Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN :SAINS
MINGGU/TARI
KH/ HARI

29 APR
2016/ JUMAAT

KELAS

TEMA

SAINS BAHAN

TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN

6 BK

MASA

10.35-1135

PENGAWETAN MAKANAN

KEROSAKAN MAKANAN
8.11 , 8.12 ,8.13
Pada akhir PDP, muriddapat:

i)

Menyatakan kerosakan makanan disebabkan mikroorganisma

ii)

Mengitlak bahawa pengawetan bertujuan melambatkan tbls mikrob

BBB
Buku teks,
EMK
Kreativiti & inovasi
KPS
Memerhati , berkomunikasi
KMS
KAEDAH P&P
Penggunaan teknologi/Perbincangan
KBAT
menghubungkait
1)INDUKSI- gurumenarikminatmuridtentangtajukhariini.
AKTIVITI
2)PENCETUSAN IDEA-sesisoaljawabmencungkil idea murid
3)PENSTRUKTURAN SEMULA IDEA- eksperimenringkas.
4)APLIKASI IDEA- Muridmembuat nota hasildaripadamaklumatdiperoleh.
5)PENUTUP- Muridmembuatrumusan
PENILAIAN
DAN Pemerhatian , Hasil Kerja
PENTAKSIRAN
REFLEKSI