Anda di halaman 1dari 1

NAMA: ______________________________

KELAS:-_____________________
:-____________

TARIKH

Arahan :Sambung titik-titik berikut.

a
f
k
p
u

b
g
l
q
v

c
h
m
r
w
z

d
i
n
s
x

e
j
o
t
y