Anda di halaman 1dari 48

NORHISHAM BIN KAMARUDIN

Ketua Penolong
Setiausaha

B AH AG I AN P E N GU R U S A N
B E N C AN A N E G AR A

Topik
Pengenalan
Arahan MKN No. 20
PTO Bencana
Kesimpulan

Pengenalan
Keperluan pengujudan Arahan ini
bermula dari tragedi keruntuhan
Pangsapuri Highland Towers pada
11 Disember 1993;
Terbitan pertama: 11 Mei 1997;
Semakan semula: 30 Mac 2012;
Keperluan semakan semula:
Tindakbalas menyeluruh;
Bencana semakin kompleks; dan

Tambahan penglibatan pihak swasta &


badan sukarela.

Pengurangan Risiko Bencana


Hyogo Framework for
Action 2005 2015
(HFA): Building the
Resilience of Nations
and Communities to
Disasters menggariskan
konsep
pengurangan
risiko bencana (disaster
risk reduction)

[WCDR; Januari 2005]

Keutamaan Tindakan HFA


MENJADIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA SATU KEUTAMAAN
Undang-Undang Pencegahan
Pengurangan Risiko Bencana di Dalam Dasar, Perancangan dan Pembangunan di Semua Peringkat

MENGENAL PASTI RISIKO DAN MEMPERKUKUH AMARAN AWAL


Pemetaan Kawasan Berisiko
Sistem Amaran Awal dan Hebahan Kepada Masyarakat

6
MEMBINA BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN BENCANA
Pendidikan dan Kesedaran di Semua Peringkat
Program Kesedaran Bencana Peringkat Komuniti (CBDM)

MENGURANGKAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO BENCANA


Pengurusan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim
Pengurusan Risiko

MEMPERKUKUH KESIAPSIAGAAN BENCANA DI SEMUA PERINGKAT


Pembangunan Sumber Manusia dan Perolehan Aset
Kursus dan Latihamal

AADMER
Tsunami 2004
ASEAN Agreement on Disaster Management and
Emergency Response (AADMER)
Dua bencana besar di rantau ini telah memberi
momentum terhadap keperluan pembangunan AADMER
Ditandatangani pada Julai 2005, telah diratifikasikan &
digunapakai oleh Negara Anggota pada 24 Dis. 2009
Bermatlamat untuk mengurangkan kerugian akibat
bencana & bertindak balas secara bersama
Rangka kerja untuk semua Negara Anggota ASEAN &
berfungsi sebagai platform untuk bertindak blas
terhadap bencana dalam ASEAN
ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian
Assistance (AHA Centre) berperanan sebagai badan
penyelaras operasi tindak balas serta pemacu kepada
pelaksanaan strategi di bawah AADMER

2008 Taufan Nargis

(2)
AADMER
Kandungan:
Mengenalpasti, menilai dan memantau risiko
bencana;
Pencegahan dan pengurangan impak
bencana;
Kesiapsiagaan bencana;
Tindak balas kecemasan;
Pemulihan dan pembangunan semula;
Kerjasama teknikal dan penyelidikan saintifik;
dan
Terma rujukan penubuhan ASEAN
Coordinating Centre for Humanitarian
Assistance (AHA Centre)

Mandat

1 September 2010

Semakan Semula
Bil

Perkara

Disemak

1.

Pengurusan bencana menyeluruh meliputi Peranan Jawatankuasa


Pencegahan dan Peredaan, Persediaan, Peranan MKN
Tindak Balas dan Pemulihan dan
Wujudkan Bahagian/
Pembangunan Semula
Perkara berkaitan

2.

Semak semula Jawatankuasa Pusat,


Negeri dan Daerah
- Keahlian
- Tanggungjawab - TDRM

TDRM
Tanggungjawab kewangan
oleh Pusat dan Negeri

3.

Semak semula Tanggungjawab MKN

TDRM

4.

Penglibatan semua pihak daripada sektor


korporat dan badan bukan Kerajaan
dalam pengurusan bencana

Bahagian Pencegahan dan


Persediaan
Peranan NGO semasa
tindakbalas

11

Semakan
Bil

(2)
Semula

Perkara

Disemak

5.

Pihak Berkuasa Tempatan

Tafsiran Agensi Kerajaan

6.

Semak semula Incident Command


System (PKOB) dan (PKTK)

Wujudkan Kumpulan kerja di


bawah JK Pengurusan
Bencana Daerah
Memperjelaskan mekanisme
PKTK
APMM dan DCA sebagai
AJK
JK Mencari dan Menyelamat

7.

Memasukkan Jawatankuasa Mencari dan


Menyelamat Malaysia ke dalam Arahan
MKN No. 20

8.

Gabungan Agensi Penyelamat Utama dan Agensi Penyelamat


Agensi Penyelamat Sokongan
Tiada istilah Agensi
Penyelamat Utama dan
Sokongan

12

Permulaan
Menggariskan:
Dasar dan Mekanisme
Pengurusan Bencana secara menyeluruh
Meliputi:
Peringkat sebelum, semasa dan selepas Bencana

Dengan:
Menjelaskan peranan dan tanggungjawab
Agensi Kerajaan, badan berkanun, pihak swasta
dan badan sukarela

14

TDRM
Bencana
Kesiapsiagaan

PENGURUSAN
BENCANA
Pencegahan
& Peredaan

TDRM : Total Disaster Risk Management

Pemulihan
.

Tindak Balas

15

Tanggungjawab MKN
Peneraju
pengurusan
Bencana

Mengawal selia
penambahbaikan
pengurusan
Bencana Negara

Menyelaras
pelaksanaan
program kesedaran
awam

Mengurus
Tabung
KWABBN

16
Merangka
dasar
pengurusan
Bencana
Negara

Menyelaras
latih amal
Bencana

Urusetia
JPBP/ JPBN/
JPBD

Memastikan
dasar
pengurusan
Bencana
dilaksana

Mengatur
gerak
Pasukan
SMART

Pantau
strategi
Pengurangan
Risiko
Bencana

Mengetuai misi
bantuan
kemanusiaan ke
luar negara

Melakukan

post-mortem
Bencana

Memberi
khidmat
nasihat

Takrifan

Bencana ertinya suatu kejadian yang menyebabkan gangguan kepada aktiviti


masyarakat dan urusan Negara, melibatkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda,
kerugian ekonomi dan kemusnahan alam sekitar yang melangkaui kemampuan masyarakat
untuk mengatasinya dan memerlukan tindakan penggemblengan sumber yang ekstensif;

Pengurangan Risiko Bencana ertinya satu konsep dan amalan secara sistematik
untuk menganalisa dan menguruskan faktor penyebab Bencana, termasuk mengurangkan
keterdedahan terhadap bahaya Bencana dan kemusnahan harta benda, mengamalkan
pengurusan tanah dan alam sekitar yang mapan, serta mempertingkatkan Kesiapsiagaan
individu, masyarakat dan agensi untuk menghadapi Bencana;

Pencegahan ertinya usaha-usaha yang dijalankan bagi mengelak sesuatu kejadian


Bencana daripada berlaku;

Peredaan ertinya usaha-usaha yang dijalankan bagi mengurangkan impak sesuatu


kejadian Bencana;

17

Takrifan

Kesiapsiagaan ertinya pengetahuan dan keupayaan yang dibangunkan oleh agensi,


masyarakat dan individu supaya berkebolehan untuk menjangka, bertindak balas, dan
pulih daripada kesan-kesan Bencana secara efektif;

Tindak Balas ertinya tindakan penyediaan perkhidmatan kecemasan dan bantuan


awam semasa atau sebaik sahaja berlakunya Bencana dengan tujuan menyelamatkan
nyawa, menjamin keselamatan awam dan membantu dari segi keperluan asas mangsa
Bencana;

Pemulihan ertinya proses membaikpulih dan menambahbaik yang bersesuaian


terhadap kemudahan dan kehidupan masyarakat yang terjejas akibat Bencana termasuk
langkah mengurangkan faktor risiko Bencana;

18

Kejadian Bencana
Kejadian Bencana
Bencana
Alam

Bencana
Industri

Kemalangan
Pengangkutan
Barangan
Berbahaya

Kemalangan
Udara

Pelanggaran/
Gelinciran
Pengangkutan
Rel

Kebakaran
Struktur Khas

Empangan/
Takungan
Pecah

Jerebu

Wabak Tidak
Terkawal/
Pandemik

Lain-lain
Bencana yang
Diisytihar
Kerajaan

Kemalangan
CBRN

Keruntuhan
Bangunan

19

(4)
Permulaan

AGENSI
PENERAJU
UTAMA

MAJLIS KESELAMATAN
NEGARA

20

Mekanisme Pengurusan
PLATFORM PENGURUSAN BENCANA
Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat (JPBP)
Dipengerusikan oleh YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri
Menentukan dasar pengurusan bencana negara, aset, kewangan dan
sumber manusia

Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri (JPBN)


Dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri
Memberi bantuan kepada Daerah terjejas seperti bantuan kewangan,
aset & sumber manusia

Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah (JPBD)


Dipengerusikan oleh Pegawai Daerah
Memastikan segala tindakan terselaras, aset dan sumber manusia
mencukupi, berhubung dengan media

22

Pencegahan & Peredaan

23

menyedia &
kemaskini pelan
tindakan

melaksanakan
program DRR

merancang
tindakan Peredaan

melaksanakan
lain-lain usaha

berkongsi
maklumat
Pencegahan &
Peredaan

menguatkuasakan
peraturan masingmasing

Kesiapsiagaan
Langkah
Kesiapsiagaan

Sistem
Amaran Awal
Bencana

Kenalpasti,
pantau dan
kemaskini
profil risiko
Bencana
mengikut
bidang kuasa
Agensi;
Menyediakan
infrastruktur
Memantapkan
sumber supaya
tindak balas
lebih berkesan;
Menyediakan
ERP & BCP.

Membangun,
menilai &
menyelenggara
sistem
maklumat
amaran
Bencana;
Membuat
penilaian
terhadap
Bencana
secara
berterusan;
Berkongsi
maklumat.

Latih Amal
Antara Agensi

Dilaksanakan
secara
bersendirian
atau
bekerjasama;
MKN akan
menyelaras
latih amal
berkenaan;
Peningkatan
kemahiran &
koordinasi
antara agensi
pengurusan
Bencana.

Kesedaran &
Kependidikan

Latihan &
Kursus

Program
kesedaran
kepada orang
awam di
kawasan
setempat;
Meningkatkan
keupayaan
orang awam
dalam
bertindak dan
menyelamat
Disebarluaskan
melalui media.

Latihan dan
kursus kepada
anggota
dalaman
agensi;
Meningkatkan
kefahaman
dan keupayaan
dalam
mengurusan
dan
mengendalikan
Bencana.

24

TAHAP PENGURUSAN BENCANA

Mekanisme Tindak Balas


PENGURUSAN BENCANA TAHAP III (PUSAT)
- Bencana lebih kompleks dengan
jangkamasa yang lama

- Penggembelingan aset,
kewangan & sumber lebih besar
Menyelaras bantuan dari negara luar/
organisasi antarabangsa

PENGURUSAN BENCANA TAHAP II (NEGERI)


- Kejadian yang serius & merebak
ke 2 daerah

- Bantuan aset, kewangan &


sumber peringkat Negeri

PENGURUSAN BENCANA TAHAP I (DAERAH)


- Kejadian setempat, terkawal &
tiada potensi merebak

- Dikendali mengikut kemampuan


Pihak Berkuasa Daerah

25

Mekanisme Tindak Balas


JAWATANKUASA
PENGURUSAN
BENCANA PUSAT
(TAHAP III)

PKOB Pusat
(YB Menteri di JPM)

Ketua Polis
Daerah;
ATAU
Ketua Polis
Negeri
ATAU
Pengarah
KDN/KA

MKN Pusat

JAWATANKUASA
PENGURUSAN
BENCANA NEGERI
(TAHAP II)

PKOB Negeri
(SUK Negeri)

PKTK
Ketua Polis
Daerah;
ATAU
Ketua Polis
Negeri

MKN Negeri

JAWATANKUASA
PENGURUSAN
BENCANA DAERAH
(TAHAP I)

PKTK

PKOB Daerah
(Pegawai Daerah)

PKTK

1. Kawalan
Keselamatan
(PDRM)
2. Mencari dan
Menyelamat
(JBPM)
3. Perkhidmatan
Kesihatan dan
Perubatan
(KKM)
4. Kebajikan (JKM)
5. Sokongan
Logistik (JKR)
6. Pengurusan
Media (Jab.
Penerangan)
7. Teknikal dan
Pakar

Ketua Polis
Daerah

SKD (MKN Daerah)


26

26

Mekanisme Tindak

(3)
Balas

Hendaklah dibuka sebaik sahaja berlaku Bencana;

POS
KAWALAN
TEMPAT
KEJADIAN
(PKTK)

Ketua Polis sebagai Komander Operasi Bencana bertanggungjawab


membuka PKTK;
Komander Operasi Bencana :
hendaklah mewujudkan rangkaian komunikasi dengan PKOB;
menyelaras operasi mencari dan menyelamat;
boleh melantik KOMANDER KAWALAN HADAPAN untuk mengetuai
operasi mencari & menyelamat; dan

Semua agensi hendaklah melapor kepada PKTK

PUSAT
KAWALAN
OPERASI
BENCANA
(PKOB)

Hendaklah dibuka oleh Urusetia Jawatankuasa Pengurusan Bencana


di mana tempat yang dirasakan sesuai;
Hendaklah bersidang secara berkala bagi mengawasi perkembangan
serta memutuskan usaha menangani Bencana;
PKOB Daerah hendaklah lapor perkembangan kepada PKOB Negeri
serta PKOB Pusat;

Agensi Kerajaan hendaklah menempatkan Pegawai perhubungan di


PKOB bagi melicinkan tindakan.

27

FASA PERGERAKAN
DALAM PENGENDALIAN KEJADIAN BENCANA

28

Mekanisme Tindak

(3)
Balas

29

Mekanisme Tindak

(4)
Balas

30

Mekanisme Tindak Balas


Agensi
Pengurusan
Bencana
hendaklah
menyedia, mengemaskini serta menggunapakai
Peraturan Tetap Operasi (PTO) berdasarkan
Arahan ini & mengemukakannya kepada MKN
untuk penyelarasan;
JPB boleh meminta bantuan atau mengambil alih
secara sementara peralatan/kelengkapan agensi
lain mengikut undang-undang sedia ada;
Bantuan Kemanusiaan ke luar negara hendaklah
diselaras oleh MKN; dan
Kenyataan media hanya boleh dibuat oleh wakil
yang dibenarkan sahaja bagi mengelakkan
kekeliruan.

31

MEKANISME PENGISYTIHARAN

Darurat Bencana
Dibuat secara
pentadbiran
atas syor JPBP

32
Diputuskan
oleh YAB
Perdana
Menteri

Tertakluk
kepada
undangundang
semasa

Pemulihan
Program Pemulihan hendaklah dilaksanakan segera
selepas kejadian Bencana;
Agensi Kerajaan, badan berkanun, pihak swasta &
badan sukarela bertanggungjawab melaksanakan
penilaian
kerosakan
serta
Pemulihan
dan 33
pembangunan semula infrastruktur awam di bawah
bidang kuasa masing-masing;
JPBN & JPBD hendaklah membuat penilaian,
perancangan & perakuan mengenai cadangan
program Pemulihan kepada JPBP dengan mengambil
kira konsep Pengurangan Risiko Bencana (DRR); dan
JPBP akan memutuskan perancangan yang akan
dilaksanakan.

Pengurusan Kewangan
Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri melalui
agensi masing-masing bertanggungjawab
memperuntukkan sejumlah dana bagi
maksud pengurusan Bencana dan aktiviti
pengurangan risiko Bencana;

34

Penguatkuasaan
Sekiranya terdapat percanggahan di antara
Arahan ini dengan mana-mana Peraturan
atau Arahan Tetap Operasi yang dikeluarkan
oleh mana-mana Agensi Kerajaan berhubung
dasar dan mekanisme pengurusan Bencana,
Arahan ini hendaklah mengatasi Peraturan
atau Arahan Tetap Operasi tersebut

35

PERATURAN TETAP OPERASI


(PTO)

Peraturan Tetap Operasi


Dokumen ini diwujud bagi memperjelas dan
menerangkan tanggungjawab agensi yang
berkenaan dalam mengurus dan bertindak
balas terhadap kejadian Bencana;
Objektif & matlamat:
Garis panduan sebagai rujukan agensi;
Tindak Balas yang lebih terselaras, bersepadu dan
berkesan;
Mengelakkan kekeliruan dan konflik; dan
Kebajikan rakyat & mangsa lebih terjamin.

37

JILID IV

JILID III

JILID II

JILID IX

RADIOLOGI

HADR

JILID VIII

KEMARAU

JILID VII

TSUNAMI

JILID VI

GEMPA BUMI

JILID V

PETROKIMIA

JEREBU

INDUSTRI

BANJIR

JILID I

Peraturan Tetap
(2)
0perasi

38

1. Bantuan Aset, Logistik dan Komunikasi


Bagi NGO yang berhasrat untuk membantu
dari segi aset, logistik dan komunikasi
perlulah melaporkan diri di Pusat Kawalan
Operasi Bencana (PKOB) Daerah supaya
pergerakan mereka dapat diselaraskan
dengan optimum.

40

2. Bantuan Barangan dan Makanan serta Tenaga


Kerja di Pusat Pemindahan
Bagi NGO yang berminat untuk membantu
menguruskan
pusat-pusat
pemindahan
(memasak, menghidang makanan, mengagihkan
barangan
keperluan
serta
menjalankan
pendaftaran) serta menyalurkan sumbangan
bantuan barangan dan makanan, mereka
hendaklah berhubung dengan Jabatan Kebajikan
Masyarakat di daerah yang berkenaan.

41

3. Bantuan Rawatan Kecemasan dan Kesihatan


NGO yang berminat untuk membantu dari
segi rawatan kecemasan perlulah mempunyai
kelayakan dalam bidang perubatan dan
bergerak di bawah penyelarasan Pasukan
Perubatan Kecemasan (Hospital) atau Klinik
Kesihatan.

42

4. Bantuan Kewangan
NGO yang berminat untuk membantu dari segi
kewangan perlu menyalurkan bantuan mereka
kepada Tabung-Tabung yang ditubuhkan oleh
Kerajaan Negeri atau Kumpulan Wang Amanah
Bantuan Bencana Negara (KWABBN) di bawah
Majlis Keselamatan Negara (MKN) Ibu Pejabat.
Ini bagi membolehkan bantuan kewangan ini
direkodkan, diuruskan dan dilaporkan dengan
baik melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana
setiap peringkat.

43

KESIMPULAN

Kesimpulan
Kejayaan dan keberkesanan pengurusan bencana yang
dijalankan oleh agensi/ pihak yang terlibat adalah
bergantung kepada semangat kerjasama, kefahaman
serta kemampuan semua agensi/ jabatan berkenaan
45
melaksanakan tanggungjawab yang ditetapkan.
PENGURUSAN BENCANA,
TANGGUNGJAWAB BERSAMA

Pengerusi : YB Menteri yang dilantik oleh YAB Perdana Menteri


Ahli-ahli:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ketua Polis Negara


Panglima Angkatan Tentera
Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri
Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan &
Kerajaan Tempatan
Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan
Keluarga, Wanita & Masyarakat
Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan,
Komunikasi & Kebudayaan
Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli & Alam
Sekitar
Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi &
Inovasi
Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Teknologi
Hijau & Air
Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan
& Kesejahteraan Bandar
Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Luar
Bandar & Wilayah
Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan
Ketua Pengarah Kesihatan
Ketua Pengarah Pelajaran
Setiausaha Majlis Keselamatan Negara
Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi
Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Ketua Pengarah Jabatan Bomba & Penyelamat


Malaysia
Ketua Pengarah Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim
Malaysia
Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar &
Desa Semenanjung Malaysia
Ketua Pengarah Penyiaran
Ketua Pengarah Penerangan
Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya
Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar
Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat
Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia
Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam
Ketua Pengarah Jabatan Pengairan &Saliran Malaysia
Ketua Pengarah Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
Ketua Pengarah Jabatan Mineral & Geosains
Malaysia
Ketua Pengarah Ikatan Relawan Rakyat Malaysia
Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan & Kesihatan
Pekerjaan
Ketua Pengarah Agensi Remote Sensing Malaysia
Ketua Pengarah Jabatan Bekalan Air
Wakil Peguam Negara
Setiausaha-setiausaha Kerajaan Negeri

Ahli Turut Hadir : Lain-lain Ketua Jabatan/Agensi yang berkaitan


Setiausaha : Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Bencana MKN

Pengerusi : YB Setiausaha Kerajaan Negeri/Ketua Setiausaha


Kementerian Wilayah Persekutuan & Kesejahteraan Bandar
Ahli-ahli:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ketua Polis Negeri


Panglima Briged/Pemerintah Pasukan Briged
Tempatan, ATM
Pegawai Kewangan Negeri
Pengarah Bomba & Penyelamat Negeri
Pengarah Jabatan Pertahanan Awam Negeri
Pengarah Kesihatan Negeri
Ketua Penguatkuasa Maritim Wilayah, Agensi
Penguatkuasaan Maritim Malaysia
Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri
Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri
Pengarah Penerangan Negeri
Pengarah Penyiaran Negeri
Pengarah Pelajaran Negeri

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri


Pengarah Meteorologi Negeri
Pengarah Pengairan & Saliran Negeri
Pengarah Jabatan Mineral & Geosains Negeri
Pengarah Ikatan Relawan Rakyat Malaysia
Pengarah Jabatan Keselamatan & Kesihatan
Pekerjaan
Pegawai-pegawai Daerah
Pengarah/Pengurus Jabatan/Syarikat Bekalan Air
Negeri
Pengurus Telekom Malaysia Berhad Negeri
Pengurus Tenaga Nasional Berhad Negeri/Syarikat
Bekalan Elektrik Negeri
Pengurus Jabatan Penerbangan Awam Negeri atau
wakil
Pengarah Kementerian Pelancongan Negeri/Pejabat
Tourism Malaysia Negeri

Ahli Turut Hadir : Lain-lain Ketua Jabatan/Agensi yang berkaitan


Setiausaha : Setiausaha Keselamatan Negeri, MKN Negeri

Pengerusi : Pegawai Daerah/


* Datuk Bandar Kuala Lumpur sebagai Pengerusi Jawatankuasa
Pengurusan Bencana Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/
Pengerusi Perbadanan Labuan sebagai Pengerusi Jawatankuasa
Pengurusan Bencana Wilayah Persekutuan Labuan/
Presiden Perbadanan Putrajaya sebagai Pengerusi Jawatankuasa
Pengurusan Bencana Wilayah Persekutuan Putrajaya
Ahli-ahli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ketua Polis Daerah


Pegawai Bomba dan Penyelamat Daerah
Pegawai Kesihatan Daerah
Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah
Pegawai Jabatan Alam Sekitar Daerah
Wakil Angkatan Tentera Malaysia
Ketua Penguatkuasa Maritim Daerah/Wakil Agensi
Penguatkuasaan Maritim Malaysia
Setiausaha Majlis Perbandaran/Daerah
Pegawai Pertahanan Awam Daerah
Wakil Jabatan Meteorologi Malaysia
Pegawai Penerangan Daerah
Pegawai Pelajaran Daerah
Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

Jurutera Daerah, Jabatan Pengairan dan Saliran


Pegawai RELA Daerah
Wakil Jabatan Mineral dan Geosains Negeri
Pengurus Telekom Malaysia Daerah
Pengurus Tenaga Nasional Berhad Daerah/Wakil
Pengurus Syarikat Bekalan Elektrik Negeri
Wakil Pengarah/Pengurus Jabatan/Syarikat Bekalan
Air Negeri
Wakil Pengurus Jabatan Penerbangan Awam
Negeri/Daerah
Pengarah Kementerian Pelancongan Negeri/Pejabat
Tourism Malaysia Negeri
Penghulu/Penggawa Mukim

Ahli Turut Hadir : Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung

Setiausaha : Setiausaha Keselamatan Daerah, MKN Daerah


* Bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Datuk Bandar Kuala Lumpur boleh melantik pegawai kanan Dewan Bandaraya
Kuala Lumpur yang lain untuk bertindak sebagai Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah
mengikut daerah pentadbiran PDRM.