Anda di halaman 1dari 5

Lembaran kerja Sains Tahun 6

Tajuk : INTERAKSI ANTARA HIDUPAN.


ISIKAN TEMPAT KOSONG
BI
L
1
2.

3.

4
5

SOALAN/PENERANGAN
Bermaksud perhubungan aktif antara hidupan
yang saling bergantung antara satu sama lain
Interaksi antara hidupan berlaku dalam 2 bentuk

Interaksi antara hidupan terdapat 2 jenis:


a. Interaksi antara hidupan yang sama spesis
dipanggil
b. Interaksi antara hidupan yang berbeza
spesis dipanggil
Lebah-lebah bersama-sama membina sarang.
Antelop punyai deria pendengaran dan bau
manakala babun punyai deria penglihatan yang
baik tinggal di habitat yang sama
Helang dan ular berebutkan makanannya yang
terhad seekor tikus.
Kucing kuning dan kucing hitam berusaha untuk
mendapatkan seekor ikan untuk dimakan.
Apakah cara hidup haiwan ini: (berkumpulan /
bersendirian)
a. Anai-anai hidup dalam satu koloni yang
besar
b. Harimau mengawal kawasannya daripada
dicerobohi.
c. Burung belatuk membuat sarang di
batang kayu
d. Sekawan burung laying-layang terbang
menuju ke sarang.
e. Rusa tinggal dalam kumpulan yang besar
manakala singa tinggal dalam kumpulan
yang kecil.
f. Ular sawa membelit mangsa untuk
dijadikan makanannya sendiri.
g. Tupai mengumpul dan menyimpan biji
benih di sarangnya untuk dijadikan
makanannya.
Kelebihan haiwan hidup berkumpulan:
a. .untuk membuat sarang dan
mendapatkan makanan.
b. ..spesisnya/ahli
kumpulannya daripada serangan musuh.
c. .bergerak dalam
kumpulan yang besar dan warna yang sama
antara satu sama lain dan sama juga
dengan warna persekitaran dapat
1

JAWAPAN

1.
.
2.
a
..
b
.
Intraspesis/kerjasama
./

../
..
/
..
a.
b
c.
d..
e.
f.
g

a
.
b

Lembaran kerja Sains Tahun 6


mengelirukan musuh
1
Kelemahan haiwan hidup berkumpulan.
0
a. Mudah wabak penyakit.
b. Haiwan yang dalam
kumpulan sukar untuk menyelamatkan diri
daripada musuh.
1
Kelebihan haiwan hidup bersendirian:
1
a. Dapat mengatasi masalah sumber makanan
yang .
b. Mengurangkan persaingan untuk mendapat
.. semasa musim mengawan
1
Kelemahan haiwan hidup bersendirian:
2
a. Sukar daripada
musuh.
b. Kesukaran mencari . ketika musim
mengawan.
TAJUK: INTERAKSI ANTARA HIDUPAN 2

a
.
b
.
a

b
..
a.
b.
.

ISIKAN TEMPAT KOSONG.


BI
L
1

SOALAN/ PENERANGAN
Berikan 4 faktor yang menyebabkan persaingan
antara haiwan intraspesis (sama jenis):

Berikan 3 faktor yang menyebabkan persaingan


antara haiwan interspesis (berlainan jenis):

Haiwan interspesis tidak bersaing untuk


mendapatkan
kerana haiwan-haiwan tersebut terdiri daripada
sepsis yang berbeza.
Berikan kesan persaingan antara haiwan dalam
satu yang mempunyai sumber yang terhad
terhadap jumlah haiwan

Bermaksud hubungan rapat antara dua atau


lebih haiwan yang saling memberi manfaat
antara satu sama lain.
Boleh berlaku dalam tiga keadaan:
a. Mutualisme
b. Komensalisme
2

JAWAPAN
1
.
2
.
3
.
4
.
1
.
2
.
3
.

Bilangan haiwan
(bertambah/berkuran
g)
sebab
.

Lembaran kerja Sains Tahun 6


c. Parasitisme.
6
Bermaksud interaksi/hubungan yang membawa
manfaat kepada kedua-dua pihak. ( untung=
untung)
7
Bemaksud interaksi /hubungan yang memberi
manfaat kepda satu pihak sahaja serta
merugikan atau membawa kesan buruk
kepada pihak yang satu lagi ( satu untung =
satu rugi )
8
Bermaksud interaksi /hubungan yang memberi
manfaat kepada satu pihak tetapi tidak
membawa kerugian ataupun manfaat kepada
pihak yang satu lagi. (satu untung= satu tidak
untung dan tidak rugi)
9
Jenis simbiosis/interaksi:
a. Interaksi antara kerbau dan burung
gembala yang hinggap di belakang kerbau.
b. Interaksi antara kucing dan sengkenit
c. Interaksi antara ikan jerung dan ikan-ikan
remora yang berenang mengikutnya.
d. Interaksi antara buran melekat pada
cangkerang yang merupakan tempat
perlindungan kepada umang-umang.
e. Pokok langsuyar menumpang pada kelapa
sawit.
f. Pokok dedalu dan pokok duit-duit yang
tumbuh di batang pokok manga.
g. Pokok anggerik atau orkid hutan yang
tumbuh di dahan pokok rambutan.
h. Lebah hinggap pada bunga.

a.

b.
.
c.
.
d.
..

e.
..
f.
.
g.

1
0

Berikan 4 faktor yang menyebabkan berlakunya


persaingan antara tumbuhan.

h.
..
1
.
2
.
3
.
4
.

TAJUK: PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN


ISIKAN TEMPAT KOSONG.
BI
L
1
2

SOALAN/ PENERANGAN
Bermaksud lenyapnya atau sudah tiada lagi
di bumi ini
Mengapakah dinosaur pupus?
3

JAWAPAN

Lembaran kerja Sains Tahun 6

Namakan 5 haiwan yang pupus:


a. Menyerupai gajah ,berbulu dan hidup di
zaman ais
b. Mempunyai badan yang sebahagian
menyerupai kuda belang dan sebahagian
lagi kuda.
c. Bertaring lengkung sepanjang 30 cm
d. Burung jinak dari kepulauan Maurittius.
e. Menyerupai cicak raksasa

Namakan 4 haiwan yang diancam kepupusan


( masih ada tetapi bilangan sangat sedikit).

Namakan 4 tumbuhan yang diancam kepupusan


( masih ada tetapi bilangan sangat sedikit).

Berikan 3 faktor utama yang menyebabkan


haiwan dan tumbuhan semakin terancam.

Berikan 4 aktiviti manusia yang mengakibatkan


kemusnahan habitat semulajadi haiwan dan
tumbuhan liar

Pembakaran hutan, pengeluaran asap kilang tanpa


penapis
Pembuangan sisa toksid dan bahan buangan ke
sungai. Tumpahan minyak dilaut
Putting beliung, tanah runtuh.gempa bumi dan
banjir juga memusnahkan habitat semulajadi
Bermaksud mengekalkan keadaan asal haiwan dan
tumbuhan daripada musnah.

9
1
0
1
1

..
2
..
a.
.
b.

c.
..
d.
.
e.
..
a.
.
b.

c.
..
d.
.
a.
.
b.

c.
..
d.
.
a.
..
b.
..
c.
.
a.
.
b.
.
c.
.
d.
.
Pencemaran
.
Pencemaran
.

Lembaran kerja Sains Tahun 6


1
Bermaksud mengembalikan haiwan dan tumbuhan
2
kepada keadaan asal .
1
Kenalpasti samada aktiviti pemeliharaan atau
3
pemeliharaan.
a. Mendidik mesyarakat tentang melindungi
haiwan dan tumbuhan yang diancam
kepupusan.
b. Menganjur kempen menentang pembalakan
dan pemburuan haram
c. Mengelak dari membeli produk yang
diperbuat daripada bahagian sepsis
terancam
d. Mewartakan hutan simpan
e. Mewartakan spesis hidupan yang dilindungi
f. Menebang pokok secara terpilih
g. Menguatkuasakan undang-undang dan
peraturan pemburuan dan penyeludupan
haram
h. Mewartakan /mengazetkan taman laut
untuk melindungi haiwan dan tumbuhan
laut
i. Mewartakan kawasan paya bakau (Ramsar)
j. Mewujudkan pusat rehabilitasi haiwan
k. Penanaman semula pokok hutan
l. Mewujudkan pusat pembiakan penyu