Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3

Mata Pelajaran

: Dunia Sains dan Teknologi

Kelas

: 3 Elit

Tarikh

: 8 April 2013

Masa

: 8.10 pagi 9.10 pagi (60 minit)

Bilangan murid

: 37 orang

Tema

: Sains Hayat Kedua

Tajuk

: Tumbuhan

1.

Standard pembelajaran

2.

Objektif pembelajaran:

: 4.1.1

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


i.
ii.
iii.

3.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran :


i.

4.

Murid dibawa ke luar bilik darjah untuk membuat pemerhatian dan mengenal
pasti ciri-ciri tumbuhan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) :

i.
ii.
iii.

5.

Membuat pemerhatian dan mengenal pasti ciri tumbuhan yang diperhatikan pada
fasa pencetusan idea.
Mengenal pasti jenis-jenis urat daun dan jenis-jenis akar pokok pada fasa
pengstrukturan idea.
Melukis jenis urat daun dan akar pokok pada fasa aplikasi.

Bahasa Melayu
Pendidikan Seni
Pendidikan Muzik

Bahan Bantu Belajar :

i.
ii.
iii.
6.

Kad gambar
Video
Lembaran kerja
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran :

i.

Lembaran kerja pada fasa refleksi

Mata Pelajaran &


Kelas

Dunia Sains dan Teknologi

Tema/Topik

Sains Hayat / Manusia

Masa

2 waktu (60 minit) Minggu ke 2

Standard
Pembelajaran

4.1.1

Di akhir pengajaran murid boleh :


Membuat pemerhatian dan mengenal pasti ciri
Objektif
Pembelajaran

tumbuhan yang diperhatikan pada fasa pencetusan idea.


Mengenal pasti jenis-jenis urat daun dan jenis-jenis akar

pokok pada fasa pengstrukturan idea.


Melukis jenis urat daun dan akar pokok pada fasa
aplikasi.

1. Guru menayangkan video dan meminta murid


membincangkan tentang video yang dipaparkan.
2. Guru membawa murid ke Taman Sains dan meminta
murid mencari tumbuhan yang mempunyai daun berurat
Aktiviti P&P

jejari dan berurat selari.


3. Guru menunjukkan kad gambar tumbuhan dan meminta
murid mengelaskan kepada ciri-ciri tertentu.
4. Murid melukis struktur daun yang berurat selari, jejala,
akar tunjang, akar serabut

EMK
Bahan Bantu
Belajar
Penilaian P&P

Bahasa Melayu, Pendidikan Seni, Pendidikan Muzik


Kad gambar, video, lembaran kerja
Lembaran kerja

Refleksi
Perincian Aktiviti
P&P

Guru menayangkan video Lawatan ke Taman Bunga.

Guru bersoal jawab dengan murid mengenai tumbuh-tumbuhan

Persediaan
Orientasi
(5 minit)

yang terdapat dalam video yang ditayangkan.


Soalan :
1. Apa yang kamu perhatikan dalam video sebentar tadi?

Imaginasi

Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan.

Guru membawa murid ke Taman Sains.

Murid melihat keadaan sekeliling dan mencari tumbuhan yang

(Pencetusan idea)
(20 minit)

berdaun selari dan jejala.

Murid mencari tumbuhan yang berakar tunjang dan serabut.

Guru berbincang dengan murid mengenai tumbuhan yang


mereka ambil daripada Taman Sains dan mencari perbezaaan.

Soalan :
1. Tumbuhan apa yang berurat jejala dan berakar tunjang?
2. Apakah jenis daun pokok yang kamu ambil di Taman Sains?
3. Apakah jenis akar pokok yang kamu ambil di Taman Sains
sekolah?

Guru menunjukkan kad gambar tumbuhan.

Guru bersoal jawab dengan murid.

Perkembangan
idea
Pengstrukturan
idea
(15 minit)
Soalan :
1. Gambar daun ini bersifat apa?
2. Gambar akar ini bersifat apa?

Murid mengelaskan kad gambar tumbuhan kepada kategori


yang betul

Tindakan

Aplikasi idea
(15 minit)

Guru meminta murid untuk melukis gambar daun jejari, daun


jejala, akar tunjang dan akar serabut.

Murid melukis struktur daun jejari, daun jejala, akar tunjang dan

akar serabut.
Guru dan murid berbincang di dalam kelas cara melukis gambar
urat daun dan akar dengan betul di papan putih.

Refleksi
(5 minit)

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.


Murid menyiapkan lembaran kerja.