Anda di halaman 1dari 2

Sudut Bahasa Melayu

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

Nama : ________________

Tarikh:__________

Latihan Kata Ganda - 01


Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
gelap-gelita

masam-masam

anai-anai

kering-kontang

bergotong-royong

berkasih-kasihan

jarang-jarang

bersiar-siar

semak-samun

huru-hara

Jentik-jentik

lauk-pauk

rama-rama

bantu-membantu

kira-kira

membilang-bilang

orang-orang

terapung-apung

lintang-pukang

basah-kuyup

1.

Di bandar itu terdapat ____________________dua puluh tujuh ribu orang


penduduk.

2.

Mereka ke pantai Morid untuk ____________________.

3.

Lima orang

adik-beradik itu ____________________. Mereka tidak

pernah berkelahi.
4.

Sampan itu hanyut ____________________.

5.

Semua orang menyediakan lampu suluh sebelum memasuki gua yang


____________________.

6.

Budak yang beradab itu ____________________ dimarahi oleh ibu


bapanya.

7.

Mereka membersihkan kawasan itu secara ____________________.

8.

____________________ ialah anak nyamuk.

9.

Pemuda itu sedang asyik ____________________ duitnya yang banyak itu.

10.

Mangga yang belum masak itu ____________________ belaka.

11.

Apabila

musim

kemarau

datang,

sawah

padi

menjadi

____________________.
12.

Biliknya

menjadi

____________________

apabila

terputus.

https://www.facebook.com/ShareBM/

bekalan

elektrik

Sudut Bahasa Melayu

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHAREBM/

13.

Adik saya suka mengejar ____________________ di taman bunga.

14.

Almarinya rosak dimakan oleh ____________________ .

15.

Jiran tetanggu seharusnya saling ____________________ .

16.

Pak Ali meletak ____________________ di tengah sawahnya untuk


menakutkan burung-burung.

17.

Emak masak ____________________ yang enak untuk saudara-mara yang


datang dari New Zealand.

18.

Keadaan di dalam kelas menjadi ____________________ setiap kali guru


tidak ada di dalam kelas.

19.

Samy berlari ____________________ apabila dikejar oleh anjing liar yang


garang.

20. Malang tidak berbau, dia lupa membawa payung dan hujan turun lebat. Apa
dayanya, dia tidak dapat menjadi tempat untuk meneduh, bajunya
____________________ .

https://www.facebook.com/ShareBM/