Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN: PEND JASMANI


MINGGU/TARI
KH/ HARI

05 MEI 2016/KHAMIS

MODUL

Kemahiran asas permainaN

STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PRESTASI

BBB
KBAT
AKTIVITI

KELAS

6 BK/AD/HT

MASA

6.45-7.15/
7.15-7.45/
7.45-8.15

1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan


1.6.2 , 2.6.2
Pada akhir PDP, muriddapat:
1. Menerima bola ketika diadang oleh pemain lawan
2. Mengaplikasi strategi sesuai samasa menerima bola apabila diadang
oleh pemain lawan
3. Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mncapai matlamat
Bola, kon
Mengaplikasi
1. Aktiviti pemanasan
2. Permainan kecil
3. Cooling down

PENILAIAN
PENTAKSIRAN

DAN

EMK
NILAI

Kreativiti & inovasi


Bekerjasama

Pemerhatian .
REFLEKSI

MATAPELAJARAN :PSV
MINGGU/TARI
KH/ HARI
TEMA
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN

05 MEI
2016/ KHAMIS

KELAS

LUKISAN & ORIGAMI

TAJUK

6 BK

MASA

11.05-12.05

RAMA RAMA

3.1 Membuat persepsi dgn menggunakan Bahasa seni


3.2 Aplikas Bahasa seni dan mendia dalam penghasilan lukisan
3.3 Zahir idea melalui pelbagai sumber
3.1 3.2 3.3 3.4
Pada akhir PDP, muriddapat:

i)

Memahami dan menyatakan bahasa visual

ii)

Menghasilkan origami

BBB
Buku teks,
EMK
Kreativiti & inovasi
KPS
Memerhati , berkomunikasi
KMS
KAEDAH P&P
Penggunaan teknologi/Perbincangan
KBAT
menghubungkait
1)INDUKSI- gurumenarikminatmuridtentangtajukhariini.
AKTIVITI
2)PENCETUSAN IDEA-sesisoaljawabmencungkil idea murid
3)PENSTRUKTURAN SEMULA IDEA-murid menghasilkan origami
4)APLIKASI IDEA- Mempersembahkan hasil kerja
5)PENUTUP- Muridmembuatrumusan
PENILAIAN
DAN Pemerhatian , Hasil Kerja
PENTAKSIRAN
REFLEKSI

MATAPELAJARAN :SAINS
MINGGU/TARI
KH/ HARI

05 MEI
2016/ KHAMIS

KELAS

TEMA

SAINS FIZIKAL

TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN

4GM

8.45-9.45

UKURAN PANJANG

Ukuran panjang
6.11, 6.1.2 , 6.13
Pada akhir PDP, muriddapat:

i)

Menyatakan maksud panjang

ii)

Menyatakan panjang dengan menggunakan alat yang seragam

iii)

Mengukur panjang dengan alat sesuai dan piawai

BBB
Buku teks,
EMK
KPS
Memerhati , berkomunikasi
KMS
KAEDAH P&P
Penggunaan teknologi/Perbincangan
KBAT
gurumenarikminatmuridtentangtajukhariini.
AKTIVITI
sesisoaljawabmencungkil idea murid
Muridmembuat nota hasildaripadamaklumatdiperoleh.
Muridmembuatrumusan
PENILAIAN
PENTAKSIRAN

MASA

DAN

Pemerhatian , Hasil Kerja


REFLEKSI

Kreativiti & inovasi


menghubungkait