Anda di halaman 1dari 14

PELAN STRATEGI SUKAN /PERMAINAN BOLA

SEPAK 2016
SMK TAMAN MUTIARA RINI 2

SAIFULNIZAM BIN AHMAD

ANALISIS SWOC
KELAB BOLA SEPAK

KEKUATAN

Ada murid yang telah mempunyai kemahiran dan skill


yang agak baik dalam permainan bola sepak.
Sokongan yang amat baik dari pihak sekolah.
Terdapat guru yang berpengalaman dalam melatih
pasukan sekolah di dalam kelab ini.
Mempunyai kemudahan dan alatan yang lengkap dan
mencukupi.

PELUANG

Guru menyediakan pelbagai aktiviti yang menggalakkan


murid melibatkan diri secara aktif dan selamat.
Peralatan sukan boleh dipnjam dari stor PJ sekolah.
Sokongan dan kerjasama sepenuhnya dari segi moral.
Hubungan baik pihak ibu bapa dengan sekolah.

KELEMAHAN

Ramai murid kurang memahami peraturan asas


permainan bola sepak
Masa yang terhad menyebabkan guru-guru tidak dapat
menyalurkan kemahiran dengan lebih mendalam dan
meluas.
Kurang interaksi yang kreatif dengan rakan, bahan, dan
alat semasa sesi latihan kemahiran dijalankan.
Murid kurang menerapkan disiplin dalam latihan.

CABARAN

Ibu bapa kurang menggalakkan anak-anak mereka aktif


dalam kokurikulum
Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah dan luar sekolah
Kerjasama ibubapa yang kurang menggalakkan
Keadaan permukaan padang yang tidak rata.
Mengganggu pergerakan semasa latihan kemahiran dan
boleh menyebabkan kecederaan.

KELAB BOLA SEPAK


ISU STRATEGIK 1

Kekurangan daya kepimpinan di kalangan murid.

TERAS STRATEGIK 5

Menjana Insan Berkualiti Yang Dapat Memenuhi Keperluan

SASARAN
BIL

OBJEKTIF

KPI
TOV

Melahirkan pemimpin dan ahli di


kalangan pelajar yang berdisiplin,
komited dengan tugasnya untuk
membantu sekolah dan dapat
memberi teladan yang baik kepada
ahli yang lain.

INISIATIF/ STRATEGI

Peratus penglibatan
ahli dalam Kelab
Bola Sepak

2016

2016

2017
1. Memberi pengiktirafan dan

rasa tanggungjawab ahli


Kelab Bola Sepak kepada
sekolah dan rakan.
2. Memantapkan kemahiran

kepimpinan murid.

KELAB BOLA SEPAK


PELAN TINDAKAN 2016
OBJEKTIF 1 : Melahirkan pemimpin dan ahli di kalangan pelajar yang berdisiplin, komited dengan tugasnya
untuk membantu sekolah dan dapat memberi teladan yang baik kepada ahli yang lain.
STRATEGI 1 :

BIL

Memberi pengiktirafan dan rasa tanggungjawab ahli Kelab Bola Sepak kepada sekolah dan rakan.

AKTIVITI

Pemilihan ahli Kelab Bola Sepak

Majlis Anugerah kecemerlangan

TANGGUNG
JAWAB

KOS /
SUMBER

Guru penasihat
Guru Tingkatan

Guru penasihat
Guru Tingkatan
Guru Disiplin

TEMPOH MASA
TARIKH
JANGKA

Januari

RM100

April

TARIKH
LAKSANA

KPI

OUTPUT

Januari

Kriteria
pemilihan
Kelab Bola
Sepak

Menghasilkan ahli
Kelab Bola Sepak
berkualiti dan
bertanggungjawab

April

Pasukan
Kelab Bola
Sepak yang
berkualiti
dalam
perkhidmatan

Pasukan Kelab Bola


Sepak yang
mempunyai disiplin
diri, diiktiraf
peranannya dan
bersedia membantu
sekolah

PELAN
KONTIGENSI
Promosi faedah
sebagai Kelab
Bola Sepak

Majlis
Perhimpunan
rasmi atau Hari
Kokurikulum

KELAB BOLA SEPAK


PELAN TINDAKAN 2016
OBJEKTIF 1

: Melahirkan pemimpin dan ahli Kelab Bola Sepak yang berdisiplin, berkemahiran, komited
dengan tugasnya untuk membantu sekolah, dan dapat memberi teladan yang baik kepada
rakannya.

STRATEGI 2
Bola Sepak di kalangan murid

BIL

AKTIVITI

Latihan Intensif

Bengkel Bola Sepak

Memantapkan kemahiran kepimpinan dan kemahiran yang berkaitan dengan Kelab

TANGGUNG
JAWAB

guru penasihat

guru penasihat

KOS /
SUMBER

RM50

RM300

TEMPOH MASA
TARIKH
JANGKA

Januari
Mac

April

TARIKH
LAKSANA

KPI

OUTPUT

Januari
Mac

Kehadiran
para pemain
untuk setiap
sesi latihan
dan
pencapaian
prestasi
individu

Kemahiran
bermain dan
pengetahuan
taktikal bola
sepak
meningkat

April

Kehadiran
para atlit
dalam
bengkel bola
sepak yang
dianjurkan

Kemahiran
bermain dan
pengetahuan
taktikal bola
sepak
meningkat

PELAN
KONTIGENSI

Guru penasihat
menjadi jurulatih
sementara
menunggu
lantikan jurulatih
bertauliah.

Penceramah atau
Jurulatih
bertauliah

Karnival Bola Sepak


7 sebelah Antara Rumah Sukan
atau kumpulan

Program coaching/mentoring

Menceriakan Papan Kenyatan Kelab


Bola Sepak

guru penasihat

Guru penasihat

Guru penasihat

RM100

RM300

RM50

Julai

Januari
Februari

Januari September

Julai

Kualiti
permainan
serta
kebolehan
para pemain
yang
menyertai
karnival
tersebut

Pencarian bakat
baru dapat
ditonjolkan.

Januari
Februari

% AJK Kelab
yang dipilih
murid yang
mampu
menjalankan
tugas dengan
baik

Aktiviti kelab
dapat diuruskan
dengan lancar
dan AJK Kelab
mampu
melaksanakan
tanggungjawab

Guru penasihat
akan memantau
perjalanan
program secara
berterusan.

Januari September

Papan
kenyataan yang
bermaklumat
terkini
Kerjasama ahli

Papan
kenyataan yang
sentiasa kemas
dan
bermaklumat
terkini dan
bermanfaat

Guru penasihat
akan memantau
perjalanan
program secara
berterusan.

Pertandingan
antara kategori
L15 dan L18

KELAB BOLA SEPAK


PELAN OPERASI TAHUN 2016

Nama Program/Aktiviti

Pemilihan ahli Kelab Bola Sepak

Objektif

Memilih ahli Kelab Bola Sepak yang berkualiti

Tempoh/Tarikh

Januari

Kumpulan Sasaran

Murid yang berminat menjadi Kelab Bola Sepak

Guru Terlibat

1. Guru Penasihat
2. Guru Tingkatan

Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

1.
2.
3.
4.

Menyediakan borang permohonan dan edarkan kepada murid yang berminat.


Guru tingkatan boleh mencadangkan nama murid yang sesuai.
Murid yang layak perlu hadir temuduga dan duduk ujian.
Murid yang lulus dalam ujian saringan dan ujian kemahiran akan dipilih menjadi Kelab Bola Sepak.

Murid kurang berminat untuk terlibat dalam kokurikulum

1. Guru Penasihat
Aspek penilaian meliputi:
Kemahiran bermain bola sepak
Semangat kerjasama yang ditunjukkan
Kecergasan dan stamina

1. Pemilihan ahli boleh dilakukan lebih bersistematik.


2. Penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa

KELAB BOLA SEPAK


PELAN OPERASI TAHUN 2016

Nama Program/Aktiviti

Majlis Anugerah Kecemerlangan

Objektif

Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada ahli yang menunjukkan komitmen, kesungguhan, dan yang dapat
meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang berkaitan serta kepimpinan.

Tempoh/Tarikh

April

Kumpulan Sasaran

Ahli Kelab Bola Sepak

Guru Terlibat

Guru Penasihat

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ahli unit berbincang melantik ahli jawatankuasa tindakan.


Ahli jawatankuasa tindakan merancang aktiviti.
Ahli unit menyediakan bahan bersama-sama guru penasihat
Ahli unit melaksanakan setiap aktiviti dengan semangat bekerjasama
Guru penasihat memantau pelaksanaan aktiviti.
Penilaian dilakukan oleh guru penasihat dan ahli jawatankuasa kokurikulum.

Peruntukan kewangan yang terhad


Masa penyediaan bahan dan masa perlaksanaan aktiviti yang terhad

1. Guru Penasihat
2. Guru Tingkatan
3. Guru Disiplin

Penilaian

Aspek penilaian meliputi:


Kualiti kepimpinan
Kemahiran dan pengetahuan
Semangat kerjasama

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa

KELAB BOLA SEPAK


PELAN OPERASI TAHUN 2016

Nama Program/Aktiviti

Latihan Intensif

Objektif

Mempertingkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan murid dan melahirkan atlit bola sepak yang berkualiti dan
berwibawa.

Tempoh/Tarikh

Januari Mac

Kumpulan Sasaran

Ahli Kelab Bola Sepak

Guru Terlibat

Guru Penasihat

Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ahli unit berbincang melantik ahli jawatankuasa tindakan.


Ahli jawatankuasa tindakan merancang aktiviti.
Ahli unit menyediakan bahan bersama-sama guru penasihat
Ahli unit melaksanakan setiap aktiviti dengan semangat bekerjasama
Guru penasihat memantau pelaksanaan aktiviti.
Penilaian dilakukan oleh guru penasihat dan ahli jawatankuasa kokurikulum.

Peruntukan kewangan yang terhad


Masa penyediaan bahan dan masa perlaksanaan aktiviti yang terhad
Guru Penasihat

Penilaian

Aspek penilaian meliputi:


Kualiti kemahiran bermain dan pengetahuan taktikal.
Kecergasan dan stamina
Semangat kerjasama dalam pasukan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa

KELAB BOLA SEPAK


PELAN OPERASI TAHUN 2016

Nama Program/Aktiviti

Bengkel Bola Sepak

Objektif

Mempertingkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan murid dan melahirkan atlit bola sepak yang berkualiti dan
berwibawa.

Tempoh/Tarikh

April

Kumpulan Sasaran

Ahli kelab Bola Sepak

Guru Terlibat

Guru Penasihat

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ahli unit berbincang melantik ahli jawatankuasa tindakan.


Ahli jawatankuasa tindakan merancang aktiviti.
Ahli unit menyediakan bahan bersama-sama guru penasihat
Ahli unit melaksanakan setiap aktiviti dengan semangat bekerjasama
Guru penasihat memantau pelaksanaan aktiviti.
Penilaian dilakukan oleh guru penasihat dan ahli jawatankuasa kokurikulum.

Peruntukan kewangan yang terhad


Masa penyediaan bahan yang terhad
Kekuarangan peralatan dan bahan
Guru Penasihat

Penilaian

Aspek penilaian meliputi:


Kualiti kemahiran bermain dan pengetahuan taktikal.
Kecergasan dan stamina
Semangat kerjasama dalam pasukan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki kerjasama antara pelajar dan guru dalam menjayakan setiap aktiviti
unit.

KELAB BOLA SEPAK

PELAN OPERASI TAHUN 2016

Nama Program/Aktiviti

Karnival Bola Sepak


7 sebelah Antara Rumah Sukan atau kumpulan

Objektif

Pencarian bakat baru dapat ditonjolkan.

Tempoh/Tarikh

Julai

Kumpulan Sasaran

Semua murid

Guru Terlibat

Guru Penasihat

Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ahli unit berbincang melantik ahli jawatankuasa tindakan.


Ahli jawatankuasa tindakan merancang jadual aktiviti.
Ahli unit menyediakan bahan bersama-sama guru penasihat
Ahli unit melaksanakan setiap aktiviti dengan semangat bekerjasama
Guru penasihat memantau pelaksanaan aktiviti.
Penilaian dilakukan oleh guru penasihat dan ahli jawatankuasa kokurikulum.

Peruntukan kewangan yang terhad


Masa penyediaan bahan yang terhad
Guru Penasihat

Penilaian

Aspek penilaian meliputi:


Hasil kerja yang dilaksanakan
Semangat kerjasama pasukan
Kemahiran bermain dan kecergasan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki kerjasama antara pelajar dan guru dalam menjayakan setiap aktiviti
unit.

KELAB BOLA SEPAK

PELAN OPERASI TAHUN 2016


Nama Program/Aktiviti

Menceriakan Papan Kenyatan Kelab Bola Sepak

Objektif

Memupuk semangat bekerjasama dan mencintai sekolah dalam kalangan ahli Kelab Bola Sepak melalui aktiviti menghias
dan menceriakan papan kenyataan.

Tempoh/Tarikh

Sepanjang tahun : (setiap kali perjumpaan)

Kumpulan Sasaran

Ahli Kelab Bola Sepak

Guru Terlibat

Guru Penasihat

Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian

Penambahbaikan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ahli unit berbincang melantik ahli jawatankuasa tindakan.


Ahli jawatankuasa tindakan merancang jadual aktiviti.
Ahli unit menyediakan bahan bersama-sama guru penasihat
Ahli unit melaksanakan setiap aktiviti dengan semangat bekerjasama
Guru penasihat memantau pelaksanaan aktiviti.
Penilaian dilakukan oleh guru penasihat dan ahli jawatankuasa kokurikulum.

Peruntukan kewangan yang terhad


Masa penyediaan bahan yang terhad
Penolong kanan kokurikulum
Guru Penasihat
Ahli jawatankuasa
Aspek penilaian meliputi:
Hasil kerja yang dilaksanakan
Kerjasama daripada ahli unit
Keceriaan dan kekemasan papan kenyataan
Malumat terkini dan bermanfaat
Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki kerjasama antara pelajar dan guru dalam menjayakan setiap aktiviti
unit.

SMK TAMAN MUTIARA RINI 2 JOHOR BAHRU


CARTA GANTT
KELAB BOLA SEPAK (TAHUN 2016)

BI

NAMA PROGRAM

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

1
2
3
4
5

Pemilihan ahli KELAB


BOLA SEPAK
Menceriakan Papan
Kenyatan KELAB
BOLA SEPAK
Latihan Intensif
Bengkel Bola Sepak
Majlis Anugerah
kecemerlangan
Karnival Bola Sepak
7 sebelah Antara
Rumah Sukan atau
kumpulan

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

________________________
( SAIFULNIZAM BIN AHMAD)

__________________________
(PUAN HALIMAH BINTI MOHAMED)
PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM
SMK TAMAN MUTIARA RINI 2

SEP

Anda mungkin juga menyukai