Anda di halaman 1dari 1

MENANGKAP PENJENAYAH ALA MISSION

IMPOSSIBLE
Seorang penjenayah yang paling dikehendaki polis sedang
terperangkap di dalam salah sebuah bilik-bilik hotel seperti
yang digambarkan dalam rajah di bawah:
51
41
31
21
11

52
42
32
22
12

53
43
33
23
13

54
44
34
24
14

55
45
35
25
15

56
46
36
26
16

57
47
37
27
17

58
48
38
28
18

59
49
39
29
19

Anda adalah seorang pegawai polis dari Kontingen Cawangan


Khas Bandaraya ditugaskan menangkap penjenayah itu hiduphidup, berpandukan kepada maklumat-maklumat berikut :
Nombor bilik itu terdiri daripada satu nombor genap dan
satu nombor ganjil
Digit sa adalah dua kali ganda lebih besar daripada digit
pu
Nombor bilik itu tidak boleh dibahagi genap dengan 7 dan
Jika kedua-dua digit itu bertukar kedudukan, ia masih lagi
menjadi nombor bilik hotel itu.
Selamat berjaya (pita rakaman hangus terbakar !)