Anda di halaman 1dari 6

No Soalan

(1) (a)
(i)

(b)

Contoh jawapan
Pengertian kalimah yang bergaris:
- Orang-orang yang lalai
(ii) Empat nikmat serta fungsinya:
- mata fungsinya melihat
- telinga fungsinya mendengar
- akal fungsinya berfikir
- hati fungsinya memahami
(iii) Akibat penyalahgunaan pancaindera:
- mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif
- hati menjadi keras
- kehidupan tidak disiplin
- susah menerima kebenaran
- sanggup melakukan kezaliman
- ditimpa penyesalan dan menerima azab Allah s.w.t

Markah
1 isi x 2 markah =
2 markah
4 isi x 1 markah =
4 markah

(i)

4 isi x 1 markah =
4 markah

(ii)

(2)

(a)

Dua faedah wudhu dari sudut jasmani dan rohani:


Jasmani:
- wajah menjadi berseri-seri
- Membersihkan anggota zahir daripada najis dan
kotoran
Rohani:
- Mensucikan hati mukmin daripada dosa
- dapat mengawal perasaan marah
- anggota wudhu akan bercahaya pada hari kiamat
Faedah sifat sabar dalam kehidupan mukmin:
- mendapat keampunan dan rahmat Allah s.w.t.
- mendapat petunjuk ke arah kebaikan
- diperkenankan doa oleh Allah s.w.t.
- dapat menyelesaikan sebarang masalah
- menjadi motivasi ke arah kecemerlangan hidup

(c)

(i)

2 isi x 2 markah =
4 markah

2 isi x 1 markah =
2 markah

Catatan :
- Perkataan yang betul sahaja diambil kira
- Huruf cerai tidak diterima
- Ejaan mengikut jawi DBP
Empat bukti Allah berkuasa membangkitkan manusia
selepas mati:
- angin pembawa berita gembira
- awan dan hujan pembawa rahmat
- tanah yang kering menjadi subur
mana-mana jawapan yang munasabah diterima

4 isi x 1 markah =
4 markah

4 isi x 1 markah =
4 markah

(ii)

Dua pengajaran ayat:


- meyakini Allah s.w.t. berkuasa mematikan dan
menghidupkan semula manusia
- bersyukur nikmat kurniaan Allah s.w.t.
- membudayakan sikap suka mengkaji

2 isi x 1 markah =
2 markah

(iii)
bersyukur
- rajin dan ikhlas
melakukan ibadah
- berusaha memajukan
diri, masyarakat dan
negara
- sabar menghadapi
musibah
- redha walaupun
menerima nikmat yang
sedikit

(b)

(i)

(ii)

(c)

4 isi x 1 markah =
4 markah

Tidak bersyukur
- malas dan berpurapura beribadah
- kurang berusaha ke
arah kemajuan diri,
masyarakat dan negara
- tidak sabar dan
mengeluh apabila
ditimpa musibah
- tamak walaupun
menerima nikmat yang
banyak

Dua adab menyembelih binatang:


- memberi minum kepada binatang sebelum
sembelihan
- membaringkan ditempat yang rata
- menggunakan pisau yang tajam
- melakukan sembelihan secara cepat dan sebaikbaiknya
Bentuk-bentuk penganiayaan terhadap binatang:
- memelihara didalam sangkar
- menyabung atau melaga binatang
- merendam di dalam air sehingga lemas
- memusnahkan habitat haiwan
- mengurung binatang tanpa memberi makan
- memukul dan menyiksa
- Melontar atau menghumban
- menjadikan sasaran latihan memanah

2 isi x 1 markah =
2 markah

4 isi x 1 markah =
4 markah

- 4 isi x 1 markah =
4 markah
Catatan :
- Perkataan yang betul sahaja diambil kira
- Huruf cerai tidak diterima
- Ejaan mengikut jawi DBP

No Soalan
(3) (a)
(i)

Contoh jawapan
Dua bukti Allah berkuasa membangkitkan manusia
selepas mati:
- angin pembawa berita gembira
- awan dan hujan pembawa rahmat
- tanah yang kering menjadi subur

(ii) Markah bonus ( 2 markah )


(iii)
bersyukur
Tidak bersyukur
- rajin dan ikhlas
- malas dan berpuramelakukan ibadah
pura beribadah
- berusaha memajukan
- kurang berusaha ke
diri, masyarakat dan
arah kemajuan diri,
negara
masyarakat dan negara
- sabar menghadapi
- tidak sabar dan
musibah
mengeluh apabila
- redha walaupun
ditimpa musibah
menerima nikmat yang
- tamak walaupun
sedikit
menerima nikmat yang
banyak
(b)

(i)

Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad s.a.w.

(ii)

Mereka cekal hati, kuat keazaman dan amat sabar


menempuh pelbagai rintagan serta kesusahan dalam
menegakkan agama Allah.
(iii) Mana-mana jawapan munasabah diterima
(iv)

Dua sebab manusia memerlukan bimbingan rasul:


- akal manusia tidak dapat memikirkan perkara ghaib
- setiap manusia memerlukan pemimpin
- menjadikannya sebagai role model
- mengajar manusia cara beribadah

Markah
2 isi x 1 markah =
2 markah

4 isi x 1 markah =
4 markah

1 isi x 2 markah =
2 markah
1 isi x 2 markah =
2 markah
2 isi x 1 markah =
2 markah
2 isi x 1 markah =
2 markah

(c)

(1) 1 isi x 3 markah =

( 2 ) 3 markah
(2)
( 3 )
(3)
( 1 )

No Soalan
(c)

Contoh jawapan

Markah
1
isi
x
3 markah =
(1)
( 3 ) 3 markah
(2)

( 2 )
(3)

( 1 )
(4)

(a)

(b)

(i)

Maksud alam barzakh:


- suatu kehidupan di antara kehidupan di dunia dan di
akhirat.
(ii) Persiapan dan bekalan menghadapi alam barzakh:
- bertaubat dan beristighfar kepada Allah s.w.t
- melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi
larangannya
- berbuat kebaikan dan berkasih sesama manusia
- melaksanakan amar maruf serta nahi mungkar
- memberikan sumbangan ke arah kemajuan negara
Islam
(iii) Dua hikmah mengingati mati:
masyarakat
negara
- mencegah
- bebas dari
kemungkaran yang
penyalahgunaan kuasa
berlaku dalam
- negara bertambah
masyarakat
stabil dan maju
- ziarah menziarahi
serta membantu
meringankan beban
kematian
Mana-mana jawapan munasabah diterima

1 isi x 2 markah =
2 markah

(i)

4 isi x 1 markah =
4 markah

Empat tanda kecil hari kiamat:


- segala urusan agama ditadbir oleh orang yang
bukan ahlinya
- anak derhaka kepada ibu bapa

2 isi x 2 markah =
4 markah

4 isi x 1 markah =
4 markah

(ii)

(c)

(ii)

(5)

(a)

(i)

- banyak berlaku pergaduhan dan peperangan


- manusia berlumba-lumba membina bangunan yang
tinggi
- banyak berlaku gempa bumi dan bencana alam
-wanita berkelakuan dan berpakaian seperti lelaki dan
sebaliknya.
Dua hikmah Allah s.w.t mengadakan hari kiamat:
- diberi pengadilan terhadap perbuatan baik dan jahat
- manusia menghitung diri sebelum mereka dihitung
pada hari akhirat
- kehidupan manusia mempunyai matlamat untuk
kebahagian yang abadi
- beriltizam dalam melaksanakan ibadah
- segera bertaubat kepada Allah
- melahirkan masyarakat yang beriman dan negara
yang berpandukan syariah Islamiah
Perkara penting yang menjadi asas kepada piagam
Madinah:
- wahyu sebagai sumber perundangan negara
- Nabi Muhammad sebagai ketua negara
- kebebasan beragama
- menjaga hubungan yang baik sesama anggota
- sohifah al-Madinah
- menegak keadilan
Memberi perlindungan kepada bukan Islam
Dua hikmah pembentukan piagam Madinah:
- wujud peruntukan yang melindungi hak-hak
individu
- pelaksanaan syariah Islamiah secara menyeluruh
- bukti Islam satu cara hidup yang lengkap
- dakwah Islam berkembang pesat
- kemanan dan keharmonian terjamin

2 isi x 1 markah =
2 markah

2 isi x 1 markah =
2 markah

2 isi x 1 markah =
2 markah

Maksud solat ketika sakit:


- menunaikan solat mengikut keupayaan disebabkan
kesakitan yang menghalang daripada menunaikan
secara biasa
Dua perbezaan solat ketika sakit dan ketika musafir
Ketika sakit
Ketika musafir
- dilakukan mengikut
- dilakukan secara
keupayaan pesakit
jama, qasar, atau
samada secara duduk,
kedua-dua sekali. Harus
berbaring, mengiring,
dilakukan secara
menelentang, siyarat
sempurna
mata atau hati
- semasa dalam keadaan
- dalam keadaan sakit
musafir

1 isi x 2 markah =
2 markah

(iii) Cara menunaikan solat secara mengiring:


- berada dalam keadaan berbaring sambil mengiring

2 isi x 2 markah =
4 markah

(ii)

4 isi x 1 markah =
4 markah

diatas rusuk sebelah kanan


- muka dan dada hendaklah mengadap kiblat
- rukuk dan sujud hanya dilakukan menerusi isyarat
kepala
(b)

(i)

No Soalan
(ii)
(c)

(6)

(a)

(b)

(c)

Hukum solat aidil fitri dan aidil adha:


sunat

Contoh jawapan
Dua amalan sebelum solat sunat aidil fitri dan aidil
adha:
- mana-mana jawapan munasabah diterima
i.sah/harus
ii.harus
iii.berdosa/haram
iv. sah/harus
(i) Maksud gelaran az-Zahra:
- putih berseri/putih kemerah-merahan
(ii) Dua sifat mulia saidatina Aisyah:
- mana-mana jawapan munasabah diterima
(i) Maksud tetamu:
Orang yang berkunjung atau menziarahi orang lain
samada dijemput atau tidak dijemput
(ii) Dua adab melayan tetamu:
-memberikan layanan yang baik
-bersifat ikhlas dan berlapang dada
- menunjukkan muka yang manis
- menyediakan jamuan mengikut kemampuan
- menyediakan kemudahan yang baik
(iii) Sikap tetamu yang baik dan sopan:
- mana-mana jawapan munasabah diterima
(i) Dua adab ketika bekerja:
- memulakan dengan bismillah
-menyelesaikan tugas pada masa yang ditetapkan
- pakaian hendaklah bersih dan menutup ayrat
- toleransi dan kerjasama
-mematuhi arahan ketua
(ii) Dua sikap negatif ketika bekerja:
- mana-mana jawapan munasabah diterima

1 isi x 2 markah =
2 markah

Markah
2 isi x 1 markah =
2 markah
4 isi x 1 markah =
4 markah
1 isi x 2 markah =
2 markah
2 isi x 1 markah =
2 markah
1 isi x 2 markah =
2 markah
2 isi x 2 markah =
4 markah

2 isi x 1 markah =
2 markah
2 isi x 2 markah =
4 markah

2 isi x 1 markah =
2 markah

Anda mungkin juga menyukai