WENGI KANG SEPI Embun wengi kang mrentul Sandhuwure gegodhongan Negasake sepiku Kang tansaya gubel Sapa

Ngelegawa Nalika wewayangane dak sapa Grimis isih kemepyur Kaya beling-beling kaca pangilon kang ajur Ing ngendi anggonku goleki maneh Kaca pangilon Banyu tlaga wis katon ijo Kebak lumut Ing jero kono Ora ono wewayanganku Opo aku isih presojo Embun wengi kang adhem njengkut Atiku keslamur lumut

Dening pancipta :Alle emje Kapetik soko Penyebar semangat No 18,2 Mei 2009