Anda di halaman 1dari 5

Bahagian A

[25 markah]
1.Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan tatabahasa. Gariskan kesalahan
tersebut dan tuliskan jawapannya pada ruangan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin
ayat itu semula.

(i)

Kebanyakan penduduk kampung bukit goram bersawah padi.


_______________________

(ii)

Batik ialah hasil kraf tangan malaysia yang diminati oleh para pelancong.
_______________________

(iii)

Ibu, duit kami hilang, Kata Umair kepada ibunya.


_______________________

(iv)

"Boleh kita tumpang bertanya?" kata Suri dan Muna kepada pemuda itu.
_______________________

(v)

Cikgu Marlia sedang semak buku latihan murid-muridnya di bilik guru.


______________________

(vi)

Pinggan itu dibasuh oleh saya semalam,beritahu Nini kepada ibunya.


______________________

(vii)

Ayah pergi ke Ipoh. Dia ada urusan di sini.


______________________

(viii)

Encik Wan Omar bakal pemimpin di kampung kita. Oleh itu, kita perlu
memberikan sokongan sepenuhnya kepada dia.
______________________
(16 markah)

2.Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan. Betulkan ayat tersebut pada ruangan
jawapan disediakan dan anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i)

Kontraktor yang telah dilantik oleh Majlis Perbandaran Muar sedang memulakan
kerja mengindahkan lanskap pusat rekreasi itu.
_______________________

(ii)

Azni tidak dapat hadir ke sekolah pada hari ini kerana dia menghidapi selsema.
_______________________

(iii)

Pengguna yang prihatin tidak menghadapi masalah untuk menentukan ketulinan


sesuatu produk yang terdapat di pasaran.
______________________

(iv)

Pelajar-pelajar cermerlang itu telah terpilih untuk menyambung pelajaran ke


Jepun.
______________________

(v)

Pak Meon menhalau sekumpulan kambing yang masuk ke dalam kebunnya.


______________________
(5 markah)

3. Lihat gambar di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan
gambar tersebut
(i)

____________________________________________________________________

(ii)
2

_____________________________________________________________
[4 markah]

Bahagian B
[10 markah]
4.Berdasarkan novel Darah Titik di Semantan, huraikan tema dan 2 persoalan dalam novel
tersebut.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

BAHAGIAN C
(15 markah)
5. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam gambar
rajah tersebut, tuliskan ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT


4