Anda di halaman 1dari 4

RPT AMALI KIMIA T4

2016

RANCANGAN TAHUNAN AMALI KIMIA TINGKATAN 4

BIL

BULAN

BAB

SENARAI AKTIVITI/EKSPERIMEN BERDASARKAN BUKU TEKS AMALI TINGKATAN 4

Amali Individu (< 2 jam)

Amali kumpulan / individu ( > 2 jam)

Demon-

strasi

guru

1

JAN

Struktur

Aktiviti 2.1 Mengkaji resapan zarah-zarah dalam gas, cecair dan pepejal

     

Atom

2

Aktiviti 2.4 Menentukan takat lebur dan takat beku naftalena C 10 H 8

*

   

3

FEB

Formula

Aktiviti 3.4 Menentukan formula empirik kuprum(II) oksida

     

dan

persamaan

 

kimia

Aktiviti 3.5 Menentukan formula empirik magnesium oksida

 

   

4

MAC

Jadual

Eksperiment 4.1 Mengkaji sifat kimia litium, natrium dan kalium

     

Berkala

Unsur

Tindak balas logam alkali dengan air

√ *

Tindak balas logam alkali dengan gas oksigen

5

Eksperiment 4.2 Mengkaji sifat kimia unsur-unsur kumpulan 17

     

Tindak balas halogen dengan air

√ *

Tindak balas antara halogen dengan ferum

Tindak balas antara halogen dengan larutan natrium hidroksida

6

Eksperiment 4.3 Mengkaji sifat oksida unsur kala 3

*

   

7

APRIL

Ikatan

Aktiviti 5.3 Membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen

     

kimia

Takat lebur dan takat didih

*

Keterlarutan di dalam air dan pelarut organik

 

Kekondaksian elektrik

 

MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

 

8

JUN

Eletrolisis

Aktiviti 6.1 Mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan eletrolit

*

   

9

Aktiviti 6.2 Mengkaji elektrolisis leburan plumbum(II) bromida (PbBr 2 )

 

   

SPP DAN SPA JPN PAHANG

RPT AMALI KIMIA T4

2016

10

   

Aktiviti 6.3 Mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat, dan asid sulfurik cair dengan elektrod karbon

11

   

Eksperimen 6.1 Mengkaji kesan kedudukan ion dalam siri elektrokimia terhadap pemilihan ion untuk dinyahcas pada elektrod

*

12

Eksperimen 6.2 Mengkaji kesan kepekatan ion di dalam larutan terhadap pemilihan ions untuk dinyahcas pada elektrod

*

13

Eksperimen 6.3 Mengkaji kesan jenis elektrod yang digunakan terhadap pemilihan ion untuk dinyahcas pada elektrod

*

14

Eksperimen 6.4 Mengkaji penulenan kuprum

*

15

Eksperimen 6.5 Mengkaji penyaduran suatu objek logam dengan logam kuprum

*

16

Eksperimen 6.6 Menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindak balas kimia dalam sebuah sel kimia

*

17

Eksperimen 6.7 Membina siri elektrokimia berdasarkan beza keupayaan antara logam

*

18

Eksperimen 6.8 Membina siri elektrokimia dengan menggunakan prinsip penyesaran logam

*

19

Eksperimen 6.9 Mengesahkan ramalan terhadap tindak balas penyesaran

*

20

JULAI

Asid dan

Eksperimen 7.1 mengkaji peranan air untuk menunjukkan sifat asid

 

bes

*

21

Eksperimen 7.2 mengkaji peranan air untuk menunjukkan sifat alkali

*

22

Aktiviti 7.2 Mengkaji sifat kimia asid

 

Tindak balas antara asid dengan bes

Tindak balas antara asid dengan logam

Tindak balas antara asid dengan karbonat logam

SPP DAN SPA JPN PAHANG

RPT AMALI KIMIA T4

2016

23

   

Aktiiviti 7.3 Mengkaji sifat kimia alkali

*

 

24

 

Aktiviti 7.6 Mengkaji nilai pH larutan asid yang sama kepekatan

*

 

25

Aktiviti 7.7 Mengkaji nilai pH larutan alkali yang sama kepekatan

*

 

26

Aktiviti 7.8 Menyediakan larutan piawai

 

27

Aktiviti 7.9 Menyediakan larutan melalui kaedah pencairan

 

28

Eksperimen 7.3 Mengkaji hubung kait antara nilai pH dengan kemolaran larutan asid dan alkali

*

 

29

Aktiviti 7.11 Menentukan takat akhir proses peneutralan melalui kaedah penitratan dengan menggunakan penunjuk asid-bes

 

 

30

OGOS

Garam

Eksperimen 8.1 Mengkaji ketelarutan garam nitrat, sulfat, karbonat, dan klorida di dalam air

*

 

31

Aktiviti 8.2 Menyediakan garam terlarutkan dengan mencampurkan asid dan alkali

   

Menentukan isi padu asid yang diperlukan untuk peneutralan

Menyediakan garam

Penghabluran semula garam

32

Aktiviti 8.3 Menyediakan garam terlarutkan dengan mencampurkan asid dan oksida logam tak terlarutkan

 

33

Aktiviti 8.4 Menyediakan garam terlarutkan dengan mencampurkan asid dengan logam

 

34

Aktiviti 8.5 Menyediakan garam terlarutkan dengan mencampurkan asid dengan karbonat logam

 

35

Aktiviti 8.7 Menyediakan garam tak terlarutkan melalui tindak balas pemendakan

 

 

SPP DAN SPA JPN PAHANG

RPT AMALI KIMIA T4

2016

36

   

Eksperiment 8.2 Membina persamaan ion bagi pembentukan plumbum(II) kromat

*

   

(VI)

 

37

   

Aktiviti 8.9 Mengkaji warna dan keterlarutan garam dalam air

*

   

38

Aktiviti 8.10 Mengenal pasti gas yang terbebas

   

39

Aktiviti 8.11 Mengkaji tindakan haba terhadap garam karbonat dan nitrat

   

40

Aktiviti 8.12 Menguji kehadiran anion di dalam larutan garam akueus

   

41

Aktiviti 8.13 Menguji kehadiran kation di dalam larutan garam akueus

     

Menggunakan larutan natrium hidroksida

Menggunakan larutan ammonia

42

Aktiviti 8.14 Mengesah kehadiran ion Fe 2+ , Fe 3+ , Pb 2+ dan NH + dalam larutan garam akueus

   

43

Aktiviti 8.15 Mengenal pasti anion dan kation dalam garam yang tidak diketahui

   

44

OGOS -

Bahan

Aktiviti 9.1 Mengkaji sifat asid sulfurik

*

   

SEPT

buatan

45

dalam

Aktiviti 9.3 Mengkaji sifat ammonia

*

   

industri

46

Aktiviti 9.4 Menyediakan baja ammonium sulfat

 

 

47

Eksperimen 9.1 Membandingkan sifat kekerasan logam tulen dengan aloinya

 

*

 

48

Eksperimen 9.2 Membandingkan kadar pengaratan antara besi, keluli dan keluli nirkarat

 

*

 
 

OKTOBER PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

 
 

JUMLAH

35

10

3

* Boleh dilaksanakan sebagai Amali PEKA

* minima perlaksanaan PEKA dua

SPP DAN SPA JPN PAHANG