Anda di halaman 1dari 37

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

TEMA 1

PENCAPAIAN KENDIRI

UNIT 1 PENDIDIKAN
SEPANJANG HAYAT UNTUK
PEMBANGUNAN NEGARA
PRAKTIS PETA MINDA
Lengkapkan rajah yang berikut.

Kepentingan pendidikan
sepanjang hayat yang
anda lakukan

Ciri-ciri pendidikan sepanjang


hayat yang anda alami
hingga hari ini

(a) ________________________
________________________
(b) ________________________
________________________
(c) ________________________
________________________

(a) ________________________
________________________
(b) ________________________
________________________
(c) ________________________
________________________

Kesan dan sumbangan


tindakan anda kepada
pembangunan negara

Tindakan yang telah


anda lakukan

(a) ________________________
________________________
(b) ________________________
________________________
(c) ________________________
________________________

(a) ________________________
________________________
(b) ________________________
________________________
(c) ________________________
________________________

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

PRAKTIS OBJEKTIF
1
Antara berikut, yang manakah merupakan rintangan kepada Pendidikan sepanjang hayat
seseorang itu?
A
Kematian
B
Sikap malas
C
Persekitaran
D
Masalah atau cabaran all of the above
2

Pilih langkah yang salah untuk memupuk pembelajaran sepanjang hayat.


A
Kemahiran berfikir
B
Kemahiran membaca
C
Kemahiran menguruskan diri
D
Kemahiran menguruskan masa
Kecil belajar,
Dewasa mempelajari,
Seterusnya melaksana

Pendidikan merupakan proses pembelajaran sepanjang hayat yang tiada hentinya kerana
A
tiada kehidupan tanpa belajar
B
belajar satu proses berterusan
C
belajar adalah satu tanggungjawab
D
hidup sentiasa belajar hingga ke akhir hayat

Antara berikut, pernyataan yang manakah menunjukkan proses pendidikan sepanjang hayat
yang berlaku dalam diri seseorang itu?
A
Belajar hingga tamat sekolah
B
Belajar selepas tamat persekolahan
C
Menjalani aktiviti kehidupan harian
D
Proses awal kehidupan hingga akhir hayat
Orang yang cemerlang dalam kehidupan
sentiasa belajar tanpa ada noktahnya

Pilih langkah yang tepat merujuk pernyataan di atas


A
Kehidupan berlalu tanpa pembelajaran
B
Semua kehidupan adalah pembelajaran
C
Hidup yang cemerlang perlu sentiasa belajar
D
Ada pembelajaran dan akan terhenti setelah tamat persekolahan

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

PRAKTIS TEKNIK BERFIKIR


A. Soalan Objektif
Jawab soalan-soalan dibawah
Ikuti temu bual antara Irfan dan atuknya, Tuan Haji Mohd Noor.
Irfan :
Wah, hebatlah atuk ni pandai menggunakan teknologi. Baca berita terkini pun
melalui internet.
Atuk :
Iyalah, kita perlu belajar sepanjang hayat. Kalau kita tidak tahu menggunakan
komputer, kita perlulah mengikuti kursus komputer agar kita dapat
meningkatkan kecekapan diri terutamanya dalam bidang ICT.
Irfan :
Apakah kepentingan pendidikan sepanjang hayat ni, atuk?
Atuk :
Pertama, kita dapat membuat penambahbaikan segala ilmu dan kemahiran
yang ada. Sebagai contoh, walaupun Irfan bijak dalam Matematik tapi Irfan
masih lagi mengambil kelas tuisyen Matematik. Kedua, kita dapat
memanfaatkan masa dengan baik dan dapat menyesuaikan diri dengan situasi
baru.
Irfan :
Oh, macam atuk ni lah ye. Walaupun atuk sudah bersara tapi atuk masih lagi
belajar. Selain itu, apa lagi kepentingan pendidikan sepanjang hayat atuk?
Atuk :
Pendidikan sepanjang hayat juga dapat melahirkan modal insan kelas pertama
yang bertaraf dunia dan dapat membina masyarakat yang inovatif.
Irfan :
Baru Irfan faham. Irfan janji akan belajar dan terus belajar. Terima kasih, atuk.
Atuk :
Macam itulah cucu atuk. Sama-sama.

1
Antara berikut, yang manakah kepentingan pendidikan sepanjang hayat kepada
negara?
A
Mengekalkan keharmonian negara
B
Membantu menstabilkan politik negara
C
Menarik pelancong asing untuk datang ke Malaysia
D
Menambahkan sumber tenaga manusia yang berpengetahuan dan
berkemahiran
2

Lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan kepentingan pendidikan sepanjang


hayat.

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

Individu

Kepentingan
pendidikan
sepanjang hayat

(a) ____________________________
____________________________
(b) ____________________________
____________________________
(c) ____________________________
____________________________
Negara
(a) ____________________________
____________________________
(b) ____________________________
____________________________
(c) ____________________________
____________________________

Isikan petikan di bawah dengan perkataan yang sesuai.


kejayaan

Sasterawan

penulisan

belajar

Dato Usman Awang merupakan seorang (a) ______________


Negara Malaysia. Beliau terkenal sebagai seorang penyair dan
ahli drama. Beliau hanya mampu (b) _____________ setakat
darjah enam sahaja disebabkan oleh kemiskinan keluarga.
Namun begitu, beliau berusaha gigih sehingga terkenal dalam
bidang (c) ______________. Antara karya beliau yang dikenali
ramai ialah sajak, Ke Makam Bonda dan drama, Matinya
Seorang Pahlawan. Antara ______________ yang telah beliau
kecapi ialah menerima SEA Write Award 1982, Ijazah Kehormat
Doktor Persuratan Universiti Malaysia 1983, Zamalah Sastera
1985 dan banyak lagi.

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

TEMA 1

PENCAPAIAN KENDIRI

UNIT 2 PERIKEMANUSIAN KE ARAH


KESEJAHTERAAN NEGARA
PRAKTIS PETA MINDA
A.

Lengkapkan rajah di bawah. Kemudian tulis sebuah esei berdasarkan


rajah tersebut

Sebab perlu
dibendung

Peranan anda
untuk membendung

(a) ____________________
____________________
(b) ____________________
____________________
(c) ____________________
____________________
(d) ____________________
____________________
(e) ____________________
____________________

(a) ____________________
____________________
(b) ____________________
____________________
(c) ____________________
____________________
(d) ____________________
____________________
(e) ____________________
____________________

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

PRAKTIS OBJEKTIF
Perpaduan kaum di negara ini wajar
dikekalkan demi kesejahteraan negara.
1
Pilih tindakan yang wajar dilakukan oleh masyarakat majmuk negara ini untuk
merealisasikan slogan di atas.
A
Antikeganasan dunia
B
Konsep perkauman sifar
C
Memajukan kaum masing-masing
D
Menyerahkan tanggungjawab kepada kerajaan
Mangsa gempa bumi
Mangsa kebakaran
Mangsa banjir ponteng sekolah
2

Mangsa di atas merupakan antara mangsa yang memerlukan bantuan segera kerana
A
tiada tempat untuk mengadu
B
mereka sedang dalam kesusahan
C
baru kehilangan semua barang keperluan
D
mereka terdiri daripada golongan yang lemah

3
Pilih pernyataan yang menunjukkan anda mempunyai sifat perikemanusiaan yang
tinggi kepada sesuatu perkara.
A
Membiarkan kucing yang terlanggar di tepi jalan tanpa bantuan
B
Sanggup mengurung binatang peliharaan tanpa memberi makan
C
Memberikan baju terpakai yang boleh digunakan semula kepada
mangsa banjir
D
Mengawal peruntukan makanan mangsa banjir untuk keperluan dan
kepentingan diri sendiri
Bersedia mempertahankan negara
di perbatasan
4

Pilih pernyataan yang merujuk kepada perkara di atas.


A
Menghargai kesejahteraan negara
B
Menjadi masyarakat yang penyayang
C
Memiliki sifat perikemanusiaan yang tinggi
D
Cinta akan keamanan dan keharmonian negara

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

PRAKTIS TEKNIK BERFIKIR


A. Soalan Objektif dan Struktur
Jawab soalan-soalan dibawah
Bayi perempuan dijumpai di tepi semak
SUNGAI PETANI 21 APRIL - Seorang bayi perempuan seberat 2.95 kg
telah ditemui di tepi semak pada jam 5.30 petang. Bayi yang masih bertali
pusat itu ditemui dalam keadaan basah kuyup dan kesejukan akibat hujan
lebat yang turun sebelum itu. Menurut, Mohd Adam, 35, dia mendengar
tangisan bayi ketika sedang berjalan pulang ke rumahnya. Dia cuba
mencari arah datangnya jeritan bayi itu dan akhirnya menemui seorang
bayi yang hanya dibaluti dengan tuala dan agak lemah serta tidak mampu
untuk menangis lagi. ... Saya terus memeluk bayi itu dan membawanya ke
klinik kesihatan yang berhampiran dengan rumah saya. Menurut doktor
yang memeriksa bayi tersebut, Dr Syazwani, ...bayi terbabit dilahirkan
cukup bulan dan dipercayai ditinggalkan beberapa jam sebelum dijumpai
di kawasan tersebut.

Petikan berita di atas menggambarkan bahawa segelintir masyarakat Malaysia yang


tidak mengamalkan sikap
A
empati
B
memaafkan
C
menghargai nyawa
D
cinta akan keamanan

Antara berikut, yang manakah punca berlakunya kes pembuangan bayi?


A
Kurangnya pendidikan agama
B
Pergaulan remaja yang terbatas
C
Semangat kejiranan dalam masyarakat yang kuat
D
Ibu bapa yang terlebih memberi perhatian terhadap anaknya

Antara berikut, yang manakah perbuatan yang menghargai nyawa?


A
Berlumba haram
B
Menghisap dadah
C
Melakukan penderaan
D
Membantu mangsa yang ditimpa kemalangan

Nyatakan tiga punca berlakunya kes pembuangan bayi.


(a)
_______________________________________________________________
(b)
_______________________________________________________________
(c)
_______________________________________________________________

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

B. Soalan Objektif dan Struktur


Jawab soalan-soalan dibawah

Mangsa peperangan berada dalam kebuluran,


mengalami kecacatan dan kehilangan harta
benda.

Apakah tindakan yang boleh dilakukan untuk membantu mangsa di atas?


A
Menziarahi mereka jika ada kelapangan
B
Menyerahkan tanggungjawab kepada PBB
C
Menghulur bantuan tenaga dan barang keperluan
D
Melaporkan kepada jawatankuasa peperangan dunia

Bagaimanakah cara untuk memastikan keamanan dalam negara dapat dikekalkan?


A
Terlibat dengan perkara negatif
B
Tidak mengamalkan semangat kejiranan
C
Pemimpin yang bertindak secara bersendirian
D
Hidup bersatu padu dan hormat-menghormati antara kaum
3

Malaysia dapat mengekalkan keamanan dan keharmonian negara dengan kewujudan


bantuan daripada pasukan-pasukan keselamatan negara. Senaraikan empat pasukan
keselamatan negara yang anda tahu.
(a)
_______________________________________________________________
(b)
_______________________________________________________________
(c)
_______________________________________________________________
(d)
_______________________________________________________________

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

TEMA 2

HUBUNGAN KEKELUARGAAN

UNIT 3 PERSIAPAN MEMBINA


KELUARGA KE ARAH PEMBENTUKAN
MASYARAKAT MAPAN
PRAKTIS PETA MINDA
Lengkapkan grafik yang
berikut

(a) _____________________
_____________________
(b) _____________________
_____________________
(c) _____________________
_____________________
(a) _____________________
_____________________
_____________________
_____________________
(b) _____________________
_____________________
_____________________
_____________________
(c) _____________________
_____________________
_____________________
_____________________

(a) _____________________
_____________________
(b) _____________________
_____________________
(c) _____________________
_____________________

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

PRAKTIS OBJEKTIF
1

Kahwin lari tidak dibenarkan oleh semua agama kerana


A
anak akan mendapat malu
B
menjatuhkan nama baik keluarga
C
menyusahkan kedua-dua ibu bapa
D
ahli masyarakat akan membenci semua ahli keluarga
Restu ibu bapa amat penting dalam sebuah
perkahwinan.

2
Pilih pernyataan yang menunjukkan menghargai restu ibu bapa dalam sebuah
perkahwinan.
A
Tinggal bersama ibu bapa
B
Memahami kehendak/hasrat ibu bapa
C
Meminta tunjuk ajar daripada ibu bapa
D
Selalu menerima bantuan daripada ibu bapa
Melengkapkan diri dari segi fizikal dan
mental untuk membina keluarga bahagia
3

Mengapakah faktor di atas amat penting dalam sesebuah perkahwinan?


A
Supaya semua pihak senang hati
B
Supaya keluarga sihat dan dihormati
C
Supaya tidak berlaku perceraian dalam keluarga
D
Supaya anak dan anggota keluarga bersikap adil dan toleransi

4
Pilih pernyataan yang menunjukkan ciri ibu bapa yang tidak cemerlang dalam
perkahwinannya.
A
Patuh pada ajaran agama
B
Mengurus kewangan keluarga
C
Menyerahkan tugas menjaga anak kepada pembantu rumah
D
Menyediakan kemudahan asas yang sempurna kepada keluarganya
5
Sebuah keluarga bahagia merupakan asas kepada pembentukan masyarakat yang
cemerlang. Apakah peranan yang wajar dilakukan oleh setiap ahli keluarga untuk mencapai
tujuan di atas?
A
Berkongsi hobi bersama-sama
B
Membawa ahli keluarga untuk melancong
C
Membantu ahli keluarga yang menghadapi masalah
D
Bertolak ansur dan saling memahami antara ahli keluarga

10

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

PRAKTIS TEKNIK BERFIKIR


A. Soalan Objektif dan Struktur
Jawab soalan-soalan dibawah
Encik Hamid dan Puan Laila masing-masing berumur 27 tahun dan
mempunyai dua orang anak. Pendapatan keluarga mereka ialah RM 5500
sebulan. Mereka memiliki sebuah rumah dan sebuah kereta.
Berikut adalah jadual kewangan mereka:
Perkara
Simpanan
Keperluan dapur
Makan di pejabat
Bayaran ansuran rumah
Bayaran ansuran kereta
Bayaran pengasuh anak
Bil-bil telefon/air/api
Persekolahan anak
Minyak kereta
Perubatan
Ibu/bapa
Pinjaman pelajaran
Keraian
Lain-lain

Kos
RM 600
RM 400
RM 400
RM 900
RM 650
RM 400
RM 300
RM 300
RM 400
RM 150
RM 200
RM 400
RM 100
RM 300
Jumlah

RM5500

1
Apakah yang cuba dilakukan oleh Encik Hamid dan Puan Laila dalam rumah
tangganya?
A
Mengajar anak supaya berjimat cermat
B
Mengawal perbelanjaan anggota keluarga
C
Menyediakan senarai bajet yang sistematik
D
Membuat kerja lebih masa untuk menambahkan pendapatan
2

Antara berikut, yang manakah langkah-langkah yang boleh diamalkan oleh keluarga
Encik Hamid dalam perbelanjaan?
I
Merancang perbelanjaan
II
Membandingkan kualiti dengan harga
III
Membuat tinjauan, pilihan dan membandingkan harga
IV
Tidak melibatkan ahli keluarga dalam membuat keputusan
A
I, II dan III
C
I, III dan IV
B
I, II dan IV
D
II, III dan IV

11

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

Mengapakah keluarga Encik Hamid menyediakan senarai bajet sebelum berbelanja?


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

B. Soalan Objektif dan Struktur


Jawab soalan-soalan dibawah.
Kursus Keibubapaan Anak Remaja
Bertempat
Tarikh
Anjuran

:
:
:

Objektif

Dewan Masjid Jamek Bandar Baru Uda, Johor Bahru, Johor


13 Mei 2010 (Khamis) jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang
Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara
(LPPKN), Johor
* Meningkatkan ilmu keibubapaan bagi menghadapi
kerenah nak remaja
* Mendisiplinkan tingkah laku dan berkongsi strategi
bagaimana menggalakkan kecemerlangan anak remaja

Penyertaan terbuka kepada ibu bapa yang berada di sekitar Bandar Baru Uda
dengan yuran RM 50 (tanpa pasangan) @ RM70 (dengan pasangan). Tempat
adalah terhad.
1
Antara berikut, yang manakah ciri ibu bapa yang tidak cemerlang dalam
perkahwinannya?
A
Patuh kepada ajaran agama
B
Mengurus kewangan keluarga
C
Menyerahkan tugas menjaga anak kepada pembantu rumah
D
Menyediakan kemudahan asas yang sempurna kepada keluarganya
2

Gariskan perkataan yang sesuai berdasarkan ayat di bawah.


(a)
Ilmu [kewangan, keibubapaan] perlu dipelajari sebagai panduan untuk menjadi
ibu bapa yang cemerlang.
(b)

Setiap pasangan perlu mengetahui [peranan, tugas] sebagai suami atau isteri
sebelum menjadi ibu atau bapa.

(c)

Ibu bapa yang [cemerlang, baik] saling mengambil berat dan menyediakan
keperluan asas yang secukupnya untuk keluarga.

12

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

TEMA 3

HIDUP BERMASYARAKAT

UNIT 4 SUMBANGAN TERHADAP


PEMBANGUNAN MASYARAKAT
MELALUI PENGLIBATAN AKTIF DALAM
AKTIVITI KEMASYARAKATAN
PRAKTIS PETA MINDA
A.

Lengkapkan grafik yang berikut.

2.Peranan agensi kerajaan

1.Contoh
(a) ________________________
________________________
(b) ________________________
________________________
(c) ________________________
________________________

(a) ________________________
________________________
(b) ________________________
________________________
(c) ________________________
________________________

3.Kesan kepada masyarakat

4.Kesan kepada negara

(a) ________________________
________________________
(b) ________________________
________________________
(c) ________________________
________________________

(a) ________________________
________________________
(b) ________________________
________________________
(c) ________________________
________________________

13

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

PRAKTIS OBJEKTIF
Mengadakan program khidmat
masyarakat di Rumah Orang Tua.
1

Apakah tujuan mengadakan program di atas?


A
Membantu golongan warga emas
B
Prihatin dengan masalah masyarakat
C
Menjalankan tanggungjawab kepada warga emas
D
Menyedarkan individu tentang tanggungjawab terhadap masyarakat

Perkongsian pintar antara badan NGO dengan agensi kerajaan amat penting untuk
menangani isu-isu kemasyarakatan. Apakah faedah usaha ini?
A
Peningkatan ekonomi negara
B
Masyarakat maju dan cemerlang
C
Gejala sosial negatif berkurangan
D
Masyarakat mudah terpengaruh dengan budaya negatif dari luar

3
Antara berikut, yang manakah benar tentang pernyataan "sikap peka kepada isu
masyarakat amat penting dalam kehidupan".
A
Remaja maju dan makmur
B
Hubungan masyarakat renggang
C
Masalah diatasi oleh sesetengah golongan sahaja
D
Boleh membawa kejayaan dalam pelbagai bidang
4

Gotong-royong merupakan ciri murni ke arah hidup bermasyarakat. Apakah faedah


daripada usaha ini?
A
Memupuk perpaduan kaum
B
Gejala sosial dapat dikurangkan
C
Keadaan kawasan bertambah baik
D
Bilangan jenayah mampu dibendung
Jabatan Kebajikan Masyarakat membantu
golongan miskin menyara kehidupan mereka

5
Peranan di atas dilaksanakan dengan jayanya oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat
kerana
A
meningkatkan kualiti jabatan itu
B
ingin menjaga nama baik jabatan itu
C
sumbangan mereka untuk membangunkan negara
D
bidang tugas dan kuasa mereka kepada golongan itu

Pada pendapat anda, mengapakah seseorang


remaja perlu memelihara maruah
14
dirinya?

[4

markah]
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

Nyatakan tiga pengajaran yang terdapat dalam sajak ini.

PRAKTIS TEKNIK BERFIKIR

[ 3 markah]

_______________________________________________________________________________________
Berikut
merupakan sebahagian daripada agensi kerajaan yang member sumbangan dalam
aktiviti
kemasyarakatan.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Agensi kerajaan
Peranan
_______________________________________________________________________________________

Dewan Bandaraya
Kuala Lumpur

* Merancang, membangun, mentadbir dan


mengurus bandaraya Kuala Lumpur

Jabatan Kebajikan
Masyarakat

* Memberi penjagaan, perlindungan dan


pendidikan kepada kanak-kanak yang
tersisih
* Menggariskan dan mewartakan
keistimewaan untuk golongan kurang
upaya (OKU)

Jabatan Pertahanan
Awam

* Memberi bantuan kecemasan dan


melakukan kerja menyelamat
* Menyediakan, mengurus dan
menyenggara pusat pemindahan serta
Sistem Amaran Bencana dan Keselamatan

_______________________________________________________________________________________
__

A. Soalan Objektif
Jawab soalan-soalan dibawah
Menagih dan mengedar dadah
1

Antara agensi kerajaan berikut, yang manakah bertanggungjawab untuk mengatasi


masalah di atas?
A
Polis
B
Bomba
C
PEMADAM
D
Majlis tempatan

Jabatan Kebajikan Masyarakat juga berperanan dalam membantu golongan miskin


menyara kehidupan mereka. Peranan tersebut dilaksanakan dengan jayanya oleh
Jabatan Kebajikan Masyarakat kerana
A
meningkatkan kualiti jabatan itu
B
ingin menjaga nama baik jabatan itu
C
sumbangan mereka untuk membangunkan negara
D
bidang tugas dan kuasa mereka kepada golongan itu

Pada pendapat anda, mengapakah seseorang


remaja perlu memelihara maruah
15
dirinya?

[4

markah]
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
B. Soalan
Objektif
Jawab soalan-soalan dibawah

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

Ahad, 9Nyatakan
Mei 2010tiga pengajaran yang terdapat dalam sajak ini.
Sehari di Rumah Anak Yatim Seri Kenangan, Bangi
[ 3 markah]

_______________________________________________________________________________________
Hari ini saya dan rakan-rakan daripada Persatuan Bulan Sabit Merah menyertai
_______________________________________________________________________________________
lawatan ke Rumah Anak Yatim Seri Kenangan. Lawatan ini dianjurkan oleh penasihat

PBSM, Puan Melati Dollah.


_______________________________________________________________________________________
Lawatan ini bertujuan untuk melakukan aktiviti khidmat masyarakat. Seramai 30
orang ahli PBSM dan 3 orang guru yang menyertai aktiviti ini.
_______________________________________________________________________________________
Setibanya kami di lokasi, kami disambut oleh penaung rumah anak yatim, Encik
__ Abdullah Samad.
_______________________________________________________________________________________

Gotong-royong
Kami memulakan aktiviti gotong-royong dengan dibantu oleh penghuni rumah
kebajikan tersebut. Selain membersihkan kawasan sekeliling, kami juga turut
mengecat bangunan yang telah usang dan menanam pokok-pokok.
Selain kami, beberapa syarikat swasta juga turut terlibat dalam aktiviti ini. Mereka
telah memberikan sumbangan wang, perabot, cat, meja makan, meja belajar dan
keperluan makanan.
Majlis perpisahan
Sebelum berpisah, kami sempat menjamu selera yang disediakan oleh pihak pusat
rumah anak yatim dan pihak kami telah menyampaikan sedikit cenderahati sebagai
kenangan kepada penghuni di sana.
Kami berasa sungguh gembira kerana dapat berkongsi keseronakan dengan anak-anak
yatim dan bercadang untuk melakukan aktiviti sama di tempat yang lain pula.

Apakah tujuan mengadakan program di atas?


A
Membantu golongan anak yatim
B
Prihatin dengan masalah masyarakat
C
Menjalankan tanggungjawab kepada anak yatim
D
Menyedarkan individu tentang tanggungjawab terhadap masyarakat

Gotong-royong merupakan ciri murni ke arah hidup bermasyarakat. Apakah faedah


daripada usaha ini?
A
Memupuk perpaduan kaum
B
Gejala sosial dapat dikurangkan
C
Keadaan kawasan bertambah baik
D
Bilangan jenayah mampu dibendung

Pada pendapat anda, mengapakah seseorang remaja perlu memelihara maruah


dirinya?

[4

markah]
16
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Nyatakan tiga pengajaran yang terdapat dalam sajak ini.


Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

[ 3 markah]

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
TEMA 4 WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

_______________________________________________________________________________________
UNIT
5 SUMBANGAN PELBAGAI PIHAK
_______________________________________________________________________________________
TERHADAP PENGEKALAN WARISAN
_______________________________________________________________________________________
__
BUDAYA MALAYSIA

PRAKTIS PETA MINDA


A. Lengkapkan grafik yang berikut

1.Agensi kerajaan yang terlibat

3.Sumbangan anda

2.Tujuan

4.Kesan jika tidak dikekalkan

Pada pendapat anda, mengapakah seseorang


remaja perlu memelihara maruah
17
dirinya?

[4

markah]
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

Nyatakan tiga pengajaran yang terdapat dalam sajak ini.


[ 3 markah]

PRAKTIS OBJEKTIF

_______________________________________________________________________________________

Biar mati anak, jangan mati adat

_______________________________________________________________________________________

1 _______________________________________________________________________________________
Apakah mesej yang tersirat dalam peribahasa di atas?
A
Adat dan anak sama kepentingannya
_______________________________________________________________________________________
B
Adat tidak boleh dilupa atau diabaikan
_______________________________________________________________________________________
C
Adat tiada penggantinya walaupun cuba digantikan dengan anak sekalipun
__
D
Kepentingan adat sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat dan kadangkala
melebihi kepentingan anak
2
Agensi kerajaan seperti Muzium Negara merupakan tempat untuk menyimpan
khazanah budaya pelbagai kaum di negara ini. Mengapakah kerajaan bertindak demikian?
A
Untuk dijadikan sumber kewangan
B
Untuk menjadi bahan rujukan dan kajian
C
Sebagai simpanan kepada generasi akan datang
D
Sebagai sebahagian daripada khazanah budaya turun-temurun
3

Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan memainkan peranan aktif dalam


mengekalkan adat dan budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. Antara aktiviti
yang dijalankan ialah
A
menganjurkan pesta-pesta kebudayaan
B
menubuhkan lebih banyak kelab kebudayaan
C
menayangkan adat budaya kaum tertentu kepada masyarakat
D
memberikan sumbangan kewangan kepada kelab-kelab kebudayaan

4
Kelab-kelab kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia wujud dengan usaha untuk
mengekalkan dan mengembangkan adat dan budaya kaum masing-masing.
Bagaimanakah cara anda menyokong kelab-kelab kebudayaan ini?
A
Menyambut bersama-sama mereka
B
Menyokong secara sambil lewa sahaja
C
Membantu penubuhan kelab kebudayaan
D
Menyertai dan menjadi ahli kelab kebudayaan
5

Pilih pernyataan yang menunjukkan bahawa warisan budaya Malaysia memang wajar
dikekalkan.
A
Untuk dipelajari
B
Untuk dipertandingkan
C
Menjadi satu kebanggaan
D
Untuk digabungkan dengan adat dan budaya kaum lain

18

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

PRAKTIS TEKNIK BERFIKIR


A. Soalan Objektif
Jawab soalan-soalan dibawah
ASWARA ditubuhkan bertujuan
untuk memberi tumpuan kepada
generasi muda bagi mendapatkan
pendidikan formal berkaitan dengan
budaya.

Apa tujuan ASWARA


ditubuhkan, kak?

Antara berikut, yang manakah tujuan penubuhan Akademi Seni Budaya dan Warisan
Kebangsaan?
A
Mendapatkan sumbangan daripada badan korporat
B
Memberi bantuan kewangan bagi aktiviti kebudayaan
C
Melaksanakan dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan berkaitan dengan aktiviti
kebudayaan
D
Memberi tumpuan kepada generasi muda bagi mendapatkan pendidikan
formal berkaitan dengan budaya

2
Kelab-kelab kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia wujud dengan usaha untuk
mengekalkan dan mengembangkan adat dan budaya kaum masing-masing.
Bagaimanakah cara anda menyokong kelab-kelab kebudayaan ini?
A
Menyambut bersama-sama mereka
B
Menyokong secara sambil lewa sahaja
C
Membantu penubuhan kelab kebudayaan
D
Menyertai dan menjadi ahli kelab kebudayaan
3
Antara berikut, yang manakah badan bukan kerajaan (NGO) yang bergiat dalam
aktiviti kebudayaan?
A
Aman Malaysia
B
Yin Yang Art Centre
C
Sahabat Alam Malaysia
D
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara

19

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

B. Soalan Objektif dan Struktur


Jawab soalan-soalan dibawah
Berikut merupakan sebahagian daripada agensi kerajaan yang memberi sumbangan dalam
pengekalan warisan budaya Malaysia.
A g e n s i k e r a ja a n

Sum bangan

J a b a ta n M u z iu m
N egara

* B e r t a n g g u n g ja w a b d a la m m e n ja la n k a n k e r ja k e r ja p e m e lih a r a a n , p e n g e k a l a n d a n
p e n y e b a r a n p e n g e ta h u a n w a r is a n s e ja r a h ,
k e b u d a y a a n d a n a la m s e m u la ja d i

A r k ib N e g a ra
M a la y s ia

* M e n y im p a n , m e m e lih a r a d a n m e n y e b a r k a n
k h a z a n a h w a r is a n n e g a r a

K
K
K
W

* M e n d o k u m e n t a s i d a n m e n e r b itk a n h a s ilh a s il k a jia n s e r ta b a h a n -b a h a n r u ju k a n


b u d a y a , s e n i d a n w a r is a n
* M e m e lih a r a d a n m e m u lih a r a w a r is a n s e n i
y a n g k e ta ra d a n tid a k k e ta ra

e m e n te r ia n
ebudayaan,
e s e n ia n d a n
a r is a n

Agensi kerajaan seperti Muzium Negara merupakan tempat untuk menyimpan


khazanah budaya pelbagai kaum di negara ini. Mengapakah kerajaan bertindak
demikian?
A
Untuk dijadikan sumber kewangan
B
Untuk menjadi bahan rujukan dan kajian
C
Sebagai simpanan kepada generasi akan datang
D
Sebagai sebahagian daripada khazanah budaya turun-temurun

Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan memainkan peranan aktif dalam


mengekalkan adat dan budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. Antara aktiviti
yang dijalankan ialah
A
menganjurkan pesta-pesta kebudayaan
B
menubuhkan lebih banyak kelab kebudayaan
C
menayangkan adat budaya kaum tertentu kepada masyarakat
D
memberikan sumbangan kewangan kepada kelab-kelab kebudayaan

3
Kementerian Pelancongan juga turut berusaha keras dalam mengekalkan warisan budaya
bangsa di negara ini. Nyatakan dua peranan yang telah dimainkan oleh
Kementerian
Pelancongan.
(a)
_______________________________________________________________
(b)
_______________________________________________________________

20

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

TEMA 4

WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

UNIT 6 MEMPROMOSIKAN WARISAN


BUDAYA MALAYSIA DI DALAM DAN DI
LUAR NEGARA
PRAKTIS PETA MINDA
A. Lengkapkan grafik yang berikut

2.Contoh karaf tangan

1.Contoh tarian

(a) ______________________
______________________
(b) ______________________
______________________
(c) ______________________
______________________

(a) ______________________
______________________
(b) ______________________
______________________
(c) ______________________
______________________

Warisan budaya Malaysia


3.Cara untuk
mengekalkan

4.Sebab perlu
dipromosikan

(a) ______________________
______________________
(b) ______________________
______________________
(c) ______________________
______________________

(a) ______________________
______________________
(b) ______________________
______________________
(c) ______________________
______________________

21

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

PRAKTIS OBJEKTIF
1

Antara berikut, yang manakah cara yang tidak tepat dalam mempromosikan warisan
budaya masyarakat Malaysia?
A
Duta kecil
B
Media cetak
C
Tukang karut
D
Media elektronik
Menghantar emel kepada rakan di luar negara untuk
menceritakan tentang warisan budaya Malaysia

Apakah kebaikan promosi di atas?


A
Menambah ilmu pengetahuan
B
Maklumat lebih tepat dan meluas
C
Memupuk perpaduan antara kaum
D
Bertukar-tukar pendapat dan pertanyaan

Usaha mempromosikan warisan budaya Malaysia tidak boleh dihentikan kerana


A
budaya melambangkan bangsa
B
masyarakat akan rugi tanpa budaya
C
budaya adalah sebahagian daripada kehidupan
D
budaya tidak wajar luput daripada pengamalnya

4
Media cetak boleh memainkan peranan secara aktif dalam usaha mempromosikan
warisan budaya Malaysia melalui pelbagai cara. Antaranya ialah
A
membuat persembahan kebudayaan
B
mengadakan pameran di balai-balai budaya
C
membuat tayangan gambar-gambar tertentu
D
menghasilkan buletin/poster warisan budaya Malaysia secara berkala
Yang berusia adalah pemimpin, yang muda adalah pengikut,
supaya warisan budaya kekal zaman-berzaman.
5
Apakah yang wajar dilakukan oleh golongan muda untuk mendapatkan maklumat
daripada golongan terdahulu bagi memastikan warisan budaya dapat diteruskan?
A
Mempelajari adat budaya bangsa
B
Mengamalkan adat budaya bangsa
C
Bertanya tentang adat dan budaya bangsa kepada orang tua
D
Mengadakan persembahan kebudayaan untuk tontonan umum

22

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

PRAKTIS TEKNIK BERFIKIR


A. Soalan Objektif
Jawab soalan-soalan dibawah
P e r t a n d in g a n T a r ia n T r a d is io n a l 2 0 1 0
B e rs e m p en a d en g a n sa m b u ta n H a ri G u ru ,
p ih a k s e k o la h a k a n m e n g a n ju rk a n
p e r t a n d in g a n ta r ia n tr a d is io n a l s e p e r t i
b e r ik u t ;
T a r ik h
T em pat
M asa

: 16 M ei 2010
: D e w a n S e k o la h M e n e n g a h
K e b a n g s a a n T a m a n I m p ia n
: 9 .3 0 p a g i s e h i n g g a 1 2 .3 0 t e n g a h h a r i

S e s ia p a y a n g b e r m in a t , s ila d a fta r k a n n a m a
a n d a k e p a d a C ik g u S a lw a s e b e lu m 1 2 M e i 2 0 1 0 .

1
Antara berikut, yang manakah bentuk saluran yang digunakan oleh pihak sekolah dalam
menarik penyertaan murid?
A
Duta kecil
B
Media cetak
C
Tukang karut
D
Media elektronik
2

Media cetak boleh memainkan peranan secara aktif dalam usaha mempromosikan
warisan budaya Malaysia melalui pelbagai cara. Antaranya ialah
A
membuat persembahan kebudayaan
B
mengadakan pameran di balai-balai budaya
C
membuat tayangan gambar-gambar tertentu
D
menghasilkan buletin/poster warisan budaya Malaysia secara berkala

Antara berikut, yang manakah bukan media cetak?


A
Akhbar
B
Majalah
C
Poster
D
Radio

23

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

A. Soalan Objektif dan Struktur


B. Soalan Objektif dan Struktur
Jawab soalan-soalan dibawah

Duta kecil bermaksud kanak-kanak yang dihantar ke


luar negara sebagai duta untuk menggalakkan
pelancongan dan sebagainya. Duta kecil boleh juga
tertumpu kepada pelajar dan pekerja tempatan yang
berada di luar negara. Mereka berperanan untuk
mempromosikan warisan budaya Malaysia kepada
masyarakat tempatan dan luar negara.

Kanak-kanak sedang mengadakan persembahan


kebudayaan dan kesenian

Jawab soalan-soalan dibawah


D u ta k e c il m e m p r o m o s ik a n p a k a ia n
tr a d is io n a l m a s y a r a k a t M a la y s ia k e p a d a
p e n d u d u k d i lu a r n e g a r a

Apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh duta kecil tersebut?


A
Mengadakan
pertandingan TEKNIK
kebudayaan di
luar negara
PRAKTIS
BERFIKIR
B
Memakai
pakaian
tradisional
ketika
berada
di luar negara
1
Bilakah Rukun Negara disytiharkan?
C
Membuat
pertunjukan
A. Soalan
Objektif
Struktur pakaian tradisional di tempat-tempat yang sesuai
A
31 Ogosdan
1957
D
Mempamerkan
pakaian tradisional Malaysia di tempat awam di luar negara
JawabBsoalan-soalan
dibawah
13 Mei 1969
C
31 Ogos 1970
2
Nyatakan
dalam mempromosikan warisan budaya Malaysia di
D
13 dua
Meiperanan
1980 duta kecil
RUKUN
NEGARA
luar negara.
Malaysia negara berdaulat
dan merdeka
Kepercayaan
kepada
Tuhan
(a)
_______________________________________________________________
TEMA 5 Kesetian
MALAYSIA
NEGARA
BERDAULAT
PRAKTIS
kepada OBJEKTIF
Raja
dan Negara
(b)
_______________________________________________________________
Keluhuran Perlembagaan
2
Antara berikut, pernyataan
yang manakah
tepat berkaitan dengan slogan di atas?
Kedaulatan
Undang-undang
3
Namakan
tiga
duta
kecil
yang
terlibat
dalam
mempromosikan warisan budaya negara
ALagu patriotik
Malaysiaperlu
amandinyanyikan
dan
makmursebagai
1
salah satu cara menanamkan semangat cinta
Kesopanan
dan
Kesusilaan
dan
bidangnya.
Bakan
Masyarakat
majmuk
masyarakat
negara.
Antara
berikut,menjadi
yang manakah
laguMalaysia
patriotik?
(a)
_______________________________________________________________
CA
Malaysia
adaSemalam
sultan den pemimpin yangC berwibawa
Senandung
Berkorban untuk Negara
(b)
_______________________________________________________________
DB
Malaysia
yangAirku
telah merdeka dan
yang tersusun
serta
Malaysianegara
Oh Tanah
D ada organisasi
Mencari Bintang
di Langit
(c)
_______________________________________________________________
PRAKTIS
PETA
MINDA
tersendiriprinsip-prinsip Rukun Negara merupakan kewajipan semua rakyat
1
Mengamalkan
2negara ini.
Bendera
negara
dikibarkan
dengan
megah wajar
di merata
tempat pada setiap 31 Ogos
Antara
berikut,
amalan
yang
manakah
dilakukan?
Nyatakan
tiga
kepentingan
penglibatan
pelajar
dalam
aktivitihasrat
mempromosikan
Lengkapkan
grafik
yang
berikut.
34A.
Nyatakan
tiga
cara
yang
anda
lakukan
untuk
merealisasikan
sebagai A
tanda memperingati
kemerdekaan
negara. Apakah usaha lain yangdalam
bolehRukun
dilakukan
Percaya
akan
kewujudan
Tuhan
warisan
budaya
Malaysia.
Negara.
oleh masyarakat
Malaysia
untuk
mengekalkan
kedaulatan
negara?
B
Cinta akan negara melebihi cinta kepada diri sendiri
(a)
_______________________________________________________________
(a)
_______________________________________________________________
A
Peka
dengan
isu-isu semasa
C
Mematuhi
peraturan
dan undang-undang jika perlu
(b)
_______________________________________________________________
(b)
_______________________________________________________________
B
Bekerja
keras
untuk
negara
D
Berkorban kepada negara dengan had dan batasan tertentu
(c)
_______________________________________________________________
(c)C
_______________________________________________________________
Tidak menjadi pengkhianat negara
Kesetian kepada
Raja dan Negara
D
Menyambut kemerdekaan
bersama

UNIT 7 MENGEKALKAN KEDAULATAN


NEGARA

2
3

(a) ______________________________
______________________________
kepada
raja dan
negara
Apakah maksud prinsipKesetian
kedua dalam
Rukun
Negara
di atas?
(b) ______________________________
A
Malaysia ada sultan dan raja ______________________________
sendiri
Prinsip
kedua
dalam
Rukun Negara
di atasnegara
bermaksud
B
raja
adalah
pemerintahan
tertinggi
Lima prinsip
(c)
______________________________
A
Malaysia
ada
sultan
dan
raja
sendiri
Rukunrakyat
Negara
C
perlu taat setia kepada______________________________
raja dan negara Malaysia
24negara
B
raja
adalah
pemerintah
tertinggi
D
semangat cinta akan negara
amalan semua rakyat
(d) menjadi
______________________________
C
semangat cinta akan negara menjadi amalan rakyat
______________________________
D
rakyat perlu
dan setia
kepada
raja Negara
dan negara
Antara berikut,
yangtaat
manakah
prinsip
Rukun
yangMalaysia
ketiga?
(e)
______________________________
A
Keluhuran Perlembagaan ______________________________

kita
ialah Undang-undang
C lakukan
Kedaulatan
A
bersikap
asing
D
Kesetiaanantipendatang
kepada Raja dan
Negara
B
menjalankan pembangunan ekonomi
Pendidikan
Sivikbergotong-royong
Dan Kewarganegaraan
Tingkatan
5
Kepentingan
C
negara
4
Nyatakan
tiga kepentinganmemajukan
mengamalkan
prinsip Rukun Negara.
(a)
______________________________
mengamalkan
D
mematuhi peraturan dan undang-undang negara
(a)
(b) ______________________________
prinsip_______________________________________________________________
(b)
_______________________________________________________________
(c) ______________________________
Rukun Negara
5
Lagu-lagu
patriotik
diperbanyakkan
dan digalakkan
supaya dinyanyikan oleh
TEMA
5 perlu
MALAYSIA
NEGARA
BERDAULAT
(c)
_______________________________________________________________
semua rakyat di negara ini kerana
A
boleh memupuk perpaduan kaum
B
boleh menanam semangat cinta akan negara
C
boleh membangkitkan semangat kebangsaan
D
meningkatkan pembangunan ekonomi negara
Kesanboleh
jika tidak

UNIT 8 MELENGKAPKAN DIRI UNTUK


MEWARISI NEGARA

dioatuhi dan
(a) ______________________________
dipraktikkan
(b) ______________________________
Warganegara yang bertanggungjawab
akan mempunyai
PRAKTIS
PETA
MINDAsemangat cinta akan negara
oleh
rakyat
(c)
______________________________
yang utuh dan padu. Amalan mereka ialah

A. Lengkapkan
grafikbelajar
yang untuk
berikut
A
sentiasa
maju
B
berazam untuk memajukan diri sendiri dan negara
C
amanah dengan tugas yang telah dipertanggungjawabkan
D
meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri sendiri

A m a la n p e w a r is
n e g ara y ang
c e m e r la n g

(a ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________
(b ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________
(c ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________
(d ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________
(e ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________

K e s a n jik a p e w a r is
n e g a r a tid a k
m e m p u n y a i m o ra l
y a n g tin g g i

(a ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(b ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(c ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

P e ra n a n a n d a
u n tu k m e n g e k a lk a n
k e d a u la ta n
n e g ara

(a ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(b ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(c ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

25

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

PRAKTIS OBJEKTIF
1

Sebagai murid, anda wajar mempunyai jati diri yang kental supaya
A
negara aman damai
B
diri cemerlang dan terbilang
C
tidak menjadi pengkhianat negara
D
pembangunan negara berjalan lancar

Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada setiap tahun adalah bertujuan untuk
menanam kesedaran sivik dan kewarganegaraan kepada rakyat. Usaha ini perlu
dilakukan supaya
A
negara bertambah aman dan makmur
B
gejala sosial tidak berlaku dalam negara
C
perpaduan rakyat dalam negara dapat dikekalkan
D
rakyat mempunyai semangat cinta akan negara yang tinggi
Remaja yang mempunyai jati diri yang kental amat
penting sebagai pewaris negara.
3

Pernyataan di atas boleh terlaksana dengan cara


A
memerangi gejala sosial negatif
B
memantapkan sistem pendidikan
C
memajukan sektor ekonomi negara
D
memperbaiki sistem pendidikan negara
Kita perlu mempunyai lebih daripada satu kemahiran
untuk maju dan cemerlang.

4
Langkah yang wajar dilakukan oleh kerajaan bagi melahirkan tenaga muda yang
berkemahiran ialah
A
menggalakkan mereka belajar sejak dari kecil
B
menggubal sistem pendidikan kepada corak kemahiran
C
menggubal sistem pendidikan kepada corak kemahiranx
D
mengutamakan pendidikan kemahiran kepada golongan remaja
5

Nilai murni warganegara Malaysia perlu dipertingkatkan dan dimantapkan supaya


masa depan negara lebih cemerlang. Tindakan yang perlu dilakukan ialah
A
membuka lebih banyak sekolah agama
B
memantapkan institusi kekeluargaan
C
mendidik remaja dengan ilmu keagamaan
D
memperbanyakkan pendidikan kerohanian dalam institusi pendidikan

26

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

PRAKTIS TEKNIK BERFIKIR


A. Soalan Objektif dan Struktur
A h m a d m e m p u n y a i k e m a h ir a n d a la m
b id a n g v o k a s io n a l. D ia b e r k e u p a y a a n
d a la m m e m b a ik i b a r a n g -b a r a n g e le k tr ik
s e p e r t i t e le v i s y e n , r a d io , p e t i s e ju k d a n
s e b a g a in y a . K e p a n d a ia n n y a d a la m
b id a n g te r s e b u t te la h m e m b e r i p e lu a n g
k ep ad a n y a u n tu k m en am ba h k an
p e n d a p a t a n k e lu a r g a .
P a d a m a s a y a n g s a m a , A h m a d t e la h m e n g ik u ti k u r s u s d i In s t itu t
K e m a h ir a n M A R A b a g i m e lu a s k a n k e m a h ir a n d a la m b id a n g
te rse b u t.

Jawab soalan-soalan dibawah.


Kita perlu mempunyai lebih daripada satu
kemahiran untuk maju dan cemerlang
1

Apakah langkah yang wajar dilakukan oleh kerajaan bagi melahirkan tenaga muda
yangObjektif
berkemahiran?
B. Soalan
TEMA PRAKTIS
6 CABARAN
MASA DEPAN
OBJEKTIF
Menggalakkan
mereka belajar sejak dari kecil
JawabAsoalan-soalan
dibawah.
B
Menyediakan pakar-pakar luar yang berkemahiran
CSikap Menggubal
sistemdan
pendidikan
kepada
corak
kemahiran
Nilai berkaitan
dengan
Nilai
berkaitan
dengan
1
saling
membantu
bekerjasama
perlu
diamalkan
dalam menjan
D
Mengutamakan
pendidikan
kemahiran
kepada
golongan
remaja
perkembangan
diri
kekeluargaan
pembangunan negara, bak kata
pepatah
PRAKTIS
PETA MINDA
A
bagai aur dengan tebing
2
Antara
pernyataan
berikut,
yang
manakah benar berkaitan dengan kepentingan
B
bagai
pahat
dengan
penukul
A. Lengkapkan
grafik
yang
berikut.
kemahiran?
C
berat sama dipikul ringan sama dijinjing
ANilai
Menjaga
maruahdaya
negara
berdaulat
berkaitan
Nilai-nilai
Nilai berkaitan
D
hendak seribu
tak yang
hendak
seribumurni
dalih
Bdengan
Menjadi
benteng
ke
arah
membanteras
gejala sosial negatif
hak
dengan alam
yang harus dihayati
Casasi Menunjukkan
kekuasaan
Malaysia
dalam
bidang
kemahiran
manusia
oleh
pewaris
negara
sekitar
Barang Buatan Malaysia
D
Memastikan rakyat Malaysia
mampu
bersaing
di
peringkat
global
Malaysia Boleh
(a) ________________________________
32
Nyatakan
tiga
perkara
yang
boleh
dilakukan
warganegara
yang
berkemahiran
Peranan
remaja
________________________________
Nilai
berkaitan
Maklumat
di atas menunjukkan bahawa
kitaoleh
telah
melangkah
ke hadapan
dalam
Nilai
berkaitan
dalam
memberikan
sumbangan
kepada
negara.
dengan
semangat
dalam
menjana
(b)
________________________________
menjana
pembangunan
negara.
Semangat
dan
kebanggaan
ini
perlu
diteruskan
kerana
dengan
(a)
_______________________________________________________________
patriotisme
Nilai
A pembangunan
negara kita tanggungjawab
________________________________
kitaberkaitan
demokrasi
(b)
_______________________________________________________________
negara
dengan
keamanan
B
zaman penjajahan telah (c)
berhenti
________________________________
(c)
_______________________________________________________________
dan
keharmonian
C
kejayaan sendiri adalah kebanggaan
sendiri
________________________________
D
kita patut berhenti daripada bergantung kepada orang lain

UNIT 9 MENJANA PEMBAGUNAN


NEGARA

3
1

Kerjasama politik, ekonomi dan sosial amat penting dalam menjana pembangunan
Nilai
murni
warganegara
perlukepincangan
dipertingkatkan
dan
dimantapkan
negara.
Ia perlu
bergerak Malaysia
seiring kerana
salah
satu
sektor akansupaya
masakelancaran
depan negara
lebih cemerlang.
Antara
berikut,
tindakanyang
yangwajar
manakah
perlu
menggugat
perjalanan
pembangunan.
Oleh
itu, langkah
dilakukan
dilakukan?
oleh semua pihak ialah
A
Memantapkan
institusi
kekeluargaan
A
bergerak aktif dan
berwawasan
(a) ________________________________
27
B
Membuka
lebih
banyak
agama
________________________________
B
menunggu setiap arahansekolah
kerajaan
C
Mendidik
remaja
dengan
ilmu
keagamaan
politik
________________________________
C Cabaran
penglibatan
aktif dalam (b)
semua
projek pembangunan
D
Memperbanyakkan
pendidikan
kerohanian
dalam
institusi pendidikan
yang
dihadapi
________________________________
D
menyokong dasar-dasar kerajaan
yang tertentu
sahaja
(c) ________________________________

pewaris
luar akannegara?
takut untuk melabur jika kestabilan politik tidak stabil. Pilih langkah yang
A
Wujudnyaoleh
warganegara
yang menjamin
cemerlangkestabilan politik negara.
wajar dilakukan
kerajaan untuk
B
Lahirnya
generasi
yang rosak
akhlaknya
A
Memantapkan
kestabilan
politik
negara
Pendidikan
Sivik
Dan Kewarganegaraan
Tingkatan
5
C
Masalah
gejala
sosial
negatif
dapat
B
Menjalin hubungan luar negara yangdibendung
baik
D
Melahirkan
insan
yang
berketrampilan
berilmu
C
Bersaing dengan negara-negara gergasidan
dunia
D
Berganding bahu dengan parti-parti politik semasa
3
Antara berikut, yang
manakah nilai
murni yangBERFIKIR
tidak perlu diamalkan oleh
(a)
________________________________
PRAKTIS
TEKNIK
masyarakat
inginamat
hiduppenting
dalam ketika
kesejahteraan?
________________________________
5
Sikapyang
proaktif
menghadapi pelbagai cabaran dalam menjana
A
Memelihara
alam
sekitar
Cabaran
(b) ________________________________
A.
Soalan
Objektif
dan
Struktur
pembangunan
negara.ekonomi
Contoh
sikap proaktif
ialah
yang
dihadapi
B
Hormat-menghormati
antara
kaum
________________________________
A
memajukan sektor pelancongan
C
Mengamalkan
sikap
mementingkan
diridiri
(c)
B ambil
tahu dan bertindak
untuk
kejayaan
Kemeriahan________________________________
Sambutan
Hari Belia
D
Mengambil
berat terhadap
golongan
kurang upaya
C
mereka
cipta barangan
baru untuk
kepentingan
sendiri
________________________________
PUTRAJAYA 16 Mei - Hari Belia Negara 2010 telah disambut pada 14
D Mei
penglibatan
diri
secara
aktif
dalam
pembangunan
negarasambutan pada
sehingga 16 Mei 2010 bertempat di Putrajaya. Tema
kali ini ialah Belia Kreatif dan Inovatif Pemacu Ekonomi Negara.
Sambutan pada kali ini cukup meriah dengan puluhan ribu pengunjung
membanjiri lokasi-lokasi program. Perdana Menteri, Datuk Seri Najib
Tun Razak juga tidak ketinggalan meluangkan masa meninjau lokasilokasi progran yang dianjurkan. Sebanyak 88 acara dan aktiviti menanti
pengunjung sempena sambutan Hari Belia Negara 2010. Antaranya ialah
Kejohanan Rentap Futsal Putrajaya Kosmo, aksi drift menerusi Cabaran
Good Year, gerai-gerai jualan dan pameran pelbagai institusi pengajian
tinggi dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO).

Jawab soalan-soalan dibawah


Penglibatan aktif warganegara amat penting
dalam menjana pembangunan negara
1
Antara berikut, yang manakah peranan warganegara terutamanya golongan belia
dalam mencapai saranan di atas?
A
Menimba ilmu setinggi mungkin
B
Bersikap positif dan tunggu arahan
C
Mewarisi harta peninggalan orang tua sahaja
D
Meneroka pelbagai bidang selaras dengan era pembangunan negara
2

Kerjasama politik, ekonomi dan sosial amat penting dalam menjana pembangunan
negara. Ia perlu bergerak seiring kerana kepincangan salah satu sektor akan
menggugat kelancaran perjalanan pembangunan. Apakah langkah yang wajar
dilakukan
oleh semua pihak?
A
Bergerak aktif dan berwawasan
B
Menunggu setiap arahan kerajaan
C
Menyokong dasar-dasar kerajaan yang tertentu sahaja
D
Penglibatan aktif dalam semua projek pembangunan
3
Masyarakat majmuk Malaysia perlu saling membantu dan bekerjasama dalam
menjana pembangunan negara. Nyatakan dua faktor yang perlu ada dalam diri
masyarakat
Malaysia.
(a)
_______________________________________________________________
(b)
_______________________________________________________________

28

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

B. Soalan Objektif dan Struktur


Faktor ekonomi memainkan peranan yang penting dalam pembangunan
negara. Kerajaan telah memperkenalkan sektor ekonomi baru seperti
K-ekonomi, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta bioteknologi
di samping berusaha meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi yang
sedia ada. Kerajaan juga turut memperluaskan pasaran bagi produk dan
perkhidmatan Malaysia agar terus berdaya saing dengan produk-produk
dari negara luar. Selain itu, penglibatan dan pelaburan swasta dalam
bidang perindustrian juga telah menjadi pemangkin bagi pertumbuhan
ekonomi negara.

Jawab soalan-soalan dibawah


Kemasukan pelabur luar
Kukuhnya mata wang negara
1

Mengapakah faktor di atas amat penting dalam menjana ekonomi negara?


A
Keadaan ekonomi sentiasa berubah-ubah
B
Penyumbang terbesar ke arah perkembangan ekonomi
C
Masyarakat dan pelabur peka dengan perkembangan ekonomi
D
Wang dan pelabur amat penting untuk proses pembangunan ekonomi negara

Antara berikut, yang manakah bukan faktor ekonomi dalam menjana pembangunan
negara?
A
Memartabatkan seni warisan budaya negara
B
Menjana sumber kekayaan melalui sektor ekonomi baru
C
Meningkatkan nilai tambah dalam sektor ekonomi sedia ada
D
Sektor swasta sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi negara

3
Sikap proaktif amat penting ketika menghadapi pelbagai cabaran dalam menjana
pembangunan negara. Antara berikut, yang manakah contoh sikap proaktif?
A
Memajukan sektor pelancongan
B
Ambil tahu dan bertindak untuk kejayaan diri
C
Mereka cipta barangan baru untuk kepentingan sendiri
D
Penglibatan diri secara aktif dalam pembangunan negara
4

Nyatakan lima peranan rakyat yang proaktif dalam pembangunan negara.


(a)
_______________________________________________________________
(b)
_______________________________________________________________
(c)
_______________________________________________________________
(d)
_______________________________________________________________
(e)
_______________________________________________________________

29

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

TEMA 6

CABARAN MASA DEPAN

UNIT 10 MENANGANI CABARAN


GLOBALISASI
PRAKTIS PETA MINDA
A. Lengkapkan grafik yang berikut

(a)
(a)
(b)
(b)
(c)
(c)
(d)
(d)
(e)
(e)

30

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

PRAKTIS OBJEKTIF

Zon Aman, Bebas dan


Berkecuali
Slogan di atas diperjuangkan oleh negara-negara ASEAN untuk
A
mengelak serangan luar
B
kestabilan politik tempatan
C
berkongsi kepakaran bersenjata
D
saingan dengan negara maju yang lain
Malaysia berkonsi kepakaran dengan negara maju
dalam pelbagai bidang untuk memajukan negara.

Apakah tujuan utama Malaysia berbuat demikian?


A
Menimba pengalaman daripada negara yang telah maju
B
Mengelakkan daripada pergantungan luar
C
Mempelajari hal-hal yang lebih mencabar
D
Meningkatkan ekonomi negara

Saingan positif antara negara dengan negara serantau dan negara dunia yang lain amat
perlu untuk menjana pembangunan negara. Perkara yang wajar dilakukan dalam
persaingan ini ialah
A
bertindak secara rasional dan proaktif
B
meniru kepakaran mereka sepenuhnya
C
membangkitkan permusuhan dalam persaingan tersebut
D
menandingi negara yang maju melalui persaingan tersebut
4
Sebagai sebuah negara yang sedang membangun, kita wajar menangani saingan
serantau secara sihat dan rasional kerana
A
persaingan sihat mampu memacu kecemerlangan negara
B
saingan sihat memerlukan belanja yang besar
C
kejayaan bermula dengan persaingan
D
tanpa persaingan tiada kemajuan
5
Negara-negara Asean menjalin hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi yang
terbukti mampu meningkatkan ekonomi negara-negara ASEAN. Kebaikan usaha ini
ialah
A
berkongsi kepakaran
B
mengurangkan modal
C
menambah peluang pekerjaan
D
membantu negara yang mundur

31

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

PRAKTIS TEKNIK BERFIKIR


A. Soalan Objektif dan Struktur
Kerjasama dengan negaranegara serantau bagi
mengimbangi kuasa-kuasa
besar
Memperkukuh
pengaruh

Memajukan
kepentingan
bersama

Kepentingan
hubungan serantau
dan dunia

Membantu
melindungi
kedaulatan
negara

Menggalakkan pembangunan
dan kemajuan ekonomi
negara

Jawab soalan-soalan dibawah


1

Negara serantau juga mempunyai saingan yang tersendiri terutamanya saingan dari
aspek ekonomi. Apakah langkah yang wajar dilakukan oleh Malaysia untuk mengatasi
masalah saingan serantau?
A
Menceroboh negara-negara serantau
B
Bersaing secara positif dalam kalangan negara serantau
C
Mengatasi masalah bersama dalam kalangan negara serantau
D
Bekerjasama dan bersikap terbuka dalam kalangan negara serantau

2
Antara berikut, yang manakah contoh hubungan serantau yang dijalinkan oleh
Malaysia?
I
Kumpulan Negara-Negara Maju (G-7)
II
Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)
III
Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia Singapura (IMSGT)
IV
Kerjasama ASEAN dengan Republik Rakyat China, Jepun dan Korea Selatan
(ASEAN + 3)
A
I, II dan III
C
I, III dan IV
B
I, II dan IV
D
II, III dan IV
3
Sebagai sebuah negara yang sedang membangun, kita wajar menangani saingan
serantau secara sihat dan rasional. Mengapakah kita perlu berbuat demikian?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

32

B. Soalan Objektif dan Struktur


Jawab soalan-soalan dibawah

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

12 rakyat Malaysia selamat


SEPANG 2 Jun - Rakyat Malaysia seramai 12 orang yang berada dalam
kapal Mavi Marmara ditawan oleh komando Israel ketika misi menghantar
bantuan kemanusian ke Gaza disahkan selamat. Menurut Menteri Luar Malaysia,
Datuk Anifah Aman, kerajaan sedang berusaha membawa pulang 12 rakyat
Malaysia secepat yang mungkin. Di samping itu, Malaysia juga akan menghantar
nota bantahan kepada PBB atas tindakan rejim Israel itu dan mahu siasatan bebas
secara menyeluruh dilakukan. Beliau juga berkata, Malaysia mahu Israel segera
membebaskan semua tahanan dan kapal terbabit serta Revolusi 1860 dipatuhi
oleh Israel supaya membuka laluan bagi penghantaran bantuan kemanusiaan ke
Gaza, katanya. Serangan rejim Israel di perairan
antarabangsa menggambarkan bawa rejim terbabit tidak menghormati
undang-undang Zon
antarabangsa,
katadan
Menteri
Luar Malaysia
lagi. dan
Aman, Bebas
BerkecualiZon
Aman,ituBebas
Berkecuali
1

Slogan di atas diperjuangkan oleh negara-negara ASEAN untuk


A
mengelak serangan luar
B
kestabilan politik tempatan
C
berkongsi kepakaran bersenjata
D
saingan dengan negara maju yang lain

Antara berikut, yang manakah cabaran globalisasi yang dihadapi dalam petikan di
atas?
A
Pergerakan pekerja asing
B
Penyalahgunaan ruang siber
C
Masalah gejala sosial negatif
D
Ancaman aktiviti keganasan antarabangsa

Lengkapkan jadual di sebelah.

Cabaran globalisasi

Langkah yang diambil oleh kerajaan


bagi menangani cabaran globalisasi

(a)

(c)

(b)

(d)

33

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

TEMA 6

CABARAN MASA DEPAN

UNIT 11 MENGEKALKAN DAN


MENINGKATKAN PENGIKTIRAFAN DUNIA
TERHADAP NEGARA
PRAKTIS PETA MINDA
A. Lengkapkan grafik yang berikut

Cara mengekalkan
pengiktirafan dunia

Cara meningkatkan
pengiktirafan dunia

(a) _______________________
_______________________
_______________________
(b) _______________________
_______________________
_______________________
(c) _______________________
_______________________
_______________________

(a) _______________________
_______________________
_______________________
(b) _______________________
_______________________
_______________________
(c) _______________________
_______________________
_______________________

Perkara yang wajib dilakukan rakyat


(a) _________________________________________________
(b) _________________________________________________
(c) _________________________________________________

34

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

PRAKTIS OBJEKTIF
1

Antara berikut, yang manakah bukan dikategorikan sebagai pusat kecemerlangan di


Malaysia?
A
Zoo Negara
B
Menara Kuala Lumpur
C
Pusat Angkasa Negara
D
Menara Berkembar PETRONAS

2
Masyarakat Malaysia kini berlumba-lumba untuk mencatat sejarah dan
mengharumkan nama negara di persada dunia. Usaha ini perlukan sikap
A
dedikasi yang tinggi
B
mematuhi peraturan
C
yakin pada diri sendiri
D
bertolak ansur antara kaum
Apabila kita maju orang akan menghargai kita tetapi
jika kita mundur kita dikatakan tidak bertamadun
3
Usaha yang wajar dilakukan untuk mengekalkan potensi Malaysia sebagai negara
maju perlu dilakukan dengan
A
daya upaya rakyat tempatan
B
pergantungan dengan kepakaran luar
C
penglibatan negara luar yang lebih maju
D
kerjasama padu antara rakyat dengan negara
4
Kita wajar berbangga kerana mempunyai beberapa pusat kecemerlangan bertaraf
dunia seperti Pusat Islam Malaysia. Bidang-bidang lain juga perlu diperkembangkan
keranaApakah yang wajar dilakukan oleh negara di ASEAN untuk menghadapi saingan
dengan negara-negara maju di Eropah?
A
boleh bersaing dengan negara lain yang maju di dunia
B
bergerak ke satu tahap yang lebih mencabar
C
boleh memajukan masyarakat dan negara
D
mengelakkan pergantungan luar
5
Lawatan sambil belajar ke luar negara amat perlu bagi meneroka pelbagai bidang
baru. Langkah ini dilakukan dengan cara
A
berkongsi kepakaran
B
menghadiri taklimat berkaitan
C
berganding bahu dalam projek tertentu
D
mencontohi model-model yang berkaitan

35

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

PRAKTIS TEKNIK BERFIKIR


Soalan Objektif dan Struktur
Jawab soalan-soalan dibawah
PUTRAJAYA 1 April - Institusi Biosains (IBS), Universiti Putra Malaysia telah diiktiraf oleh
kerajaan sebagai Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi (HiCoE). Perdana Menteri, Dato
Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak telah menyampaikan watikah pengisytiharan HiCoE
kepada Naib Canselor UPM, Prof. Datuk Dr. Nik Mustapha R. Abdullah. Dengan
pengisytiharan ini, IBS akan menerima peruntukan RM 3 juta setahun. Selain IBS, lima lagi
HiCoE yang diiktiraf ialah dua HiCoE dari Universiti Sains Malaysia dan masing-masing satu
HiCoE dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaya dan Universiti Teknologi
MARA.
1
Kita wajar berbangga kerana mempunyai beberapa pusat kecemerlangan bertaraf
dunia seperti Pusat Islam Malaysia dan Institut Biosains. Mengapakah bidang-bidang
lain
juga perlu diperkembangkan?
A
Mengelakkan pergantungan luar
B
Boleh memajukan masyarakat dan negara
C
Bergerak ke satu tahap yang lebih mencabar
D
Boleh bersaing dengan negara lain yang maju di dunia
2
Antara berikut, yang manakah dikategorikan sebagai pusat kecemerlangan di
Malaysia?
I
Zoo Negara
II
Menara Kuala Lumpur
III
Pusat Angkasa Negara
IV
Menara Berkembar PETRONAS
A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
3
Kerajaan Malaysia membina pusat kecemerlangan seperti Menara Berkembar
PETRONAS merupakan suatu kejayaan negara yang amat membanggakan. Nyatakan
dua
langkah untuk mengekalkan pusat kecemerlangan tersebut.
(a)
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(b)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

36

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan 5

4
Menara Berkembar PETRONAS merupakan pusat kecemerlangan yang menjadi
mercu tanda kejayaan pembangunan negara. Apakah bukti yang menunjukkan
kebenaran
tersebut?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5

Malaysia juga menjadi pusat kecemerlangan bagi industri hub halal yang berperanan
membina rangkaian makanan halal di seluruh negara. Apakah faktor kejayaan ini?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Isikan ruangan kosong dengan perkataan yang sesuai.


Malaysia telah berjaya menjadi pusat _______________ dalam pelbagai bidang yang
dikagumi oleh dunia.
C

Antara langkah yang wajar dilakukan oleh Malaysia untuk terus mencipta
kecemerlangan di persada dunia antarabangsa ialah melalui sikap ______________
yang tinggi dan keinginan untuk maju serta berjaya.
D

37