Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH

Mata Pelajaran dan


Kelas
Tajuk/ Unit

Sejarah Tahun 4 Makwa

Tarikh
Masa

Tema : Sejarah Awal Negara


Tajuk 2 : Zaman Air Batu
Unit 5 : Zaman Air Batu
(Kenali Zaman Air Batu)
19/4/2016 (Selasa)
9.30-10.00 pagi

Standard Kandungan

2.1 Zaman Air Batu

Standard
Pembelajaran

2.1.1

Menyatakan maksud Zaman Air Batu

K 2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar


Di akhir pembelajaran, murid dapat :
i.
Menjelaskan maksud Zaman Air Batu
ii.
Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar

Objektif

1. Menonton video zaman air batu


2. Bersoal jawab berpandukan video
3. Melakarkan peta bulatan

Aktiviti

Nilai Murni - menghargai, bekerjasama, bersyukur


KPS
- Elemen asas sejarah.
Dimensi Kewarganegaraan - menghargai sejarah tempat tinggal
ENT TMK
I-think- Peta bulatan

EMK

Bahan Bantu
Mengajar
Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran
DSP

LCD, komputer, pembesar suara, buku teks, papan putih

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

LANGKAH
Set induksi (5 minit)

EMK
Nilai Murni

CATATAN
BBM

Murid menonton video zaman air batu.

- menghargai

1. Guru bertanyakan soalan kepada


murid berkaitan dengan video yang
ditonton:
b)
Apakah video yang kamu lihat
ini?
- Murid menjawab soalan guru
c)

Bagaimanakah keadaan suhu


pada zaman itu?
- Murid menjawab soalan guru

d)

Apakah contoh air batu yang


pernah kamu lihat?
- Murid menjawab soalan guru

e)

Kenapakah saya tunjukkan


video ini kepada kamu?
- Murid menjawab soalan guru

KB
-Menjana Idea
-menghubung kait

2. Guru mengaitkan jawapan murid


dengan tajuk pelajaran hari ini.
Langkah 1 (10 minit)
1. Murid melihat video mengenai
zaman air batu.
2. Murid dikehendaki membaca buku
teks tentang maksud zaman air batu.
3. Guru bersoal jawab dengan murid
tentang maksud zaman air batu
4. Guru mengulangi semula jawapan
yang diterangkan oleh murid secara
ringkas.

KB
- menjana idea

Video zaman
air batu, LCD,
computer riba,
pembesar
suara

BBM
- Buku teks

ENT
- TMK

Langkah 2 (10 minit)

Nilai Murni

1. Guru membentuk peta bulatan yang


bertajuk kelebihan mengindahkan
persekitaran tempat tinggal.
2. Murid diminta membentuk 5
kumpulan yang terdiri daripada 6
orang ahli.
3. Setiap kumpulan diminta berbincang
dan melantik wakil untuk menulis
tentang keperluan menghargai alam
sekitar pada peta bulatan di papan
putih.

Bekerjasama

KB

I-think

Menjana idea
menghubungkait

BBM
- pen marker,
papan putih

4. Guru menjelaskan semula secara


ringkas keperluan menghargai alam
sekitar kepada murid.

Penutup (5 minit)

Nilai
Bersyukur

1. Murid diminta menyanyikan lagu


Hijau oleh Zainal Abidin
2. Guru merumuskan isi penting
pelajaran hari ini.
Refleksi

Peta bulatan

BBM
- LCD, komputer
riba, pembesar
suara