Anda di halaman 1dari 1

Kementerian Pendidikan Malaysia

KEW.PA-5

KOLEJ VOKASIONAL SETAPAK


SENARAI DAFTAR ASET ALIH BERNILAI RENDAH
BIL

NO SIRI PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN ASAL(RM)

31.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/31

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

133.00

32.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/32

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

166.00

33.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/33

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

166.00

34.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/34

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

166.00

35.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/35

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

85.00

36.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/36

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

85.00

37.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/37

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

85.00

38.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/38

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

85.00

39.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/39

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

85.00

40.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/40

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

85.00

41.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/41

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

103.00

42.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/42

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

103.00

43.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/43

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

103.00

44.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/44

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

103.00

45.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/45

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

103.00

46.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/46

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

103.00

47.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/47

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

99.00

48.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/48

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

99.00

49.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/49

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

99.00

50.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/50

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

99.00

51.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/51

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

99.00

52.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/52

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

99.00

53.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/53

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

227.00

54.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/54

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

227.00

55.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/55

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

227.00

56.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/56

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

227.00

57.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/57

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

227.00

58.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/58

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

227.00

59.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/59

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

168.00

60.

KPM/BPTV/WHA0002/R/15/60

PNEUMATIC TRAINING

22/04/2015

168.00

Tahun: 2015