,
ruang am dan batasan ruang dalam pelbagai arah dan
aras
yang berbeza.
2.1.2 Mengenal pasti ruang diri.
2.1.3 Mengenal pasti ruang am.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru
dalam

Aktiviti

Pendidikan Jasmani.
1 Set Induksi
2 Sesi memanaskan badan
3 Guru mengetuai dan memberikan arahan untuk
melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran
rung diri, ruang am dan batasan ruang dalam pelbagai
arah dan aras yang berbeza.
4 Murid melakukan pergerakan aktiviti pergerakan yang
melibatkan kesedaran ruang diri, ruang am dan
batasan ruang dalam pelbagai arah dan aras yang
berbeza.
5 Aktiviti dibuat secara berulang-ulang kali secara

EMK
Penilaian
Pembelajaran
Refleksi

kumpulan dan individu.


6 Sesi menyejukkan badan
7 Rumusan dan penutup.
Kreativiti dan Inovasi