Anda di halaman 1dari 2

1.

PENGENALAN
Pada abad ke-21, negara kita menghadapi isu dan cabaran dalaman serta luaran
akibat daripada kesan globalisasi, liberalisasi dan perkembangan teknologi maklumat
dan komunikasi. Dalam mewujudkan sebuah negara yang berdaya dalam abad yang
penuh dengan cabaran ini, negara memerlukan sokongan padu daripada sektor
pendidikan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berpengetahuan tinggi,
berkemahiran, berdaya saing dan mampu menghadapi pelbagai cabaran dan
rintangan pada masa akan datang.
Oleh itu, dalam abad ke-21. Sekolah harus menyediakan peluang pendidikan
dengan kurikulum berasaskan projek autentik dengan keadaan kehidupan sebenar,
melibatkan murid menangani dan menyelesaikan masalah kehidupan sebenar. Bagi
menyediakan pelajar pada abad ke-21 ini, kelas abad 21 diwujudkan dalam
menyediakan murid yang mempunyai kreativiti dan dalam pada masa yang sama
melahirkan murid yang mampu berfikir, menaakul, membuat keputusan yang bijak,
bekerja sebagai ahli pasukan dan mengubungkan serta mengaitkan ilmu yang
dipelajari merentas kurikulum.

2. OBJEKTIF
2.1
2.2
2.3
2.4

Membangunkan persekitaran bilik darjah abad ke-21


Memberikan kemahiran pembelajaran abad ke-21 kepada pelajar
Meningkatkan kemahiran guru menggunakan pedagogi abd ke-21
Membudayakan amalan komuniti Pembelajaran Profesional (PLC) sebagai
strategi pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 di sekolah.

3. SASARAN
3.1

Pelajar-pelajar yang terlibat bagi kelas abad 21 adalah pelajar dari kelas
berikut :
1RK
2RK
3RK
1BA
2BA
3BA

4. KEWANGAN
Sumber Kewangan
BIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5.

JENIS BARANG
CAT
UPAH CAT
LANGSIR
MANGGA
SELAK MANGGA
PLASTIK LAPIK MEJA
LAPIK MEJA (KAIN JERSEY)
STAPLER GUN
UBAT STAPLER GUN
PAPAN PUTIH MINI
JUMLAH

HARGA SEUNIT

JUMLAH

5 X RM 150
4 X RM 50
4 X RM 1750
4 X RM 15.00
4 X RM 10.00
3 X RM 65.00
1 X RM 420.00
4 X RM 20.00
2 X 65.00
140 X RM 20.00

RM 750.00
RM 200.00
RM 7000.00
RM 60.00
RM 40.00
RM 195.00
RM 420.00
RM 80.00
RM 130.00
RM 2800.00
RM 11675.00

PENUTUP

Diharap pihak sekolah dapat meluluskan permohonan pembelian peralatan bagi


persediaan kelas abad 21 yang akan dilaksanakan pada awal Januari 2015. Ini bagi
memastikan kelancaran pelaksanaan kelas abad 21 yang telah dirancang. Kejayaan
program ini bergantung sepenuhnya kepada kesediaan persekitaran kelas, sekolah dan turut
melibatkan guru-guru serta pelajar dalam menjayakan program ini bagi melahirkan modal
insan yang mampu bersaing dan dapat menangani cabaran di peringkat global.

Disediakan Oleh,

Disemak Oleh,

.............................................
(NUR HAMIZAH BT ABD AZIZ)
Setiausaha Kelas Abad 21,
SMK Rantau Panjang, Klang

..............................................
(MOHD KANAFI BIN ALIAS)
Penolong Kanan Petang,
SMK Rantau Panjang, Klang

Diluluskan Oleh,

..
(HJ. AHMAD SHAFFIE BIN HJ. AHMAD, KASDU,A.M.N.,B.P.C )
Pengetua,
SMK Rantau Panjang,Klang.