Anda di halaman 1dari 18

TERHAD

No. Soalan

1.

(a)

Jawapan
BAHAGIAN TILAWAH
TAJUK 1 : AL-QURAN MENJANA KECEMERLANGAN HIDUP
(i)
(ii) x
(iii)
(iv)

(b)

(i)

(ii)

Maksud takwa:
Mengawal diri daripada melakukan perkara yang dimurkai Allah
SWT (1m) dengan mengerjakan segala suruhan-Nya dan
meninggalkan larangan-Nya(1m)

Dua usaha untuk menjadi mukmin yang bertakwa:


Berakhlak mulia
Rajin mengulang kaji pelajaran
Membaca dan memahami al-Quran
Sentiasa menunaikan solat pada waktunya
Bersifat jati diri dan berdaya saing
Meninggalkan perbuatan yang boleh mendorong ke arah maksiat
dan keji

(iii) Dua kelebihan orang yang bertakwa:


Dikasihi / diredai oleh Allah SWT dalam kehidupan
Beroleh kejayaan hidup di dunia dan akhirat
Menjadi orang yang berilmu dalam masyarakat
Menjadi pemimpin yang berjaya dalam keluarga / masyarakat
Melahirkan ahli perniagaan yang berdaya saing / amanah

(c)

Pengajaran ayat:
Umat Islam hendaklah mencontohi kepatuhan malaikat (1m) agar
mendapat keberkatan dalam hidup (1m)
Umat Islam hendaklah sentiasa menjauhi tipu daya syaitan(1m)
agar hidup selamat di dunia dan akhirat(1m)
Umat dituntut segera bertaubat apabila melakukan dosa (1m) agar
mendapat keampunan Allah SWT(1m)
Kita hendaklah mentaati perintah Allah SWT (1m) agar kita
mendapat balasan Syurga (1m)
Catatan:
Isi
= 1m
Huraian = 1m

Markah

1m
1m
1m
1m

1 isi x 2m
= 2m

2 isi x 1m
= 2m

2 isi x 2m
= 4m

2 isi x 2m
= 4m

TERHAD
No. Soalan
(d)

Jawapan

Markah

Contoh Jawapan:
Al-Quran bukan hanya untuk dibaca sahaja (1m) tetapi hendaklah
difahami segala isi kandungannya (2m) di mana al-Quran
merangkumi setiap aspek kehidupan manusia contohnya hal-hal
kekeluargaan dalam Islam (3m). Kesimpulannya, kita hendaklah
sentiasa membaca dan menghayati segala ajaran yang terkandung di
dalamnya agar dapat memberi kebahagiaan di dunia dan akhirat
(4m).
Catatan:
Isi (1 sahaja) = 1m
Isi + huraian ringkas = 2m
Isi + huraian + lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
Isi + huraian + lengkap + kesimpulan = 4m

4m

TAJUK 2 : MENCONTOHI KEPATUHAN MALAIKAT


2.

(a)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

x
x

1m
1m
1m
1m

(b)

(i)

Dua cara syaitan menipu manusia:


Membisik manusia dengan kerja sia-sia
Menggoda manusia hidup bermusuh-mushan
Menarik manusia ke lembah kehinaan / kehancuran
Mengajak manusia melanggar perintah Allah SWT
Memperdayakan manusia mensyirikkan Allah SWT
Mencampakkan ke dalam hati manusia perasaan was-was / raguragu

(ii) Dua cara menghindarkan diri daripada tipu daya syaitan:


Menunaikan solat dengan khusyuk
Menjauhi diri daripada maksiat seperti zina
Menghafaz / membaca al-Quran setiap hari
Bersifat dengan sifat mahmudah seperti jujur
Sentiasa mentaati ibu bapa / guru dalam kehidupan
Sentiasa nasihat-menasihati dengan perkara kebaikan
Mentaati perintah Allah SWT seperti mengerjakan solat
Menjauhi larangan Allah SWT seperti tidak meminum arak

(c)

Tiga syarat taubat:


Benar-benar menyesal dengan dosa yang dilakukan
Berazam tidak mengulangi dosa yang telah dilakukan
Berhenti daripada melakukan dosa dengan segera
Meminta maaf dan memulangkan hak jika melakukan kesalahan
dengan manusia
2

2 isi x 1m
= 2m

2 isi x 2m
= 4m

3 isi x 1m
= 3m

TERHAD
No. Soalan

Jawapan

(d)

Dua ciri orang yang taat perintah Allah SWT:


Sentiasa bertaubat
Menambah ilmu pengetahuan
Mematuhi perintah Allah SWT
Menghayati sifar-sifat mahmudah
Membaca al-Quran, berzikir, beristighfar dan bertasbih
Memelihara maruah diri, keluarga, masyarakat dan Negara
Memelihara daripada perkara yang boleh merosakkan akidah

(e)

Markah

2 isi x 1m
= 2m

Contoh Jawapan:
Yakin dengan kewujudan malaikat rakib dan atid (1m) yang
mencatat segala perbuatan manusia (2m) sama ada perbuatan yang
baik atau dosa (3m). Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa
berhati-hati dalam melakukan segala perbuatan agar dapat
menjauhkan diri daripada perkara maksiat (4m).
Catatan:
Isi (1 sahaja) = 1m
Isi + huraian ringkas = 2m
Isi + huraian + lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
Isi + huraian + lengkap + kesimpulan = 4m

4m

TAJUK 3 : BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN


3.

(a)

(b)

(c)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

1m
1m
1m
1m

Dua cara berbakti kepada ibu bapa:


Bercakap dengan lemah-lembut
Mendoakan kesejahteraan mereka
Mematuhi suruhan mereka selagi tidak bertentangan dengan
agama

Dua cara berbuat baik kepada anak yatim:


Bergaul dengan baik
Memberi pertolongan
Menjaga perasaan mereka

2 isi x 1m
= 2m

2 isi x 1m
= 2m

TERHAD
No. Soalan

Jawapan

(d)

Pengajaran ayat:
Kita hendaklah menyembah dan mentaati Allah SWT (1m) agar
hidup selamat di dunia dan akhirat(1m)
Kita hendaklah menyayangi / menghormati / berbakti kepada ibu
bapa (1m) agar menjadi anak yang soleh (1m)
Kita hendaklah sentiasa menjaga hubungan baik sesama manusia
(1m) agar dapat mengelak daripada permusuhan (1m)
Umat Islam hendaklah sentiasa memelihara solat (1m) agar
mendapat kecemerlangan dalam hidup(1m)
Umat Islam dituntut menunaikan zakat (1m) agar dapat membantu
masyarakat / orang miskin (1m)
Umat Islam hendaklah sentiasa membantu anak yatim(1m) agar
mereka tidak terpinggir dalam masyarakat 1m)

Markah

2 isi x 1m
= 2m

Catatan:
Isi
= 1m
Huraian = 1m

(e)

Contoh Jawapan:
Kos sara hidup yang tinggi (1m) kerana mereka mempunyai
pendapatan yang kecil / yang tidak tetap (2m). menyebabkan tidak
mampu untuk menyewa rumah kediaman menyebabkan mereka
hidup bergelandangan (3m). Kesimpulannya, kita hendaklah
sentiasa berusaha mempertingkatkan taraf hidup agar kehidupan kita
bertambah baik (4m).
4m
Catatan:
Isi (1 sahaja) = 1m
Isi + huraian ringkas = 2m
Isi + huraian + lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
Isi + huraian + lengkap + kesimpulan = 4m

4.

(a)

(b)

TAJUK 4 : SABAR MENGHADAPI UJIAN ALLAH SWT


(i)
(ii) x
(iii)
(iv) x
Dua hikmah ujian Allah SWT kepada manusia:
Mempertingkatkan keimanan kepada Allah SWT
Bersifat positif / kreatif / inovatif dalam kehidupan
Melahirkan mukmin yang tabah / gigih menghadapi cabaran hidup
Mendidik jiwa menjadi hamba yang tabah / reda / bersyukur /
bertawakal kepada Allah SWT

1m
1m
1m
1m

2 isi x 2m
= 2m

TERHAD
No. Soalan
(c)

Jawapan
Dua ciri orang yang bersabar:
Dapat mengawal nafsu
Berusaha mencipta kejayaan
Sentiasa mengingati Allah SWT
Dapat menahan perasaan marah
Tenang dalam menyelesaikan masalah

(d)

Pengajaran ayat:
Kita hendaklah sentiasa bersabar menghadapi ujian Allah SWT
(1m) agar dapat meningkatkan keimanan kepada-Nya (1m)
Kita hendaklah sentiasa muhasabah diri / berusaha memperbaiki
kelemahan diri (1m) agar menjadi hamba yang bertakwa (1m)

(e)

Markah

2 isi x 1m
= 2m

1 isi x 2m
= 2m

Contoh Jawapan:
Tabah / sabar / reda dengan apa yang berlaku (1m) kerana ia adalah
ujian daripada Allah SWT terhadap hambanya (2m). Kita tidak
boleh berputus asa dengan musibah tersebut malah menerimanya
dengan positif (3m). Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa
berrsabar dengan segala musibah daripada Allah SWT agar diberi
jalan penyelesaian oleh Allah SWT (4m).
4m
Catatan:
Isi (1 sahaja) = 1m
Isi + huraian ringkas = 2m
Isi + huraian + lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
Isi + huraian + lengkap + kesimpulan = 4m
TAJUK 5 : MAKANAN YANG HALAL DAN HARAM MENURUT ISLAM

(a)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(b)

(i)

Dua ciri makanan yang halal:


Makanan yang dimasak secukupnya
Binatang yang disembelih dengan nama Allah SWT
Makanan yang baik untuk pertumbuhan jasmani, akal dan rohani
Makanan yang bersih, suci dan tidak memudaratkan kesihatan
serta tidak merosakkan akal
Makanan yang tidak diharamkan dalam al-Quran dan hadis seperti
ayam, buah-buahan

1m
1m
1m
1m

2 isi x 1m
= 2m

TERHAD
No. Soalan
(b)

(ii)

Jawapan
Dua ciri makanan yang haram:
Babi, anjing, bangkai, darah
Binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT
Benda-benda yang boleh memudaratkan kesihatan badan dan akal

(iii) Dua syarat Islam mengharuskan memakan makanan yang


haram:
Sekiranya berada dalam keadaan darurat seperti ketiadaan
makanan yang halal
Diharuskan memakan makanan yang haram sekadar keperluan
untuk mengelak diri daripada mati kebuluran

(c)

(i)

(ii)

(d)

Dua akibat memakan makanan yang haram:


Ibadat yang dikerjakan tidak diterima oleh Allah SWT
Susah mendapat ilmu pengetahuan kerana hatinya gelap
Memudaratkan badan / akal kerana makanan tidak berkhasiat
Dilaknat oleh Allah SWT di dunia dan akhirat
Dijanjikan azab oleh Allah SWT di akhirat

Dua hikmah memakan makanan yang halal:


Mendapat hidayah daripada Allah SWT dalam kehidupan
Khusyuk beribadat kepada Allah SWT
Mudah menerima pelajaran daripada guru
Doa diterima oleh Allah SWT
Diredai oleh Allah SWT di dunia dan akhirat
Sihat jasmani / bersih rohani / cerdas akal daripada unsure-unsur
negatif

Pengajaran ayat:
Umat Islam dituntut memilih makanan yang halal(1m) agar tubuh
badan menjadi sihat(1m)
Kita hendaklah menghindarkan diri daripada makan makan yang
haram (1m) agar terlepas daripada azab Allah SWT(1m)
Kita hendaklah berwaspada dengan tipu daya syaitan yang sentiasa
mendorong kita memakan makanan yang haram (1m) agar
mendapat keberkatan daripada Allah SWT(1m)

Markah

2 isi x 1m
= 2m

2 isi x 1m
= 2m

2 isi x 2m
= 4m

2 isi x 2m
= 4m

1 isi x 2m
= 2m

TERHAD
No. Soalan
(e)

Jawapan

Markah

Contoh Jawapan:
Terjebak dengan perkara yang haram dari aspek pemakanan (1m)
(2m) kerana sikap tidak peka dengan hukum syarak (3m)
menyebabkan mendapat balasan di akhirat kelak. Kesimpulannya,
umat Islam hendaklah sentiasa berhati-hati dalam pemilihan
makanan seharian agar kita mendapat keberkatan daripada Allah
SWT (4m).

4m

Catatan:
Isi (1 sahaja) = 1m
Isi + huraian ringkas = 2m
Isi + huraian + lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
Isi + huraian + lengkap + kesimpulan = 4m
TAJUK 6 : KEPENTINGAN DOA DALAM HIDUP MUKMIN
6.

(a)

(b)

(c)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

1m
1m
1m
1m

Tiga adab ketika berdoa:


Mengadap kiblat
Suci daripada hadas
Merendahkan suara ketika berdoa
Menangkat kedua-dua belah tangan
Memulakan dengan membaca basmalah
Berselawat ke atas Nabi di awal dan di akhir doa
Berdoa dengan perasaan rendah diri, khusyuk dan penuh harapan /
bersungguh-sungguh
Memilih watu yang mustajab seperti selepas solat, hari Jumaat,
bulan Ramadan dan waktu tengah malam

Dua hikmah berdoa kepada Allah SWT:


Mendapat keredaan Allah SWT (1m) dalam kehidupan (1m)
Supaya Allah SWT memakbulkan segala usaha / cita-cita (1m)
yang baik (1m)
Melatih diri sentiasa sabar / reda / bersyukur (1m) dengan
ketentuan Allah SWT (1m)
Mendidik jiwa sentiasa mengingati Allah SWT (1m) sama ada
waktu senang atau susah (1m)
Berjaya menjadi pelajar yang dedikasi / rajin / cemerlang (1m)
dalam hidup (1m)

3 isi x 1m
= 3m

2 isi x 2m
= 4m

TERHAD
No. Soalan

Jawapan

(d)

Markah

Contoh Jawapan:
Sentiasa berdoa kepada Allah SWT (1m) setiap waktu terutamanya
selepas solat fardu (2m) setelah berusaha mengulangkaji pelajaran
dengn bersungguh-sungguh (3m). Kesimpulannya, kita hendaklah
sentiasa doa dan bertawakal kepada Allah SWT agar kita mendapat
kejayaan yang cemerlang di dunia dan akhirat (4m).

4m

Catatan:
Isi (1 sahaja) = 1m
Isi + huraian ringkas = 2m
Isi + huraian + lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
Isi + huraian + lengkap + kesimpulan = 4m

TAJUK 7 : ARAK DAN JUDI MEMUSNAHKAN KEHIDUPAN


7.

(a)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(b)

(i)

Maksud arak:
Semua jenis minuman yang mengandungi alcohol (1m) dan
memabukkan (1m)

1 isi x 2m
= 2m

(ii)

Hukuman ke atas peminum arak:


40 sebatan / rotan

1 isi x 1m
= 1m

(i)

Pengertian judi:
Permainan yang menggunakan wang dan sebagainya (1m) dengan
tujuan pertaruhan (1m)

1 isi x 2m
= 2m

(c)

(ii)

1m
1m
1m
1m

1 isi x 1m
= 1m

Hukuman ke atas penjudi:


Didenda
Dirampas harta perjudian

TERHAD
No. Soalan

Jawapan

(d)

Dua usaha untuk menghindarkan diri daripada meminum arak


dan judi:
Jangan berkawan dengan peminum arak / penjudi
Bijak merancang perbelanjaan / berjimat cermat kertika berbelanja
Jangan memilih permainan / membeli barang-barang yang ada
unsur-unsur perjudian
Tidak pergi ke tempat perjudian
Sentiasa mengambil makanan yang halal / baik untuk kecerdasan
akal dan tubuh badan
Bertanya kepada pegawai perubatan / mengkuti laporan media
massa (1m) tentang bahaya arak dan judi

(i)

(ii)

Hikmah pengharaman arak dan judi:


Individu:
Melahirkan sifat berdisiplin / bertanggungjawab (1m) terhadap diri
sendiri (1m)
Sentiasa bersyukur (1m) dengan nikmat akal / kesihatan / harta
(1m)
Dapat berbakti tenaga (1m) kepada keluarga / masyarakat / negara
(1m)
Menjadi waganegara yang berguna (1m ) dalam pelbagai aspek
kehidupan (1m)

Markah

2 isi x 2m
= 4m

2 isi x 2m
= 4m

Masyarakat:
Hubungan anggota masyarakat terjalin mesra (1m) antara satu
sama lain(1m)
Masyarakat hidup harmoni / aman (1m) tanpa ada pergaduhan
Dapat memajukan negara (1m) dalam pelbagai lapangan
hidup(1m)

(e)

Pengajaran ayat:
Umat Islam hendaklah menjauhkan diri daripada arak dan judi
(1m) agar selamat daripada azab Allah SWT.
Kita hendaklah menjaga nikmat akal (1m) agar kita dipandang
mulia (1m)
Umat Islam hendaklah sentiasa besedekah (1m) agar mendapat
keberkatan daripada Allah SWT (1m)
Kita hendaklah membelanjakan rezeki kurniaan ke jalan yang
benar (1m) agar mendapat balasan baik daripada Alah SWT (1m)

2 isi x 2m
= 4m

TERHAD
No. Soalan
(f)

Jawapan

Markah

Contoh Jawapan:
Melahirkan generasi pelajar yang rosak akhlaknya (1m) kerana
terpengaruhi dengan perkara negatif (2m) disebakan tawaran /
habuan yang lumayan (3m). Kesimpulannya, pelajar hendaklah
sentiasa menjaga tingkah laku agar tidak mudah terpengaruh dengan
gejala negative yang boleh menghancurkan masa depan pelajar
(4m).
Catatan:
Isi (1 sahaja) = 1m
Isi + huraian ringkas = 2m
Isi + huraian + lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
Isi + huraian + lengkap + kesimpulan = 4m

4m

TAJUK 8 : KEAGUNGAN DAN KEKUASAAN ALLAH SWT


8.

(a)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(b)

(c)

1m
1m
1m
1m

Dua kelebihan ayat kursi:


Melembutkan hati
Memberi ketenyeraman jiwa
Selamat daripada bala / bencana
Penghuni rumah terselamat daripada gangguan syaitan
Menghindarkan diri daripada gangguan syaitan / jin / manusia
Pahalanya banyak sama seperti membaca satu perempat al-Quran

(i)

Dua hikmah kejadian siang dan malam:


Siang untuk manusia bekerja mencari rezeki kurniaan Allah SWT
Malam untuk manusia berehat setelah penat bekerja
Malam untuk manusia beribadat kepada Allah SWT

10

2 isi x 1m
= 2m

2 isi x 2m
= 4m

TERHAD
No. Soalan
(d)

Jawapan

Markah

Contoh Jawapan:
Kehidupan manusia akan hancur / tidak seimbang (1m) kerana
tidak tidak mempunyai waktu untuk berehat (2m) hanya untuk
bekerja semata-mata (3m). Kesimpulannya, kita hendaklah
menyakini bahawa Allah SWT itu maha berkuasa atas setiap
ciptaannya dan mencipta sesuatu itu secara berpasangan (4m).
Catatan:
Isi (1 sahaja) = 1m
Isi + huraian ringkas = 2m
Isi + huraian + lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
Isi + huraian + lengkap + kesimpulan = 4m

4m

TAJUK 9 : BERPEGANG TEGUH DENGAN AGAMA ALLAH SWT


9.

(a)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(b)

(i)

Thaghut ialah:
Syaitan , berhala dan apa-apa sahaja kepercayaan dan amalan yang
menyesatkan

(ii)

1m
1m
1m
1m

1 isi x 2m
= 2m

Dua kesan buruk amalan thaghut:


dimurkai oleh Allah SWTdalam hdiup
terdedah kepada perbuatan maksiat seperti zina
jenayah berleluasa seperti merompak
masyarakat berpecah-belah antara satu sama lain
mendorong seseorang melakukan kejahatan seperti mencuri

(iii) Sebab Islam tidak memaksa orang bukan Islam memeluk


Islam:
bagi menjamin hak kebebasan beragama
supaya beriman secara ikhlas hati / secara sukarela
untuk mengelak permusuhansupaya agama Islam tidak dicemuh

(iv) Sebab umat Islam tidak dibenarkan murtad:


umat Islam telah diajar tentang kebenaran agama Islam
agar umat Islam tidak menjadikan agama Islam sebagai permainan
yang boleh diperkotak-katik
memastikan umat Islam mengamalkan segala perintah Allah SWT
berdasarkan kefahaman dan kerelaan mereka
11

2 isi x 2m
= 4m

TERHAD
No. Soalan
(c)

(i)

(ii)

Jawapan
Dua hikmah berpegang teguh dengan agama Allah SWT:
memperoleh kejayaan
selamat dunia dan akhirat
istiqamah dalam sesuatu urusan
tabah menghadapi liku-liku hidup
dikasihi / diredai oleh Allah SWT
dikurniakan ketenangan / ketenteraman
terhindar daripada melakukan kejahatan

Dua akibat tidak mengikuti ajaran Islam:


mendapat azab Allah SWT di akhirat
tidak memperolehi hidayah daripada Allah SWT
semua amalan kebajikan tidak mendapat ganjaran
hidup dalam kesesatan daripada petunjuk Allah SWT
terdedah untuk melakukan kejahatan dalam kehidupan
bersfat zalim / suka melakukan penindasan terhadap sesama
manusia

(iii) Dua ciri mukmin yang berpegang kepada agama Allah SWT:
ikhlas
menjaga masa
melaksanakan masa
berilmu pengetahuan luas
bermanfaat kepada orang lain
berdaya maju dan berdaya saing
cinta kepada pemimpin dan Negara

(d)

Pengajaran ayat:
Umat Islam hendaklah berpegang teguh dengan agama Allah SWT
(1m) agar selamat hidup di dunia dan akhirat (1m)
Kita hendaklah menjauhi perbuatan thaghut (1m) agar terselamat
daripada godaan syaitan (1m)
Umat Islam hendaklah berpegang kepada ajaran Islam (1m) agar
melahirkan masyarakat yang bersatu padu (1m)
Umat Islam hendaklah menyebarkan dakwah dengan bijaksana
(1m ) agar mudah diterima oleh massyarakat (1m)

12

Markah

2 isi x 1m
= 2m

2 isi x 2m
= 4m

2 isi x 1m
= 2m

2 isi x 2m
= 4m

TERHAD
No. Soalan
(e)

Jawapan

Markah

Tiada pegangan agama yang mantap dalam diri (1m) menyebabkan


remaja mudah terpengaruh dengan tawaran yang diberikan (2m)
demi untuk mengejar kemewahan hidup sehingga sanggup menjadi
mangsa dalam aktiviti pengedaran dadah (3m). Kesimpulannya,
pelajar hendaklah menuntut ilmu agama sebagai benteng daripada
perbuatan / mungkar (4m).

4m

Contoh Jawapan:

Catatan:
Isi (1 sahaja) = 1m
Isi + huraian ringkas = 2m
Isi + huraian + lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
Isi + huraian + lengkap + kesimpulan = 4m

TAJUK 10 : SIFAT-SIFAT ALLAH SWT


10.

(a)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(b)

(i)

Maksud amalan zahir:


Amalan yang boleh dilihat, didengar, dirasa dan disentuh (1m)
oleh pancaindera (1m).

1m
1m
1m
1m

Maksud amalan batin:


Amalan yang dapat dirasa oleh hati dan difikir oleh akal.

(ii)

Maksud al-Hisab:
Perkiraan amalan manusia semasa hidup di dunia

(iii) Dua hikmah beriman dengan al-Hisab:


Berakhlak mulia dalam kehidupan
Takut melakukan dosa terhadap Allah SWT
Segera bertaubat daripada melakukan dosa
Melahirkan mukmin yang ikhlas dalam setiap tindakan / amalan
Menggalakkan seseorang mempertingkatkan amal soleh seperti
solat sunat

13

2 isi x 2m
= 4m

1 isi x 2m
= 2m

2 isi x 2m
= 4m

TERHAD
No. Soalan
(c)

(i)

(ii)

(d)

(e)

Jawapan
Dua hikmah diutuskan rasul-rasul:
Membetulkan penyelewengan akidah
Membimbing manusia melkukan ibadat
Mendidikan manusia berakhlak mulia
Membezakan antara perkara yang hak dengan yang batil
Menunjukan kepada manusia peraturan hidup yang sempurna

Dua hikmah Allah SWT bersifat Maha Pengampun dan


Penyayang:
Insaf dengan kelemahan diri
Sentiasa mempertingkatkan amal ibadat
Menggalakkan diri melakukan amal soleh
Menjauhkan diri daripada sifat berputus asas

Pengajaran ayat:
Umat Islam hendaklah menyakini bahawa Allah SWT bersifat
Maha Kaya, Maha Pengampun dan Maha Berkuasa (1m) agar
dapat meningkat keimanan kepada Allah SWT (1m).
Umat Islam hendaklah mempercayai semua rukun iman (1m ) agar
terselamat daripada azab di akhirat(1m).
Kita hendaklah sentiasa memohon keampunan kepada Allah SWT
(1m) agar mendapat keberkatan dalam hiup (1m).

Markah

2 isi x 1m
= 2m

2 isi x 1m
= 2m

2 isi x 1m
= 2m

Contoh Jawapan:
Manusia adalah makhluk Allah SWT yang lemah (1m) tidak mampu
untuk menentukan sesuatu perkara (2m) sebaliknya manusia
memerlukan kepada pertolongan Allah SWT maha mengetahui dan
berkuasa atas setiap sesuatu kerana Allah SWT yang menentukan
sesuatu perkara (3m). Kesimpulannya, kita hendaklah beriman
dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT agar kita sentiasa
bergantung kepada Allah SWT dalam hidup kita. (4m).

Catatan:
Isi (1 sahaja) = 1m
Isi + huraian ringkas = 2m
Isi + huraian + lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
Isi + huraian + lengkap + kesimpulan = 4m

14

4m

TERHAD
No. Soalan

Jawapan
BAHAGIAN HADIS

Markah

TAJUK 1 : PENGENALAN HADIS


1.

(a)

(i)

(ii)

(b)

(i)

(ii)

Maksud hadis:
Setiap ucapan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat (1m) yang
disandarkan kepada Rasulullah SAW (1m).

Istilah:
Al-Quran
Hadis
Hadis Qudsi

3 isi x 1m
= 3m

Dua peranan hadis:


Sebagai sumber rujukan kedua
Menerangkan hukum yang tidak terdapat dalam al-Quran

2 isi x 1m
= 2m

Maksud perawi hadis:


Orang yang menerima dan menyampaikan hadis Rasulullah SAW

1 isi x 2m
= 2m

(iii) Tiga syarat perawi hadis:


Islam
Baligh
Berakal
Adil
Kuat hafazan
Menjaga tulisan
Waspada

(c)

1 isi x 2m
= 2m

3 isi x 1m
= 3m

Contoh Jawapan:
Masyarakat akan berpecah-belah antara satu sama lain (1m) kerana
berlaku perselisihan pendapat dalam sesuatu perkara / ibadat /
amalan (2m) akibat daripada fahaman yang berbeza (3m).
Kesimpulannya, kita hendaklah berpegang teguh kepada al-Quran
dan al-Hadis sebagai panduan hidup agar hidup mendapat
keberkatan Allah SWT (4m).
Catatan:
Isi (1 sahaja) = 1m
Isi + huraian ringkas = 2m
Isi + huraian + lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
Isi + huraian + lengkap + kesimpulan = 4m
15

4m

TERHAD
No. Soalan

Jawapan

Markah

TAJUK 2 : AL-QURAN DAN HADIS PANDUAN HDUP


2.

(a)

(b)

(c)

Maksud potongan hadis:


(i) Kamu tidak sesat
(ii) Dan sunnah nabinya

(i)

(i)

2 isi x 1m
= 2m

Dua akibat menolak ajaran al-Quran dan Hadis:


Kufur / murtad (1m) kerana keluar daripada Islam (1m)
Hidup tidak diberkati (1m) oleh Allah SWT (1m)
Tidak mendapat rahmat (1m) daripada Allah SWT (1m)
Tidak memperoleh hidayah (1m) daripada Allah SWT (1m)
Setiap amalan tidak diterima (1m) oleh Allah SWT (1m)
Penyakit social berleluasa (1m) dalam masyarakat (1m)
Hidup terumbang-ambing (1m) kerana tiada pedoman (1m)

Sebab berlaku peningkatan jenayah:


Kurang didikan agama (1m) menyebabkan mereka terpengaruh
dengan perkara negatif (1m)
Tidak berpegang dengan al-Quran dan hadis (1m) menyebabkan
tiada pedoman hidup (1m)
Kurang perhatian ibu bapa (1m) kerana mereka sibuk dengan
tugas (1m)
Tiada ketegasan dalam penguatkuasaan undang-undang (1m) yang
menyebabkan remaja tidak takut dengan hukuman (1m)

2 isi x 2m
= 4m

1 isi x 2m
= 2m

Catatan:
Isi
= 1m
Huraian = 1m

(d)

Pengajaran hadis:
Umat Islam hendaklah menjadikan al-Quran dan Hadis sebagai
panduan hidup (1m) agar hidup tidak menjadi sesat (1m)
Umat Islam hendaklah menjauhi perbuatan mempersendakan
ajaran al-Quran dan Hadis (1m) agar tidak membatalkan iman
(1m)
Kita hendaklah sentiasa menghayati al-Quran dengan
membacanya (1m) agar mendapat syafaat di akhirat (1m)

16

1 isi x 2m
= 2m

TERHAD
No. Soalan

(ii)

Jawapan

Markah

Contoh Jawapan:
Membaca / memahami / mengamalkan al-Quran (1m) akan
menambah keyakinan terhadap kebenaran Islam (2m) dan mendapat
hidayah Allah SWT seterusnya menyempurnakan ibadat fardu dan
sunat (3m). Oleh itu, mereka yang sentiasa berpegang kepada alQuran dan hadis akan menjadikan umat yang bersatu padu dan
membina umat cemerlang (4m).

4m

Catatan:
Isi (1 sahaja) = 1m
Isi + huraian ringkas = 2m
Isi + huraian + lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
Isi + huraian + lengkap + kesimpulan = 4m

TAJUK 3 : ILMU PENGETAHUAN ASAS KEJAYAAN


3.

(a)

(b)

Maksud potongan hadis:


(i) Mulakan pagimu sebagai guru
(ii) Pendengar

(i)

(ii)

Dua ciri ilmu yang berguna:


Ilmu yang memantapkan iman
Ilmu yang membawa kejayaan
Ilmu yang membangunkan masyarakat
Ilmu yang membawa kepada kesesatan
Ilmu yang membentuk akhlak dan sifat terpuji
Ilmu yang boleh mempertingkatkan martabat umat Islam
Ilmu yang membawa kepada pengabdian diri kepada Allah SWT

Dua faedah berilmu dalam kalangan umat Islam:


Hidup menjadi mulia / dihormati (1m) oleh masayarakat (1m)
Diredai / dikasihi (1m) oleh Allah SWT (1m)
Mentaati / berbakti kepada ibu bapa (1m) sebagai anak yang soleh
(1m)
Dapat membezakan di antara yang hak dengan yang batil (1m)
dalam seseuatu perkara (1m)
Mengangkat martabat agama / bangsa / negara (1m) kepada agama
lain (1m)
Berdaya maju (1m) setanding dengan bangsa lain (1m)
Membangunkan ekonomi umat Islam (1m) dalam bidang
perniagaan (1m)
Dapat berbakti kepada masyarakat / negara (1m) dalam pelbagai
aspek (1m)
17

2 isi x 1m
= 2m

2 isi x 1m
= 2m

2 isi x 2m
= 4m

TERHAD
No. Soalan

Jawapan

Markah

(c)

Pengajaran hadis:
Umat Islam dituntut mencari ilmu (1m) agar menjadi umat yang
berilmu
Kita hendaklah mempelajari ilmu fardu ain dan fardu kifayah (1m)
agar dapat menguasai pelbagai aspek kehidupan (1m)

2 isi x 2m
= 4m

(d)

Contoh Jawapan:
Ilmu adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia
(1m) untuk menjadi umat Islam yang maju (2m) seperti Islam
mewajibkan umatnya mempelajari ilmu fardu ain dan fardu kifayah
(3m). Oleh itu, kita kita sebagai umat Islam wajib menguasai keduadua disiplin ilmu itu agar menjadi umat yang cemerlang standing
dengan umat yang maju pada hari ini (4m).
4m
Catatan:
Isi (1 sahaja) = 1m
Isi + huraian ringkas = 2m
Isi + huraian + lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
Isi + huraian + lengkap + kesimpulan = 4m

PANDUAN PENSKORAN TAMAT


_\/_

18