Anda di halaman 1dari 1

MINGGU

HARI

TARIKH

KELAS

MASA

MATA PELAJARAN

13

SELASA

5.04.2016

4K

1130-1200

PENDIDIKAN KESIHATAN

TAJUK
Makanan Berkhasiat,
Badan Sihat
OBJEKTIF

PENGISIAN
KURIKULUM

BAHAN BANTU
MENGAJAR

AKTIVITI

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan
yang sihat.

REKOD TRANSIT

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.4 Menjelaskan kepentingan pengambilan sarapan
yang sihat.

Pada akhir PdP, murid dapat :


1.

Menjelaskan kepentingan pengambilan sarapan yang sihat.

Ilmu

Kesihatan

Nilai /
kemahiran
insaniah

Bertanggungjawab sosial [ ] Komunikasi [ ] Kepimpinan [ ] Berani [ ]


Globalisasi [ ] Berfikiran kritis / kreatif [ ] Menyelesaikan masalah [ ] Teknologi
maklumat & komunikasi [ ] Menghargai alam sekitar [ ] Kerja berpasukan [ ]
Lain lain: Bertindak Bijak

I-think

Peta Bulatan ( ) Peta Buih ( ) Peta Buih Berganda ( ) Peta Pokok ( )


Dakap ( ) Peta Alir ( ) Peta Pelbagai Alir ( ) Peta Titi ( )

EMK

Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif [ ] Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ]


Tiada [ ] Lain-lain : ____________________

Peta

LCD Projector [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan putih [ ]
Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain - Lain:...................................................
Set Induksi - 5 minit
1. Guru mempamerkan 2 gambar sajian sarapan kepada murid.
2. Murid bersoal jawab dengan guru.
Langkah 1 ( Pembelajaran ) - 25 minit
1. Murid membaca teks pada muka surat 15
2. Guru menerangkan sarapan yang sihat. Guru menunjukkan beberapa contoh gambar sajian
sarapan yang sihat kepada murid
Langkah 2 ( Latihan ) 25 minit
1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. Murid diminta untuk memilih sajian sarapan yang
sihat.
2. Murid diminta menyatakan kepentingan pengambilan sarapan yang sihat.
Langkah 3 ( Peneguhan / Penutup ) 5 minit
1.

Guru akan merumuskan hasil perbincangan bersama murid .

PENILAIAN PDP /
PENTAKSIRAN PDP

Murid menguasai [ ]
____________________
Tidak menguasai [ ]
____________________

REFLEKSI / IMPAK
DAN KERJA RUMAH

Latihan [ ] Laporan Amali [ ] Pembentangan


[ ] Ujian Formatif [ ] Folio [ ] Kuiz [ ]
Lain-lain [ ]

_____________ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan membuat latihan pengayaan
_____________ murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan membuat latihan pengukuhan