Anda di halaman 1dari 1

JADUAL SEMAKAN HASIL KERJA MUDIRD / BUKU LATIHAN 2016

Penyemakan buku pelajar akan dijalankan seperti berikut :

ITEM

TARIKH

KELAS

Semakan

1-29 Feb 2016

Tahun 1

Pertama

TINDAKAN

Tahun 2

Pentadbir

Tahun 3

Ketua Panitia

Tahun 4
Tahun 5
Semakan Kedua

1 31 Mei 2016

Tahun 6
Tahun 1
Tahun 2

Pentadbir

Tahun 3

Ketua Panitia

Tahun 4
Tahun 5
Semakan Ketiga

1 30 Sept 2016

Tahun 6
Tahun 1
Tahun 2

Pentadbir

Tahun 3

Ketua Panitia

Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
SEMAKAN PENTADBIR DAN KETUA PANITIA
1. Semakan buku latihan sebanyak 3 kali dalam setahun
2. Memilih 5 buah buku dari setiap kelas.
3. Merekod hasil semakan dalam borang PK 05/1 dan PK 05/2