Anda di halaman 1dari 4

Doa Pembukaan

Ya Allah Bapa yang maha pengasih, kami bersyukur atas berkat dan
karuniaMu yang menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga pada sore
hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk mempersembahkan doa
rosario. Bapa curahkanlah Roh Kudus dan terangilah hati dan pikiran kami,
sehingga kami dapat berdoa sepenuh hati dan mempersembahkan yang
terbaik untuk kemuliaan namaMu. Ya Allah yang Maharahim ampunilah
terlebih dahulu dosa dan kelalaian kami, bersihkanlah hati dan diri kami
sehingga kami layak untuk menghaturkan doa-doa kami, dan semoga
permohonan-permohonan kami boleh berkenan dihadiratMu. Terimalah ya
Bapa doa dan permohonan kami demi kristus Tuhan dan pengantara kami,
yang hidup dan berkuasa, dahulu, kini dan sepanjang masa. Amin.
Doa Rosario

Aku Percaya

Kemuliaan

Bapa Kami

Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria

Salam Bunda Allah Putera. Salam Maria

Salam Mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria

Kemuliaan

Terpujilah ...

Ya Yesus yang baik, ...

Peristiwa Mulia I : Tuhan Yesus Bangkit Dari Kematian

Doa Permohonan: Bagi Gereja :Ya Bapa, Allah dan pengharapan


kami Engkau telah mempersatukan kami dalam persekutuan
gerejaMu. Berkatilah ya Bapa, GerejaMu dan curahkanlah rahmat
kasih dan kedamaian bagi gereja kami, sehingga semua umat selalu
bersatu, rukun dan damai untuk mewartakan kasihMu dan
membangun kehidupan gerejani sesuai dengan kehendakMu dan
nntuk kemuliaan nama Mu, kami mohon

Bapa Kami

Salam Maria 10 X

Kemuliaan

Terpujilah

Ya Yesus yang baik, ...

Peristiwa Mulia II : Tuhan Yesus Naik Ke Surga

Doa Permohonan: Bagi para pemimpin Bangsa dan Negara :Ya Bapa,
Berkatilah para pemimpin bangsa dan negara kami agar mereka
mampu melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggungjawab,
Karuniakanlah rahmat kebijaksanaanMu sehingga mereka dapat
memimpin dengan bijaksana dan lebih memperhatikan kehidupan
rakyat yang mereka pimpin, dampingilah mereka dalam tugas dan
kepemimpinan mereka, sehingga terciptalah kedamaian dan
kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon

Bapa Kami

Salam Maria 10 X

Kemuliaan

Terpujilah

Ya Yesus yang baik, ...

Nyanyian PS. No. 628 : Salam Bagimu Maria

Peristiwa Mulia III : Roh Kudus Turun atas Para Rasul

Doa Permohonan: Bagi mereka yang miskin dan menderita : Ya


Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang miskin dan
menderita, atau diterpa berbagai macam permasalahan. Kuatkanlah
dan tabahkanlah mereka dalam menghadapi dan menanggung salib
hidupnya. Juga bukalah hati kami untuk selalu peka pada
penderitaan dan kebutuhan sesama. Kami mohon ..

Bapa Kami

Salam Maria 10 X

Kemuliaan

Terpujilah

Ya Yesus yang baik, ...

Peristiwa Mulia IV : Bunda Maria Diangkat ke Surga

Doa Permohonan: Bagi umat semua umat Lingkungan: Ya Bapa,


berkenanlah menuntun dan memberkati segala kegiatan serta
pelayanan dalam lingkungan kami, semoga kami tetap setia dalam
semua kegiatan pelayanan dan bermanfaat bagi perkembangan
hidup rohani umatmu. Kami mohon .................

Bapa Kami

Salam Maria 10 X

Kemuliaan

Terpujilah

Ya Yesus yang baik, ...

Nyanyian PS. No. 632 : Dengarkanlah Maria

Peristiwa Mulia V : Bunda Maria Dimahkotai di Surga

Doa Permohonan: Bagi semua yang hadir disini :Ya Bapa, berkatilah
kami semua yang hadir disini agar kami selalu diteguhkan dalam
iman kami sebagai anak-anak Allah yang engkau pilih dan Engkau
kasihi, Semoga kami semakin berani menjadi saksi cintakasihMu
dengan memperhatikan dan mencintai sesama kami, terlebih
mereka yang menderita dan tersisihkan. Semoga kami mampu
menghayati peran kami sebagai putera-puteri-Mu, Allah yang
mahaagung, dan selalu setia menjaga kesucian diri kami. kami
mohon ...

Bapa Kami

Salam Maria 10 X

Kemuliaan

Terpujilah

Ya Yesus yang baik, ...

Doa Penutup
Allah Bapa Mahakasih, Engkau telah memilih Bunda Maria, sebagai
perantara penjelmaan PuteraMu ke dunia. Kesetiaan yang telah
ditunjukkannya sampai pada Salib merupakan teladan bagi kami untuk
mengabdi kepadaMu sehabis-habisnya. Kuatkanlah kami dalam perjalanan
hidup kami. Semoga apapun yang terjadi, kami takkan pernah terpisahkan
dari kasih dan karuniaMu. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, kini
dan sepanjang masa. Amin