Anda di halaman 1dari 2

SK SINGGAH MANIS,

WDT.22,
90200 KINABATANGAN

Emel:sksinggahmanis@yahoo.com
Ruj. Tuan
Ruj.Kami
Tarikh

:XBA2246/800/
:XBA2246/ 800/04/08 (26)
: 11 JANUARI 2014

Gary Kislew
5 Paradigma
Melalui dan salinan:
Guru Penasihat,
Kelab Doktor Muda,
SK Singgah Manis, Kinabatangan.
Saudara/saudari,
Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan
Dengan hormatnya merujuk perkara diatas, sukacita dimaklumkan bahawa
dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4
dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998,
Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No.
11, Tambahan No. 41l Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21 hb. Mei
1998, saudara telah dilantik sebagai AJK Kelab Doktor Muda SK Singgah
Manis, Kinabatangan berkuatkuasa mulai 10 Januari 2014 hingga 31
Disember 2014.
2.
Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli
Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. Semoga
dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk
meninggikan lagi prestasi Kelab Doktor Muda sekolah ini.
Sekian , terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
..................
(SALMAH ISMAIL)
Guru Besar,
SK Singgah Manis,
Kinabatangan.

Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan


1.

Pengerusi
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.

Naib Pengerusi
2.1
2.2
2.3

3.

3.3

Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.


Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk
diselia oleh Guru Pemimpin.
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru
Pemimpin dari semasa ke semasa.

Bendahari
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.

Membantu
pengerusi dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawab yang diberi.
Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir.
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru
Pemimpin dari semasa ke semasa.

Setiausaha
3.1
3.2

4.

Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan.


Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala
tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.
Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan,
semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan
guru penasihat.
Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan
dengan baik.
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru
Pemimpin dari semasa ke semasa

Mengutip wang derma daripada ahli.


Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan.
Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh
Guru Pemimpin.
Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang
dibuat.
Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.

Ahli Jawatankuasa
5.1
5.2

Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan


aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru
Pemimpin.