Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK

Hubungan Etnik (ZZZT 2173)


SEMESTER II SESI 2014/2015
Makluman Kepada Responden :
Soal selidik ini adalah bagi memenuhi metadologi kajian kami bagi kursus Hubungan Etnik (ZZZT2173). Ini
bertujuan untuk mengkaji tentang sejauhmanakah penerimaan masyarakat terhadap perubatan tradisional
(perbomohan) melayu dalam konteks hubungan etnik. Segala maklumat yang diberikan akan dirahsiakan dan ia
akan hanya digunakan bagi kepentingan kajian sahaja

BAHAGIAN A : DATA DEMOGRAFI RESPONDEN


Arahan : Tandakan () pada ruangan yang disediakan
1) JANTINA
Lelaki

Perempuan

2) UMUR
18 tahun ke bawah
26 30 tahun

19 25 tahun
30 tahun dan keatas

3) BANGSA
Melayu
India

Cina
Lain-Lain

4) AGAMA
Islam
Hindu

Buddha
Lain-Lain

5) PEKERJAAN
Kakitangan Kerajaan
Pelajar

PekerjaSwasta
Lain Lain
.

BAHAGIAN B : Soalan kajian


1 : TIDAK SETUJU, 2 : TIDAK PASTI, 3 : SETUJU
1

Arahan : Tandakan () pada ruangan jawapan yang dipilih


BIL.
1
2
3

6
7
8

9
10
11
12

13

PERKARA

Saya mengetahui bahawa setiap etnik di Malaysia mempunyai kaedah perubatan


alternatif masing-masing.
Saya sendiri atau rakan atau saudara pernah berubat dengan cara menggunakan
kaedah perubatan tradisional melayu (perbomohan)
Kaedah perubatan tradisional ternyata mampu untuk menyembuhkan pesakit
dengan baik sebagaimana kaedah perubatan moden.
Kaedah perubatan tradisional melayu ini masih lagi relevan dan perlu dikekalkan
pada zaman moden ini sebagai alternatif bagi masyarakat umum. Ia seharusnya
diterima sebagai satu cabang perubatan dan digabungkan dengan teknologi
perubatan moden demi meningkatkan mutu perubatan di negara ini.
Majoriti masyarakat memilih kaedah perubatan tradisional ini sebagai kaedah
perubatan alternatif kerana kosnya yang lebih murah berbanding kos perubatan
moden.
Saya merasakan bahawa kebanyakan masyarakat lebih gemar memilih kaedah
perubatan tradisional (perbomohan) sebagai usaha penyembuhan bagi penyakit
mereka kerana ianya adalah tradisi turun-temurun.
Kaedah rawatan secara tradisional ini lebih diyakini dan disukai oleh masyarakat
kerana ianya lebih mujarab dan kesan penyembuhannya yang lebih cepat.
Kaedah perubatan perbomohan dan pendukunan ini lebih mendapat tempat dalam
kalangan masyarakat terutamanya bagi mereka yang takut untuk menjalani
pembedahan dalam kaedah perubatan moden.
Pengamalan kaedah perubatan tradisional (perbomohan) boleh mempengaruhi
pegangan agama seseorang.
Saya takut untuk berubat secara tradisional dengan menggunakan bomoh kerana
bimbang ianya bercanggah dengan prinsip agama saya.
Penggunaan perkataan roh, penunggu atau makluk lain dengan tujuan bersahabat
atau meminta bantuan tidak dibenarkan dalam amalan perubatan.
Orang yang berubat dengan cara ini tidak boleh meyakini bahawa penyakitnya
disembuhkan sepenuhnya oleh bomoh tanpa bergantung kepada Tuhan kerana ia
seolah-olah menafikan kuasa Tuhan.
Perubatan perbomohan menjadi haram jika cara rawatannya itu bertentangan
dengan syarak. Misalnya, menggunakan khidmat jin, jampi, mentera dan
sebagainya yang tidak mengikut cara rawatan yang diharuskan oleh Islam.
SOAL SELIDIK TAMAT
* TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA *