Anda di halaman 1dari 5

100

PENILAIAN SUMATIF TAHUN 2016


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 1
NAMA :..

TAHUN :

Soalan 1 9
Pilih jawapan yang tepat berpandukan gambar.Bulatkan jawapan.
1.

2.

a.
b.
c.

Pergerakan lokomotor
Pergerakan bukan lokomotor
Kemahiran manipulasi alatan

a.
b.

Pergerakan lokomotor
Pergerakan bukan lokomotor

c.

Kemahiran manipulasi alatan

a.
b.

Pergerakan lokomotor
Pergerakan bukan lokomotor

c.

Kemahiran manipulasi alatan

3.

4.

a.
b.

Pergerakan lokomotor
Pergerakan bukan lokomotor

c.

Kemahiran manipulasi alatan

5.

6.

7.

a.
b.

Pergerakan lokomotor
Pergerakan bukan lokomotor

c.

Kemahiran manipulasi alatan

a.
b.

Pergerakan lokomotor
Pergerakan bukan lokomotor

c.

Kemahiran manipulasi alatan

a.
b.

Pergerakan lokomotor
Pergerakan bukan lokomotor

c.

Kemahiran manipulasi alatan

a.

Pergerakan lokomotor

b.
c.

Pergerakan bukan lokomotor


Kemahiran manipulasi alatan

a.
b.
c.

Pergerakan lokomotor
Pergerakan bukan lokomotor
Kemahiran manipulasi alatan

8.

9.

Soalan 10-15
Isi tempat kosong dengan pergerakan yang betul.
berjalan

berlari

merangkak

melompat

ketingting

10.

12.
11.

13.

14.

15.

Soalan 16-18

Bulatkan jawapan yang betul.

16.

20.

a.

menolak

b.

meregang

c.

menarik

17.
21.

a.
b.
c.

menolak
meregang
menarik

18.

22.

a.
b.
c.

menolak
meregang
menarik

19.
Soalan 23-30
Warnakan bulatan kecil pada gambar dengan warna merah untuk pergerakan laju dan biru
untuk pergerakan perlahan.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.