Anda di halaman 1dari 9

U

K
U
B
I
A
G
A
A
M
B
A
E
T
S
R
L
E
A
P
N
N
R
A
T
JU
A
T
A
C

DISEDIAKAN OLEH,

VANITHA DARMALINGGAM

JURNAL
Buku catatan pertama
yang digunakan untuk
merekodkan urus niaga
perniagaan secara
kronologi(urutan)

JENIS
JURNAL
JURNAL
AM

JURNAL
KHAS

JURNAL AM
Merekodkan
urus niaga
yang tidak
direkodkan
dalam jurnal
khas

JURNAL KHAS
Jurnal Belian

Jurnal Jualan

Jurnal Pulangan
Jualan

Jurnal Pulangan
Belian

Jurnal
Penerimaan
Tunai

Jurnal
Pembayaran
Tunai

JURNAL BELIAN

JURNAL JUALAN

Merekodkan urus niaga


belian kredit barang
niaga.

Merekodkan urus niaga


jualan kredit barang
niaga.

Invois (asal)
Nota debit
(asal)

Invois (salinan)
Nota debit
(salinan)

JURNAL PULANGAN
BELIAN

JURNAL PULANGAN
JUALAN

Merekodkan urus niaga


pulangan barang kepada
pembekal

Merekodkan urus
niagapulangan barang
niaga yang dibuat oleh
pelanggan.

Nota Kredit
(asal)

Nota Kredit
(salinan)

JURNAL
PENERIMAAN TUNAI

JURNAL
PEMBAYARAN
TUNAI

Merekodkan urus niaga


penerimaan tunai dan
cek.

Merekodkan urus niaga


pembayaran tunai dan
cek.

Bil Tunai
(salinan)
Resit (salinan)
Slip Bank
Baucer bayaran
Makluman
kredit

Bil Tunai (asal)


Resit (asal)
Keratan cek
Memo
Baucer bayaran
Makluman debit

TERIMA
KASIH

Anda mungkin juga menyukai