Anda di halaman 1dari 1

Aktiviti pembelajaran abad 21

1. Round table
- Murid duduk dalam kumpulan
- Guru mengemukakan satu topik
- Secara bergilir, murid mencatat satu idea.
- Murid menggunakan pen dan kertas yang sama.
- Hasil dapatan irujuk/bentang.
2. Think pair share
- Topik diberikan guru.
- Murid berfikir sendiri dalam jangka masa tertentu
- Masa tamat dan murid berkongsi idea bersama pasangan.
- Masa tamat dan murid berkongsi dengan keseluruhan kelas.
3. Hot seat
- Aktiviti susulan selepas murid membuat bacaan dan kajian
- Seorang muri akan duduk di kerusi yang disediakan dan menjadi pakar.
- Pakar akan menjawab segala soalan yang dilontarkan oleh murid lain.
4. Deklamasi nyanyian
- Murid dibenarkan membuat persediaan dalam kumpulan
- Tajuk diberikan
- Murid boleh mengubahsuai mengikut kreativiti dan kesesuaian murid
membuat persembahan di hadapan kelas.
5. Pembentangan hasil sendiri
- Murid membuat pembentangan untuk mempersembahkan hasil
dapatan kepada keseluruhan kelas.
- Boleh dilaksanakan dengan pelbagai cara dan bahan.
- Menggunakan bahan ict.
6. Role play.
- Murid diberi tanggungjawab untuk memegang peranan dan watak.
- Perlu masa untuk persediaan membuat persembahan dengan
memainkan watak.
7. Gallery walk
- Aktiviti selepas kajian
- Murid menampal hasil kerja di dinding untuk dilihat oleh kumpulan lain.
- Biasanya murid boleh menulis komen tentang hasil kerja kumpulan lain
di atas sticker note atau menampal di atas hasil jkerja itu.
8. Three stray one stay
- Kaedah lain pembentangan kumpulan
- Hasilkerja ditampal
- Seorang ahli kumpulan akan tinggal disitu untuk memberi penerangan.
- Ahli lain boleh bergerak untuk melihat/menyoal hasil kumpulan lain.
9. Peta i-think.
10.