Anda di halaman 1dari 2

_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Tarikh:
_____________________________________________________________________________________

Kepada,
Guru Besar,
SK Tangkarason,
Beluran, Sabah.

Tuan/Puan,

AKUAN DAN KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA

Berhubung dengan perkara di atas, dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya


sebagaimana maklumat di atas dan butiran berikut:

Nama Ibubapa/Penjaga

: ____________________________________________________

No. Kad Pengenalan Ibubapa/Penjaga : ___________________________________________


Nama Anak/Anak Jagaan

: ____________________________________________________

Nombor Kad Pengenalan Anak

: _______________________________________________

Tahun : ____________________________________________________________________
Hubungan / Pertalian : _______________________________________________________
dengan ini membuat pengakuan bahawa saya membenarkan anak/anak jagaan
saya sepertimana butiran maklumat di atas untuk menyertai Kelas
Tambahan_______________yang berlangsung setiap hari __________________ bermula
________________ dari pukul _________________________

2.
Saya sedar bahawa pengangkutan pergi ke kelas tambahan dan pulang ke
rumah adalah tanggungjawab saya sendiri. Saya juga sedar akan kemungkinankemungkinan yang bakal dihadapi dan percaya bahawa pihak pengurusan sekolah
ini akan sentiasa berusaha mengambil langkah dan tindakan yang sewajarnya bagi
memastikan keselamatan para pelajar sepanjang program ini berlangsung. Selaku
ibubapa/penjaga, saya akan menasihati dan mengingatkan anak/anak jagaan saya
supaya mematuhi segala arahan yang diberikan oleh guru yang menguruskan kelas
tambahan ini.

3.
Demikianlah surat akuan dan kebenaran ini saya ajukan untuk makluman
dan tindakan pihak tuan/puan. Segala perhatian, kerjasama dan jasa baik yang
diberikan adalah amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian,
terima kasih.

Saya yang benar,

......................................................
(