Anda di halaman 1dari 21

HTTPS://WWW.FACEBOOK.

COM/SHAREBM/

LATIHAN IMBUHAN
1. Pengunjung yang bercuti di Pulau Tioman tidak melepaskan peluang untuk ______ di
lautnya yang biru.
A berenang
B merenangi
C merenangkan
D perenang
2.

Aiman _______ dalam jurusan kedoktoran di Universiti Sains Malaysia.


A ajar
B berajar
C belajar
D pelajaran

3.

Din dan ayahnya ______ di pondok itu untuk menunggu buah durian gugur.
A semalam
B bermalam
C termalam
D memalamkan

4.

Pekerja itu sedang _______ kawasan pantai yang diancam hakisan.


A tambak
B menambak
C ditambak
D penambak

5. Kilang yang menghasilkan serunding segera itu menggunakan teknologi moden untuk
______ daging.
A diproses B terproses
C pemproses
D memproses
6.

Petani itu _______ air di sawah untuk mencari ikan haruan dan ikan puyu.
A ditimba
B penimba
C menimba
D menimbakan.

7. Pada waktu petang, kelihatan kanak-kanak ______ batas sawah itu untuk pergi mengaji
al-Quran.
A titian
B meniti
C bertiti
D dititikan
8.

Pihak tentera bersekutu telah _______ kubu pihak pengganas di kawasan.


A bom
B dibom
C mengebom
D pengeboman

9.

Pihak berkuasa sedang ______ usaha untuk membanteras kegiatan cetak rompak.
A memperhebat B memperjuang
C memperkecil
D memperoleh

10. Aina memcuba baju kurung yang baru siap _______ oleh ibunya.
A dilap
B digunting
C dipotong

D dijahit

11 Sawah padi yang terdapat di kawasan Sungai Manik itu ______ luas saujana mata
memandang.
A dibentang
B terbentang
C membentang
D pembentangan
12. _______ jalanan itu terus melukis poret yang ditempah oleh pelanggannya tanpa
menghiraukan orang yang
lalu-lalang.
A Lukisan
B Terlukis
C Pelukis
D Melukis
https://www.facebook.com/ShareBM/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

13. Kebanyakan nelayan di kampung itu menjual hasil tangkapan ikan kepada ______ di pekan.
A pemborong
B memborong
C diborong
D pemborongan
14. Pihak kerajaan akan mengambil tindakan tegas ke atas _______ asing yang mendirikan
petempatan setinggan.
A didatangkan
B kedatangan
C mendatangi
D pendatang
15. Lagu yang memenangi kategori irama Malaysia dalam pertandingan itu digubah oleh
______ yang terkenal.
A gubahan
B penggubah
C digubah
D menggubah
16. Kerja membaik pulih istana lama itu dilakukan oleh _______ yang mahir.
A catkan
B dicat
C pengecat
D mengecat
17. Petronas telah menawarkan biasiswa kepada ______ yang cemerlang dalam peperiksaan
SPM untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara.
A pelajar
B pengajar
C mengajar
D pelajaran
18. Filem komedi itu _______ serentak ke seluruh negara semasa hari raya nanti.
A tayangan
B menayang
C tertayang
D ditayangkan
19. Akibat ______ melayari internet di pusat siber itu, Nana selalu ponteng kelas tambahan
di sekolahnya.
A tagihan
B ketagih
C penagih
D menagih
20. Projek pendalaman sunagi itu _______ untuk mengatasi masalah banjir.
A dilaksanakan B melaksanakan
C terlaksana
D pelaksanaan
21. Sebanyak 12 orang ______dari universiti Malaya mengikuti program pertukaran pelajar
di Japun itu.
A seniman
B usahawan
C mahasiswi
D olahragawati
22. Setiap _______perlulah mematuhi tatacara pemanduan yang betul supaya dapat
mengelakkan kecelakaan jalan raya .
A pemandu
B dipandu
C berpandukan
D pemanduan
23. Masyarakat Melayu di desa masih menggunakan perkhidmatan bomoh untuk ______
pelbagai penyakit .
A ubatan
B terubat
C perubatan
D mengubati
24. Banyak pelancong dari luar negara amat mengagumi kain songket _______ Terengganu .
A tenunan
B ditenun
C menenun
D penenun

https://www.facebook.com/ShareBM/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

25. Kemajuan dari segi material dengan kemajuan dari segi moral harus kita ______ untuk
mewujudkan sebuah negara yang damai.
A seimbang
B diimbang
C imbangi
D imbangan
26. Kuih seri muka itu saya _______ untuk nenek dan datuk yang baru tiba dari kampung .
A hidangan
B hidangkan
C dihidang
D berhidang
27. Puteri Cempaka Sari bukan sahaja ______ malahan baik budi pekertinya.
A prasejarah
B jururawat
C jutawan
D rupawan
28. _______ itu mempamerkan lakonan yang sungguh berkesan dalam filem Paloh.
A Budiman
B Seniman
C Hartawan
D Peragawan
29. _______Normadiah sangat terkenal dalam file-filem Melayu .
A Seniwati
B Budayawan
C Jurucakap

D Peragawati

30. _______ Sharifah Aini sangat terkenal kerana kebolehanya menyanyikan lagu-lagu yang
bercorak padang pasir.
A Posnita
B Karyawati
C Biduanita
D Ilmuan
31. Ain begitu tekun _______lukisan yang dilukisnya itu dengan warna air .
A sewarna
B mewarnakan
C berwarna
D diwarnakan
32. Sejak muda lagi Datin Sharifah gemar melibatkan diri dalam akiviti _______ .
A masyarakat
B bermasyarakat
C kemasyarakatan
D pemasyarakatan
33. Sungai-sungai yang melalui kawasan perindustrian paling kerap _______oleh sisa buangan
dari kilang.
A cemar
B dicemari
C mencemarkan
D pencemaran
34. Syarikat penerbitan itu telah _______kekosongan jawatan di syarikat dalam Internet .
A pengiklan
B diiklankan
C mengiklankan
D pengiklanan
35. Kawasan hutan simpan itu terpaksa diterangkan untuk memberikan laluan kpada
proses_______
A membangun
B pembangunan
C dibangunkan
D bangunan

36. Kakak Firdaus merupakan graduan _______ Universiti Malaya.


A terlepas
B berlepas
C kelepasan

D lepasan

37. ______ di tangan Karim hanya akan dibuka setelah lukanya benar-benar sembuh.
A Membaluti
B Membalutkan
C Balutan
D Berbalut
https://www.facebook.com/ShareBM/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

38. Pesawat yang mengalami kerosakan itu akhirnya berjaya _______ dengan selamat.
A daratan
B mendarat
C pendaratan
D mendaratkan
39. Puan Saadah menasihati jirannya yang sakit itu agar segera mendapatkan _______ di
hospital.
A rawatan
B merawat
C jururawat
D dirawat
40. Setiap kali diadakan _______ Guru Besar akan menyampaikan ucapannya.
A berhimpun
B perhimpunan C himpunan
D menghimpunkan
41. _______ mencari mangsa yang hanyut di sungai itu masih dijalankan.
A Gerakan
B Pergerakan
C Bergerak
D Tergerak
42. Amira _______ tidak mahu mengikut ibunya ke kebun.
A kekerasan
B pengeras
C terkeras

D berkeras

43. Rozi tidak terpilih untuk menyertai kejohanan itu kerana dia gagal _______ syarat
kelayakan yang ditetapkan.
A melepaskan
B melepasi
C terlepas
D dilepaskan
44. _______ kumpulan itu terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah.
A Pengikut
B Ikutan
C Berikutan

D Berikut

45. Murid-murid itu dinasihati agar _______ pelajaran demi masa depan mereka.
A terutama
B keutamaan
C diutamakan
D mengutamakan
46. Mereka bernyanyi sambil memetik gitar untuk _______ setelah penat bekerja.
A menghibur
B berhibur
C penghibur
D hiburan
47. Pak Andak mengheret kerbaunya itu ke sawah untuk _______ tanah.
A bajak B dibajak
C membajak
D pembajak
48. Perlanggaran kapal tangki itu menyebabkan laut di sekitar Pulau Jarak _______ .
A bercemar
B mencemarkan
C pencemaran
D tercemar
49. Generasi muda kini merupakan _______ kepada kebudayaan Malaysia yang unik.
A pewaris
B warisan
C berwaris
D mewarisi
50. Nelayan itu pulang ke darat dengan membawa hasil _______ yang banyak.
A menangkap
B tertangkap
C tangkapan
D penangkapan
51. Dewan Bahasa dan Pustaka telah _______ novel penulis Inggeris yang terkenal itu ke
dalam bahasa Melayu.
https://www.facebook.com/ShareBM/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

A terjemah

B menterjemahkan

C terjemahan

D penterjemah

52. lampu gasolin telah _______ ruang tanu rumah pusaka peninggalan datuk.
A penerangan
B diterangkan
C menerangkan
D menerangi
53. Masyarakat Iban terkenal dengan _______ tenunan kain pula.
A keindahan
B mengindahkan
C memperindah

D pengindahan

54. _______ di perkampungan nelayan itu pada waktu petang sungguh mendamaikan.
A berpandangan B memandang
C pemandangan
D pandangan
55. Ikan-ikan bilis itu akan_______ di atas para selama sehari sebelum digred mengikut
mutunya.
A mengeringkan B pengeringan C kekeringan
D dikeringkan
56. Kepetahan Batrisya berhujah semasa perbahasan itu tidak dapat _______.
A menandingi
B ditandingi
C bertanding
D pertandingan
57. Apabila kapal dagang itu menghampiri Pelabuhan Klang,_______ pun melabuhkan sauh.
A jurumudi
B maharaja
C prasarjana
D tatarias
58. Puan Azah Aziz merupakan tokoh_______ yang memperjuangkan warisan kebudayaan
Melayu.
A jelitawan
B cendekiawan
C budayawan
D hartawan
59. Perdana Menteri telah mengingatkan rakyat supaya mengekalkan _______ kaum di
Malaysia.
A berpadu
B perpaduan
C memadukan
D paduan
57. Apabila kapal dagang itu menghampiri Pelabuhan Klang,_______ pun melabuhkan sauh.
A jurumudi
B maharaja
C prasarjana
D tatarias
58. Puan Azah Aziz merupakan tokoh_______ yang memperjuangkan warisan kebudayaan
Melayu.
A jelitawan
B cendekiawan C budayawan
D hartawan
59. Perdana Menteri telah mengingatkan rakyat supaya mengekalkan _______ kaum di
Malaysia.
A berpadu
B perpaduan
C memadukan
D paduan
60. Dalam kejadian bot karam semalam, hanya _______ nya yang berjaya diselamatkan.
A jurutera
B jurubina
C juruselam
D jurumudi

https://www.facebook.com/ShareBM/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

61. Beberapa orang _______ dari Universiti Kebangsaan Malaysia telah terpilih untuk
mengikuti program pertukaran pelajar ke Jepun.
A mahadewa
B mahasiswa
C mahahakim
D maharani
62. Rakyat Malaysia sememangnya dikenali sebagai bangsa yang mempunyai _______ yang
halus dan bersopan.
A tatasusila
B tatanegara
C tatarias
D tatacara
63. Penonton tidak kering gusi mendengar celoteh _______ pada malam Junjung Kasih itu.
A juruanalisis
B juruacara
C juruberita
D jurubicara
64. Panglima Jono berguru dengan seorang _______ silat yang terkenal di kawasan itu.
A mahameru
B mahamenteri
C mahakaya
D mahaguru
65. Negara itu aman dan damai sejak diperintah oleh_______ yang bijak .
A mahaguru
B mahaputera
C maharaja
D mahahakim
66. Pelajar-pelajar di kolej swasta itu mesti lulus dalam ujian penguasaan Bahasa Inggeris
sebagai _______ untuk melayakkan diri mereka meneima diploma.
A prasekolah
B prasyarat
C prawacana
D prakata
67. Murid-murid yang tinggal di asrama itu sentiasa mematuhi _______ ketika berada di
dewan makan.
A tataurusan
B tatausaha
C tatatertib
D tatasuria
68. Kita tidak boleh menyimpan _______ terhadap orang yang kita kenal hati budinya .
A prakata
B prasangka
C prasetia
D prausul
69. Artifak zaman _______ yang ditemui di tanjung Tuan akan dipamerkan di Muzium
Negara.
A prasangka
B prasyarat
C prasejarah
D prauji
70.Banyak pelancong dari luar negeri amat mengagumi kain songket _______ Terengganu.
A jahitan
B tenunan
C sulaman
D anyaman
71. Duit hasil _______ pertunjukan amal itu akan didermakan kepada rumah anak-anak yatim .
A ambilan
B kutipan
C keluaran
D bekalan
72. _______lah perkara-perkara yang tidak bermanfaat kerana perkara tersebut merugikan
diri sendiri .
A sertai
B depani
C jauhi
D belakan

https://www.facebook.com/ShareBM/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

73. _______mengutus surat ,enelefon ibunya di kampung pun Idris tidak pernah semenjak
bekerja di Kuala Lumpur .
A Biarkan
B Riuhkan
C Biasakan
D usahkan
74. Buah-buahn tempatan mendapat _______ yang baik di luar negeri .
A hiasan
B saluran
C jemputan
D pasaran
75. Cadangan Encik Arifin itu mesti kamu _______ terlebih dahulu sebelum membuat sesuatu
keputusan.
A halusi
B jalani
C susuri
D turuni
76. Adik tolong _______ buku nota kakak itu, kata Nadia kepada adiknya.
A biarkan
B usahakan
C hulurkan
D jauhkan
77. Mereka bercadang untuk menjadikan aktiviti berkayak di sungai sebagai aktiviti
_______ .
A pinggiran
B mingguan
C tepian
D masakan
78. Sila _______ pas pelawat dengan jelas semasa memasuki bangunan ini.
A pamerkan
B tampalkan
C padamkan
D sembunyikan
79. Ayah dan ibu yang aku _______ berada jauh di desa.
A jauhi
B sakiti
C ikuti

D rindui

80. Lagu-lagu duet nyanyian Tan Sri P.Ramlee dan _______ Saloma masih diminati sehingga
ke hari ini.
A posnita
B karyanita
C biduanita
D sejarawan
81. Sekumpulan _______ yang terdiri daripada doktor pakar dan jururawat berlepas ke
Kosovo untuk memberi rawatan percuma kepada mangsa peperangan.
A sukarelawan
B dermawan
C jelitawan
D peragawan
82. Konsert Andalusia _______ M.Nasir yang diadakan di Stadium Nasional telah mendapat
sambutan hangat daripada peminatnya.
A seniwati B hartawan
C pergawan
D seniman
83. _______ Zaiton Othman tidak keberatan menyumbangkan tenaganya untuk melatih atlet
negara dalam bidang sukan.
A Wartawati
B Olahragawati
C Angkasawati
D Peragawati
84. Karyawan dan _______ dari seluruh negara telah diundang ke majlis pelancaran buku baru
Sasterawan Negara A.Samad Said .
A wartawati
B seniwati
C karyanita
D posnita
https://www.facebook.com/ShareBM/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

85. Tun Doktor Mahathir Mohamad merupakan _______ ulung yang banyak berjasa kepada
negara.
A negarawan
B usahawan
C sejarawan
D dermawan
86. Wan bersikap _______ kerana sanggup mendermakan sebahagian daripada hatinya
kepada Afiq.
A hartawan
B dermawan
C ilmuan
D budiman
87. Suatu ketika dahulu, _______ Normadiah merupakan primadona Melayu yang
terkenal.
A angkasawati
B seniwati
C sukarelawati
D wartawati
88. Puteri Intan bukan sahaja gadis _______ malahan mempunyai tingkah laku yang terpuji.
A rupawan
B budayawan
C cendiakawan
D karyawan
89. Para _______ mengakui bahawa telah wujud petempatan manusia di Tanjung Tuan pada
abad ke-17.
A dermawan
B hartawan
C budayawan
D sejarawan
90. Rumah Asmah terletak ______ sekolah.
A dekat
B mendekat

C didekatkan

91. Razman _______ dengan sahabatnya di pusat membeli-belah.


A menemui
B menemukan
C bertemu

D berdekatan

D ditemui

92. Kami bercadang untuk ______ tentang masalah-masalah dalam persatuan ketika
mesyuarat esok.
A membincangkan B bincangkan
C membincang
D berbincang
93. Ayah sedang ______ motosikalnya yang rosak.
A baiki
B membaiki
C dibaiki

D memperbaiki

94. Pekerja-pekerja itu sedang _______ kawasan rekreasi itu.


A memperindah
B mengindah
C indahkan

D memperindahkan

95. ______ system itu telah mendapat bantahan daripada penduduk tempatan.
A Perlaksanaan
B Pelaksanaan
C Melaksanakan
D Terlaksana
96. Sudah lama saya tidak ______ Azman surat.
A utuskan
B mengutuskan

C utusi

D mengutusi

97. Tiang-tiang pagar itu akan saya ______ sepanjang kawasan kebun ini, kata Pak Dol.
A memacakkan
B dipacakkan
C pacakkan D pacakan
https://www.facebook.com/ShareBM/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

98. Murid-murid itu akan ______ kursus motivasi di Dewan universiti Islam Antarabangsa.
A menjalankan
B berjalan
C jalani
D menjalani
99. Menteri itu _______ pelbagai soalan oleh para wartawan.
A mengajukan
B ajukan
C diajukan

D mengaju

91. Razman _______ dengan sahabatnya di pusat membeli-belah.


A menemui
B menemukan
C bertemu

D ditemui

92. Kami bercadang untuk ______ tentang masalah-masalah dalam persatuan ketika
mesyuarat esok.
A membincangkan
B bincangkan
C membincang
D berbincang
93. Ayah sedang ______ motosikalnya yang rosak.
A baiki
B membaiki
C dibaiki
94. Pekerja-pekerja itu sedang _______ kawasan rekreasi itu.
A memperindah
B mengindah
C indahkan

D memperbaiki

D memperindahkan

95. ______ system itu telah mendapat bantahan daripada penduduk tempatan.
A Perlaksanaan
B Pelaksanaan
C Melaksanakan
D Terlaksana
96. Sudah lama saya tidak ______ Azman surat.
A utuskan
B mengutuskan

C utusi D mengutusi

97. Tiang-tiang pagar itu akan saya ______ sepanjang kawasan kebun ini, kata Pak Dol.
A memacakkan
B dipacakkan
C pacakkan D pacakan
98. Murid-murid itu akan ______ kursus motivasi di Dewan universiti Islam Antarabangsa.
A menjalankan
B berjalan
C jalani
D menjalani
99. Menteri itu _______ pelbagai soalan oleh para wartawan.
A mengajukan
B ajukan
C diajukan

D mengaju

100.Kemiskinan yang dialami oleh Fuad tidak_______ semangatnya untuk berjaya dalam
bidang pelajaran .
A kelunturan
B melunturi
C pelunturan D melunturkan
101.Negara kecil itu sedang meneruskan perjuangan ______ wilayahnya yang diduduki oleh
pihak musuh .
A pembebasan
B membebaskan
C dibebaskan
D pembebas

https://www.facebook.com/ShareBM/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

102. Damak telah ______perahunya dengan barang-barang jualan sebelum belayar ke


Melaka.
A bermuat
B termuat
C memuati
D muatan
103. Aktiviti penerokaan hutan secara berleluasa telah menyebabkan banyak hidupan liar
diancam _______.
A terpupus
B kepupusan
C memupuskan
D pemupusan
104 .Kejadian gempa bumi yang kuat itu telah ______ bahagian utara Jepun .
A bergegar
B tergegar
C gegaran
D menggegarkan
105. Kemajuan sesebuah negara itu ______pada kestabilan ekonomi,politik dan sosialnya .
A bergantung
B bergantungan C tergantung
D menggantung
106. Pihak kerajaan menggesa pihak kontraktor ______ kerja-kerja pembangunan luar
bandar.
A secepat
B mencepat
C mempercepat
D kecepatan
107. Kegawatan ekonomi yang telah melanda Negara tidaklah ______ yang berlaku pada awal
tahun 80- an .
A seburuk
B berburuk
C memburuk
D pemburukan
108.Pengemis itu tidur di bawah jambatan denfan hanya _______ beberapa keping surat
khabar.
A menyelimuti
B berselimutkan
C terselimut
D diselimutkan
109.Pihak polis telah melancarkan gerakan untuk ______pembunuh yang kejam itu.
A berjejak
B menjejakkan
C terjejak
D menjejaki

110. Pak Samad ..kawasan lapang di belakang rumahnya.


A. memperkebuni
B. mempekebunkan
C. perkebunkan

https://www.facebook.com/ShareBM/

D. berkebun

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

Jawapan LATIHAN IMBUHAN


LATIHAN IMBUHAN
1. Pengunjung yang bercuti di Pulau Tioman tidak melepaskan peluang untuk ______ di
lautnya yang biru.
A berenang
B merenangi
C merenangkan
D perenang
2.

Aiman _______ dalam jurusan kedoktoran di Universiti Sains Malaysia.


A ajar
B berajar
C belajar
D pelajaran

3.

Din dan ayahnya ______ di pondok itu untuk menunggu buah durian gugur.
A semalam
B bermalam
C termalam
D memalamkan

4.

Pekerja itu sedang _______ kawasan pantai yang diancam hakisan.


A tambak
B menambak
C ditambak
D penambak

5. Kilang yang menghasilkan serunding segera itu menggunakan teknologi moden untuk
______ daging.
A diproses B terproses
C pemproses
D memproses
6.

Petani itu _______ air di sawah untuk mencari ikan haruan dan ikan puyu.
A ditimba
B penimba
C menimba
D menimbakan.

7. Pada waktu petang, kelihatan kanak-kanak ______ batas sawah itu untuk pergi mengaji
al-Quran.
A titian
B meniti
C bertiti
D dititikan
8.

Pihak tentera bersekutu telah _______ kubu pihak pengganas di kawasan.


A bom
B dibom
C mengebom
D pengeboman

9.

Pihak berkuasa sedang ______ usaha untuk membanteras kegiatan cetak rompak.
A memperhebat B memperjuang
C memperkecil
D memperoleh

10. Aina memcuba baju kurung yang baru siap _______ oleh ibunya.
A dilap
B digunting
C dipotong

D dijahit

11 Sawah padi yang terdapat di kawasan Sungai Manik itu ______ luas saujana mata
memandang.
A dibentang
B terbentang
C membentang
D pembentangan

https://www.facebook.com/ShareBM/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

12. _______ jalanan itu terus melukis poret yang ditempah oleh pelanggannya tanpa
menghiraukan orang yang
lalu-lalang.
A Lukisan
B Terlukis
C Pelukis
D Melukis
13. Kebanyakan nelayan di kampung itu menjual hasil tangkapan ikan kepada ______ di pekan.
A pemborong
B memborong
C diborong
D pemborongan
14. Pihak kerajaan akan mengambil tindakan tegas ke atas _______ asing yang mendirikan
petempatan
setinggan.
A didatangkan
B kedatangan
C mendatangi
D pendatang
15. Lagu yang memenangi kategori irama Malaysia dalam pertandingan itu digubah oleh
______ yang terkenal.
A gubahan
B penggubah
C digubah
D menggubah
16. Kerja membaik pulih istana lama itu dilakukan oleh _______ yang mahir.
A catkan
B dicat
C pengecat
D mengecat
17. Petronas telah menawarkan biasiswa kepada ______ yang cemerlang dalam peperiksaan
SPM untuk
melanjutkan pelajaran ke luar negara.
A pelajar
B pengajar
C mengajar
D pelajaran
18. Filem komedi itu _______ serentak ke seluruh negara semasa hari raya nanti.
A tayangan
B menayang
C tertayang
D ditayangkan
19. Akibat ______ melayari internet di pusat siber itu, Nana selalu ponteng kelas tambahan
di sekolahnya.
A tagihan
B ketagih
C penagih
D menagih
20. Projek pendalaman sunagi itu _______ untuk mengatasi masalah banjir.
A dilaksanakan B melaksanakan
C terlaksana
D pelaksanaan
21. Sebanyak 12 orang ______dari universiti Malaya mengikuti program pertukaran pelajar
di Japun itu.
A seniman
B usahawan
C mahasiswi
D olahragawati
22. Setiap _______perlulah mematuhi tatacara pemanduan yang betul supaya dapat
mengelakkan kecelakaan
jalan raya .
A pemandu
B dipandu
C berpandukan
D pemanduan
https://www.facebook.com/ShareBM/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

23. Masyarakat Melayu di desa masih menggunakan perkhidmatan bomoh untuk ______
pelbagai penyakit .
A ubatan
B terubat
C perubatan
D mengubati
24. Banyak pelancong dari luar negara amat mengagumi kain songket _______ Terengganu .
A tenunan
B ditenun
C menenun
D penenun
25. Kemajuan dari segi material dengan kemajuan dari segi moral harus kita ______ untuk
mewujudkan sebuah
A seimbang
B diimbang
C imbangi
D imbangan
26. Kuih seri muka itu saya _______ untuk nenek dan datuk yang baru tiba dari kampung .
A hidangan
B hidangkan
C dihidang
D berhidang
27. Puteri Cempaka Sari bukan sahaja ______ malahan baik budi pekertinya.
A prasejarah
B jururawat
C jutawan
D rupawan
28. _______ itu mempamerkan lakonan yang sungguh berkesan dalam filem Paloh.
A Budiman
B Seniman
C Hartawan
D Peragawan
29. _______Normadiah sangat terkenal dalam file-filem Melayu .
A Seniwati
B Budayawan
C Jurucakap

D Peragawati

30. _______ Sharifah Aini sangat terkenal kerana kebolehanya menyanyikan lagu-lagu
yang bercorak padang
pasir.
A Posnita
B Karyawati
C Biduanita
D Ilmuan
31. Ain begitu tekun _______lukisan yang dilukisnya itu dengan warna air .
A sewarna
B mewarnakan
C berwarna
D diwarnakan
32. Sejak muda lagi Datin Sharifah gemar melibatkan diri dalam akiviti _______ .
A masyarakat
B bermasyarakat
C kemasyarakatan
D pemasyarakatan
33. Sungai-sungai yang melalui kawasan perindustrian paling kerap _______oleh sisa buangan
dari kilang .
A cemar
B dicemari
C mencemarkan
D pencemaran
34. Syarikat penerbitan itu telah _______kekosongan jawatan di syarikat dalam Internet .
A pengiklan
B diiklankan
C mengiklankan
D pengiklanan

https://www.facebook.com/ShareBM/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

35. Kawasan hutan simpan itu terpaksa diterangkan untuk memberikan laluan kpada
proses_______
A membangun
B pembangunan
C dibangunkan
D bangunan

36. Kakak Firdaus merupakan graduan _______ Universiti Malaya.


A terlepas
B berlepas
C kelepasan

D lepasan

37. ______ di tangan Karim hanya akan dibuka setelah lukanya benar-benar sembuh.
A Membaluti
B Membalutkan
C Balutan
D Berbalut
38. Pesawat yang mengalami kerosakan itu akhirnya berjaya _______ dengan selamat.
A daratan
B mendarat
C pendaratan
D mendaratkan
39. Puan Saadah menasihati jirannya yang sakit itu agar segera mendapatkan _______ di
hospital.
A rawatan
B merawat
C jururawat
D dirawat
40. Setiap kali diadakan _______ Guru Besar akan menyampaikan ucapannya.
A berhimpun
B perhimpunan C himpunan
D menghimpunkan
41. _______ mencari mangsa yang hanyut di sungai itu masih dijalankan.
A Gerakan
B Pergerakan
C Bergerak
D Tergerak
42. Amira _______ tidak mahu mengikut ibunya ke kebun.
A kekerasan
B pengeras
C terkeras

D berkeras

43. Rozi tidak terpilih untuk menyertai kejohanan itu kerana dia gagal _______ syarat
kelayakan yang
ditetapkan.
A melepaskan
B melepasi
C terlepas
D dilepaskan
44. _______ kumpulan itu terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah.
A Pengikut
B Ikutan
C Berikutan

D Berikut

45. Murid-murid itu dinasihati agar _______ pelajaran demi masa depan mereka.
A terutama
B keutamaan
C diutamakan
D mengutamakan
46. Mereka bernyanyi sambil memetik gitar untuk _______ setelah penat bekerja.
A menghibur
B berhibur
C penghibur
D hiburan
47. Pak Andak mengheret kerbaunya itu ke sawah untuk _______ tanah.
A bajak B dibajak
C membajak
D pembajak
https://www.facebook.com/ShareBM/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

48. Perlanggaran kapal tangki itu menyebabkan laut di sekitar Pulau Jarak _______ .
A bercemar
B mencemarkan
C pencemaran
D tercemar
49. Generasi muda kini merupakan _______ kepada kebudayaan Malaysia yang unik.
A pewaris
B warisan
C berwaris
D mewarisi
50. Nelayan itu pulang ke darat dengan membawa hasil _______ yang banyak.
A menangkap
B tertangkap
C tangkapan
D penangkapan
51. Dewan Bahasa dan Pustaka telah _______ novel penulis Inggeris yang terkenal itu ke
dalam bahasa Melayu.
A terjemah
B menterjemahkan
C terjemahan
D penterjemah
52. lampu gasolin telah _______ ruang tanu rumah pusaka peninggalan datuk.
A penerangan
B diterangkan
C menerangkan
D menerangi
53. Masyarakat Iban terkenal dengan _______ tenunan kain pula.
A keindahan
B mengindahkan
C memperindah
dahan

D pengin

54. _______ di perkampungan nelayan itu pada waktu petang sungguh mendamaikan.
A berpandangan B memandang
C pemandangan
D pandangan
55. Ikan-ikan bilis itu akan_______ di atas para selama sehari sebelum digred mengikut
mutunya.
A mengeringkan B pengeringan C kekeringan
D dikeringkan
56. Kepetahan Batrisya berhujah semasa perbahasan itu tidak dapat _______.
A menandingi
B ditandingi
C bertanding
D pertandingan

57. Apabila kapal dagang itu menghampiri Pelabuhan Klang,_______ pun melabuhkan sauh.
A jurumudi
B maharaja
C prasarjana
D tatarias
58. Puan Azah Aziz merupakan tokoh_______ yang memperjuangkan warisan kebudayaan
Melayu.
A jelitawan
B cendekiawan C budayawan D hartawan
59. Perdana Menteri telah mengingatkan rakyat supaya mengekalkan _______ kaum di
Malaysia.
A berpadu
B perpaduan
C memadukan
D paduan

https://www.facebook.com/ShareBM/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

57. Apabila kapal dagang itu menghampiri Pelabuhan Klang,_______ pun melabuhkan sauh.
A jurumudi
B maharaja
C prasarjana
D tatarias
58. Puan Azah Aziz merupakan tokoh_______ yang memperjuangkan warisan kebudayaan
Melayu.
A jelitawan
B cendekiawan C budayawan
D hartawan
59. Perdana Menteri telah mengingatkan rakyat supaya mengekalkan _______ kaum di
Malaysia.
A berpadu
B perpaduan
C memadukan
D paduan
60. Dalam kejadian bot karam semalam, hanya _______ nya yang berjaya diselamatkan.
A jurutera
B jurubina
C juruselam
D jurumudi
61. Beberapa orang _______ dari Universiti Kebangsaan Malaysia telah terpilih untuk
mengikuti program
pertukaran pelajar ke Jepun.
A mahadewa
B mahasiswa
C mahahakim
D maharani
62. Rakyat Malaysia sememangnya dikenali sebagai bangsa yang mempunyai _______ yang
halus dan bersopan.
A tatasusila
B tatanegara
C tatarias
D tatacara
63. Penonton tidak kering gusi mendengar celoteh _______ pada malam Junjung Kasih itu.
A juruanalisis
B juruacara
C juruberita
D jurubicara
64. Panglima Jono berguru dengan seorang _______ silat yang terkenal di kawasan itu.
A mahameru
B mahamenteri
C mahakaya
D mahaguru
65. Negara itu aman dan damai sejak diperintah oleh_______ yang bijak .
A mahaguru
B mahaputera
C maharaja
D mahahakim
66. Pelajar-pelajar di kolej swasta itu mesti lulus dalam ujian penguasaan Bahasa Inggeris
sebagai _______ untuk melayakkan diri mereka meneima diploma.
A prasekolah
B prasyarat
C prawacana
D prakata
67. Murid-murid yang tinggal di asrama itu sentiasa mematuhi _______ ketika berada di
dewan makan .
A tataurusan
B tatausaha
C tatatertib
D tatasuria
68. Kita tidak boleh menyimpan _______ terhadap orang yang kita kenal hati budinya .
A prakata
B prasangka
C prasetia
D prausul

https://www.facebook.com/ShareBM/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

69. Artifak zaman _______ yang ditemui di tanjung Tuan akan dipamerkan di Muzium
Negara.
A prasangka
B prasyarat
C prasejarah
D prauji
70.Banyak pelancong dari luar negeri amat mengagumi kain songket _______ Terengganu.
A jahitan
B tenunan
C sulaman
D anyaman
71. Duit hasil _______ pertunjukan amal itu akan didermakan kepada rumah anak-anak yatim .
A ambilan
B kutipan
C keluaran
D bekalan
72. _______lah perkara-perkara yang tidak bermanfaat kerana perkara tersebut merugikan
diri sendiri .
A sertai
B depani
C jauhi
D belakangi
73. _______mengutus surat ,menelefon ibunya di kampung pun Idris tidak pernah semenjak
bekerja di Kuala
Lumpur .
A Biarkan
B Riuhkan
C Biasakan
D usahkan
74. Buah-buahn tempatan mendapat _______ yang baik di luar negeri .
A hiasan
B saluran
C jemputan
D pasaran
75. Cadangan Encik Arifin itu mesti kamu _______ terlebih dahulu sebelum membuat sesuatu
keputusan.
A halusi
B jalani
C susuri
D turuni
76. Adik tolong _______ buku nota kakak itu, kata Nadia kepada adiknya.
A biarkan
B usahakan
C hulurkan
D jauhkan
77. Mereka bercadang untuk menjadikan aktiviti berkayak di sungai sebagai aktiviti
_______ .
A pinggiran
B mingguan
C tepian
D masakan
78. Sila _______ pas pelawat dengan jelas semasa memasuki bangunan ini.
A pamerkan
B tampalkan
C padamkan
D sembunyikan
79. Ayah dan ibu yang aku _______ berada jauh di desa.
A jauhi
B sakiti
C ikuti

D rindui

80. Lagu-lagu duet nyanyian Tan Sri P.Ramlee dan _______ Saloma masih diminati sehingga
ke hari ini.
A posnita
B karyanita
C biduanita
D sejarawan

https://www.facebook.com/ShareBM/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

81. Sekumpulan _______ yang terdiri daripada doktor pakar dan jururawat berlepas ke
Kosovo untuk memberi rawatan percuma kepada mangsa peperangan.
A sukarelawan
B dermawan
C jelitawan
D peragawan
82. Konsert Andalusia _______ M.Nasir yang diadakan di Stadium Nasional telah mendapat
sambutan hangat daripada peminatnya.
A seniwati B hartawan
C pergawan
D seniman

83. _______ Zaiton Othman tidak keberatan menyumbangkan tenaganya untuk melatih atlet
negara dalam
bidang sukan.
A Wartawati
B Olahragawati
C Angkasawati
D Peragawati
84. Karyawan dan _______ dari seluruh negara telah diundang ke majlis pelancaran buku baru
Sasterawan Negara
A.Samad Said .
A wartawati
B seniwati
C karyanita
D posnita
85. Tun Doktor Mahathir Mohamad merupakan _______ ulung yang banyak berjasa kepada
negara.
A negarawan
B usahawan
C sejarawan
D dermawan
86. Wan bersikap _______ kerana sanggup mendermakan sebahagian daripada hatinya
kepada Afiq.
A hartawan
B dermawan
C ilmuan
D budiman
87. Suatu ketika dahulu, _______ Normadiah merupakan primadona Melayu yang
terkenal.
A angkasawati
B seniwati
C sukarelawati
D wartawati
88. Puteri Intan bukan sahaja gadis _______ malahan mempunyai tingkah laku yang terpuji.
A rupawan
B budayawan
C cendiakawan
D karyawan
89. Para _______ mengakui bahawa telah wujud petempatan manusia di Tanjung Tuan pada
abad ke-17.
A dermawan
B hartawan
C budayawan
D sejarawan
90. Rumah Asmah terletak ______ sekolah.
A dekat
B mendekat
n

C didekatkan

https://www.facebook.com/ShareBM/

D berdekata

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

91. Razman _______ dengan sahabatnya di pusat membeli-belah.


A menemui
B menemukan
C bertemu

D ditemui

92. Kami bercadang untuk ______ tentang masalah-masalah dalam persatuan ketika
mesyuarat esok.
A membincangkan B bincangkan
C membincang
D berbincang
93. Ayah sedang ______ motosikalnya yang rosak.
A baiki
B membaiki
i

C dibaiki

D memperbaik

94. Pekerja-pekerja itu sedang _______ kawasan rekreasi itu.


A memperindah
B mengindah
C indahkan
ahkan

D memperind

95. ______ system itu telah mendapat bantahan daripada penduduk tempatan.
A Perlaksanaan
B Pelaksanaan
C Melaksanakan
D Terlaksana
96. Sudah lama saya tidak ______ Azman surat.
A utuskan
B mengutuskan

C utusi D mengutusi

97. Tiang-tiang pagar itu akan saya ______ sepanjang kawasan kebun ini, kata Pak Dol.
A memacakkan
B dipacakkan
C pacakkan D pacakan
98. Murid-murid itu akan ______ kursus motivasi di Dewan universiti Islam Antarabangsa.
A menjalankan
B berjalan
C jalani
D menjalani

99. Menteri itu _______ pelbagai soalan oleh para wartawan.


A mengajukan
B ajukan
C diajukan

91. Razman _______ dengan sahabatnya di pusat membeli-belah.


A menemui
B menemukan
C bertemu

D mengaju

D ditemui

92. Kami bercadang untuk ______ tentang masalah-masalah dalam persatuan ketika
mesyuarat esok.
A membincangkan B bincangkan
C membincang
D berbincang
93. Ayah sedang ______ motosikalnya yang rosak.
A baiki
B membaiki
i

C dibaiki

https://www.facebook.com/ShareBM/

D memperbaik

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

94. Pekerja-pekerja itu sedang _______ kawasan rekreasi itu.


A memperindah
B mengindah
C indahkan
ahkan

D memperind

95. ______ system itu telah mendapat bantahan daripada penduduk tempatan.
A Perlaksanaan
B Pelaksanaan
C Melaksanakan
D Terlaksana
96. Sudah lama saya tidak ______ Azman surat.
A utuskan
B mengutuskan

C utusi D mengutusi

97. Tiang-tiang pagar itu akan saya ______ sepanjang kawasan kebun ini, kata Pak Dol.
A memacakkan
B dipacakkan
C pacakkan D pacakan
98. Murid-murid itu akan ______ kursus motivasi di Dewan universiti Islam Antarabangsa.
A menjalankan
B berjalan
C jalani
D menjalani
99. Menteri itu _______ pelbagai soalan oleh para wartawan.
A mengajukan
B ajukan
C diajukan

D mengaju

100.Kemiskinan yang dialami oleh Fuad tidak_______ semangatnya untuk berjaya dalam
bidang pelajaran .
A kelunturan
B melunturi
C pelunturan D melunturkan
101.Negara kecil itu sedang meneruskan perjuangan ______ wilayahnya yang diduduki oleh
pihak musuh .
A pembebasan
B membebaskan
C dibebaskan
D pembebas
102. Damak telah ______perahunya dengan barang-barang jualan sebelum belayar ke
Melaka.
A bermuat
B termuat
C memuati
D muatan
103. Aktiviti penerokaan hutan secara berleluasa telah menyebabkan banyak hidupan liar
diancam _______.
A terpupus
B kepupusan
C memupuskan
D pemupusan
104 .Kejadian gempa bumi yang kuat itu telah ______ bahagian utara Jepun .
A bergegar
B tergegar
C gegaran
D
menggegarkan
105. Kemajuan sesebuah negara itu ______pada kestabilan ekonomi,politik dan sosialnya .
A bergantung
B bergantungan C tergantung
D menggantung
https://www.facebook.com/ShareBM/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

106. Pihak kerajaan menggesa pihak kontraktor ______ kerja-kerja pembangunan luar
bandar .
A secepat
B mencepat
C mempercepat
D kecepatan
107. Kegawatan ekonomi yang telah melanda Negara tidaklah ______ yang berlaku pada awal
tahun 80- an .
A seburuk
B berburuk
C memburuk
D pemburuka
n
108.Pengemis itu tidur di bawah jambatan denfan hanya _______ beberapa keping surat
khabar.
A menyelimuti
B berselimutkan
C terselimut
D
diselimutkan
109.Pihak polis telah melancarkan gerakan untuk ______pembunuh yang kejam itu.
A berjejak
B menjejakkan
C terjejak
D menjejaki

110. Pak Samad ..kawasan lapang di belakang rumahnya.


A. memperkebuni
B. mempekebunkan
C. perkebunkan

https://www.facebook.com/ShareBM/

D. berkebun