Anda di halaman 1dari 7

KEMAHIRAN MENGENAL PASTI

MASALAH
DEFINISI MENGENAL PASTI MASALAH:
Masalah adalah sesuatu yang mesti diselesaikan
Masalah adalah situasi yang menghalang organisasi daripada mencapai
sesuatu tujuan
Masalah adalah sesuatu yang menyimpang daripada yang diharapkan,
direncanakan dan ditentukan(Prajudi Atmosudirjo)
Masalah adalah situasi akan datang yang tidak diinginkan (Dorothy Craig)

KEMAHIRAN MENGENAL PASTI


MASALAH
[ASPEK MENGENAL MASALAH]
Klien akan
dibantu
untuk
melihat
apakah punca
masalah/isu
yang
dibawanya.

Apakah isu
utamanya
dan
puncanya?

Apakah fokus
yang menjadi
keutamaanny
a?
-diri sendiri
-orang lain
-persekitaran
-takdir

Memahami
punca/
keutamaanny
a? (fokusnya)

KEMAHIRAN MENGENAL PASTI


MASALAH
PERIBAD
I

MASALA
H
AKADEM
IK
PELAJAR

FAKTOR
PELAJAR
BERMASAL
AH

PSIKOLO
GI

MENTAL

FIZIKAL

KEMAHIRAN MENGENAL PASTI MASALAH


[MENGESAN MASALAH TINGKAH LAKU PELAJAR]
MENGESAN
MASALAH
TINGKAH LAKU
PELAJAR

TEKNIK UJIAN

TEKNIK BUKAN
UJIAN

-UJIAN KECERDASAN
-UJIAN MINAT
-UJIAN SARINGAN
-UJIAN PERSONALITI

-KAJIAN DOKUMEN UTAMA & DOKUMEN


SEKUNDER
-SOAL SELIDIK
-TEKNIK PERMERHATIAN

KEMAHIRAN MENGENAL PASTI MASALAH


[MENGESAN MASALAH TINGKAH LAKU PELAJAR]
PENGGUNAAN DADAH
rujukan sendiri
rujukan oleh guru-guru/murid
rujukan atas tindakan displin

KEMAHIRAN MENGENAL PASTI MASALAH


[MENGESAN MASALAH TINGKAH LAKU PELAJAR]
MEROKOK
Bau nikotin semasa dia berbual-bual
Warna kuku kekuning-kuningan
Maklumat daripada murid-murid lain
Murid merokok di dalam tandas

KEMAHIRAN MENGENAL PASTI MASALAH


[MENGESAN MASALAH TINGKAH LAKU PELAJAR]
KECENDERUNGAN BUNUH DIRI
Murid bercakap,menulis atau melukis tentang kematian
atau bunuh diri
Guru kelas hendaklah emmaklumkan kepada kaunselor
dan pihak pentadbir sekolah

Anda mungkin juga menyukai