Anda di halaman 1dari 1

JADUAL GARIS MASA TEKNOLOGI INTERNET DALAM

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT


Iphone koordinasikan
web mobile & design

Ancaman worm pertama

TCP/IP dicipta
Internet bermula
(ARPANET bersambung
UCLA)

1969

PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT

ICP/IP menjadi ARPANET

WWW bermula

USENET

1979

1974

1971

1977

Media sosial
berkembang- Facebook,
You Tube, Digg
Wikipedia

Yahoo dikenalkan

1982

1981

1988

1990

1995

1994

1989

1984

2001

1998

2004

2003

2007

2006 2010

Sebelum 1940

Generasi Pertama 1940-1958

Generasi Kedua 1959-1963

Mail elektronik
diperkenalkan

Internet berasaskan
PC
Modem PC diperkenal

Google
AOL diluncurkan

Twitter

DNS diperkenal
Generasi Ketiga 1964-1980

Generasi Keempat 1980-kini

Skype/Myspace

Digital video & audio


diinternet

4G diperkenal