Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH

Mata Pelajaran dan


Kelas
Tajuk/ Unit

Sejarah Tahun 4 Adnin

Tarikh
Masa

Tema : Sejarah Awal Negara


Tajuk 3 : Zaman Prasejarah
Unit 6 : Zaman Prasejarah
(Prasejarah)
28/4/2016 (Khamis)
12.00-12.30 tengah hari

Standard Kandungan

3.1

Kehidupan manusia prasejarah

Standard
Pembelajaran

3.1.1

Menyatakan maksud prasejarah

K3.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai tinggalan sejarah


Di akhir pembelajaran, murid dapat :
i.
Menjelaskan maksud prasejarah
ii.
Menyatakan kelebihan menghargai tinggalan sejarah

Objektif

1. Melihat video manusia zaman prasejarah


2. Melabel lokasi di peta Malaysia berdasarkan masa
prasejarah
3. Bersoal jawab tentang perbezaan alatan yang digunakan
pada zaman dahulu dan kini serta faedah kegunaannya

Aktiviti

Nilai Murni - menghargai, bekerjasama, bersyukur


KPS
- Elemen asas sejarah.
Dimensi Kewarganegaraan - menghargai masa lalu
ENT TMK

EMK

Bahan Bantu
Mengajar

Video manusia prasejarah, Gambar alatan manusia prasejarah,


LCD, komputer, pembesar suara, buku teks, kertas pilihan
jawapan, bluetack, dan contoh alatan yang digunakan untuk
berburu seperti kapak.

Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran
DSP

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

LANGKAH
Set induksi (5 minit)

EMK
Nilai Murni

CATATAN
BBM

Murid menonton video mengenai aktiviti


manusia zaman prasejarah.

- menghargai

1. Guru bertanyakan soalan kepada


murid berkaitan video yang
ditunjukkan:
b)
Apakah aktiviti yang dilakukan
dalam video ini?
- Murid menjawab soalan guru

KB

c)

Apakah alatan yang


digunakan oleh mereka untuk
berburu?
- Murid menjawab soalan guru

d)

Apakah haiwan yang diburu


oleh mereka?
- Murid menjawab soalan guru

e)

Kenapakah saya tunjukkan


video kepada kamu?
- Murid menjawab soalan guru

-Menjana Idea
-menghubung kait

2. Guru mengaitkan jawapan murid


dengan tajuk pelajaran hari ini.
Langkah 1 (10 minit)
1. Guru menunjukkan gambar alatan
yang digunakan oleh manusia
zaman prasejarah dan gambar
aktiviti yang digunakan oleh manusia
zaman prasejarah selepas
melakukan lawatan.
2. Guru menjelaskan lokasi manusia
zaman prasejarah.
3. Guru menunjukkan peta Malaysia.
4. Beberapa orang murid dikehendaki
melabel lokasi di peta Malaysia
berdasarkan masa prasejarah
5. Murid diminta membacakan semula
jawapan yang mereka berikan
6. Guru mengulangi semula jawapan
yang dijelaskan oleh murid secara
ringkas

KB
- menjana idea

ENT
- TMK

Video manusia
prasejarah,
LCD, computer
riba, pembesar
suara

BBM
- LCD, computer
riba, kertas
pilihan
jawapan,
bluetack

Langkah 2 (10 minit)

Nilai Murni

1. Guru menunjukkan gambar alatan


pada masa dahulu dan kini.
2. Murid diminta bersoal jawab tentang
perbezaan alatan yang digunakan
pada zaman dahulu dan kini.
3. Beberapa orang murid juga diminta
menjelaskan kelebihan pengunaan
alatan dahulu dan kini.
4. Guru menjelaskan semula secara
ringkas jawapan yang diberikan oleh
murid tersebut.

Penutup (5 minit)

Nilai
Bersyukur

1. Guru menunjukkan contoh alatan


yang digunakan untuk berburu
seperti kapak kepada murid.
2. Guru merumuskan isi penting
pelajaran hari ini.
Refleksi

Bekerjasama

BBM
- LCD, komputer
riba, pembesar
suara

KB

Menjana idea
menghubungkait

ENT
-

TMK
BBM
- Contoh alatan
yang
digunakan
untuk berburu
seperti kapak