Anda di halaman 1dari 1

Kementerian Pendidikan Malaysia

KEW.PA-4

KOLEJ VOKASIONAL SETAPAK


Senarai Daftar Harta Modal
BIL

NO SIRI PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN ASAL (RM)

21.

KPM/BPTV/WHA0002/H/14/21

WELDING MACHINE

13/08/2014

2,300.00

22.

KPM/BPTV/WHA0002/H/14/22

WELDING MACHINE

13/08/2014

2,300.00

23.

KPM/BPTV/WHA0002/H/14/23

ALAT HAWA DINGIN MUDAH ALIH

13/08/2014

1,517.50

24.

KPM/BPTV/WHA0002/H/14/24

ALAT HAWA DINGIN MUDAH ALIH

13/08/2014

1,517.50

Jumlah Kuantiti Harta Modal: 24


Jumlah Perolehan Harta Modal: RM68,878.00

Tahun: 2014