Anda di halaman 1dari 1

5/1/2016

KerajaannegeriWikipediaBahasaMelayu,ensiklopediabebas

Kerajaannegeri
DaripadaWikipedia,ensiklopediabebas.

KerajaanNegerimerupakanpusatpentadbiransesebuahnegeri.Kerajaaninilazimnyamempunyai
kuasayangagakterhadsepertikuasauntukmenentukanundangundangnegeri,pendidikan,budayadan
sebagainya.Biasanyakerajaanpusattidakakanbercampurtangandalamurusanurusannegerimelainkan
iabertentangandenganundangundangpersekutuan.Olehitu,kerajaannegeribiasanyamempunyai
pengaruhyangbesarterhadaprakyatnya.DiMalaysiapegawaitertinggisesebuahnegeriialahMenteri
Besar.Manakala,dinegarasepertiAmerikaSyarikatiadipanggil"Governor".

Rencanainimerupakanrencanatunas.AndabolehmembantuWikipediadengan
Wiki
mengembangkannya(https://ms.wikipedia.org/w/index.php?
letter
stub&title=Kerajaan_negeri&action=edit).
Diambildaripada"https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kerajaan_negeri&oldid=757087"
Kategori: Tunas Kerajaan Kerajaannegeri
Lamaninidiubahbuatkaliterakhirpada16:50,6Februari2009.
TeksdisediakandenganLesenCreativeCommonsPengiktirafan/PerkongsianSerupatermaterma
tambahanmungkindigunakan.LihatTermaTermaPenggunaanuntukbutiranlanjut.

https://ms.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_negeri

1/1