Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran
Kelas

:
:

Tarikh
Masa

Tahun 5
:

Bilangan Murid

Reka Bentuk dan Teknologi

14.04.2016 ( Khamis)
7.50 - 850 pagi

23 orang

Tajuk

4.0 Penghasilan Projek

Subtajuk

4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan


bukan logam dengan litar elektronik.
4.2.8

Objektif Pembelajaran :

Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen elektronik seperti diod pemancar cahaya

(LED), perintang, kapasitor, transistor, buzer dan suis.


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga daripada enam komponen elektronik.
2. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga fungsi daripada mana-mana komponen elektronik.

Penerapan Nilai Murni :

3. Melukis sekurang-kurangnya dua simbol daripada mana-mana komponen elektronik.


Disiplin, kerjasama, kesungguhan, amalan keselamatan

Kemahiran Berfikir

Mengenalpasti, mengaplikasi, menganalisis

Bahan Bantu Mengajar :

Hasil projek murid, komponen elektronik (Diod Pemancar cahaya(LED), perintang tetap dan perintang
boleh laras, kapasitor berkutub dan tidak berkutub, transistor PNP dan NPN, buzer elektromagnet dan
buzer piezo, dan suis)
Pendidikan seni visual

Penyerapan Ilmu :
Strategi Pengajaran
Langkah / Masa

Berpusatkan bahan, berpusatkan murid dan berpusatkan guru


Isi Pengajaran

Aktiviti PdP

Catatan

Set Induksi

Gambar perlatan elektronik


-

(5 minit)

Televisyen
Radio
Alat kawalan jauh

Soalan

1. Murd ditunjukkan dengan gambar


perkomponen elektronik.
2. Murid ditanyakan oleh guru

Apakah gambar yang kamu

lihat di hadapan ini ?


Adakah kamu pernah melihat

Gambar

Kaedah

berdasarkan gambar tersebut.


3. Guru mengaitkan jawapan murid
dengan topik pembelajaran pada

ABM/Bahan

Soal jawab

Kemahiran berfikir
-

hari ini.

Menganalisis
Mengenal pasti

tentang isi kandungan yang


terdapat dalam perkomponen
Langkah 1

elektronik ini ?
Pengenalan tentang komponen
elekronik

(10 minit)

Diod Pemancar cahaya(LED)


Perintang tetap dan perintang

boleh laras
Kapasitor berkutub dan tidak

berkutub
Transistor PNP dan NPN
Buzer elektromagnet dan
Buzer piezo
Suis

1. Murid membaca buku teks RBT


pada muka surat 34-38.
2. Murid ditunjukkan dengan

ABM/Bahan
-

Buku teks
Diod Pemancar

cahaya(LED)
Perintang tetap dan

komponen elektronik yang akan


digunakan untuk penghasilan projek

perintang boleh

tabung penggera.
3. Guru menerangkan tentang nama,
setiap komponen elektronik.
4. Beberapa orang murid dipilih untuk
menyatakan nama komponen
berdasarkan penerangan guru,
Penilaian
Menyatakan sekurang-kurangnya tiga

laras
Kapasitor berkutub

dan tidak berkutub


Transistor PNP dan

NPN
Buzer

elektromagnet
Buzer piezo
Suis

daripada enam komponen elektronik.

kaedah
-

Penerangan
Soal jawab

Mengaplikasi

KB
Nilai

Langkah 2
(15 minit)

Fungsi setiap komponen elektronik


-

Diod Pemancar cahaya(LED)


Perintang tetap dan perintang

boleh laras
Kapasitor berkutub dan tidak

berkutub
Transistor PNP dan NPN
Buzer elektromagnet
Buzer piezo
Suis

1. Murid ditunjukkan oleh guru tentang

- Disiplin
- Kesungguhan
ABM/Bahan
-

fungsi setiap komponen elektronik


melalui paparan slaid.
2. Murid memberi perhatian semasa
guru memberi penerangan tentang
fungsi setiap komponen.
3. Beberapa orang murid dipilih untuk
memadankan jawapan yang sesuai
tentang komponen elektronik dan
fungsi yang sesuai melalui paparan
slaid.

kaedah
-

Penerangan

Mengaplikasi
Mengenal pasti

KB

Nilai
-

fungsi daripada mana-mana komponen


elektronik.

Disiplin
Kesungguhan

Strategi
-

Berpusatkan

bahan
Berpusatkan murid
Berpusatkan guru

Penilaian
Menyatakan sekurang-kurangnya tiga

Paparan slaid

Langkah 3

Simbol setiap komponen elektronik

(20 minit)

Diod Pemancar cahaya(LED)


Perintang tetap dan perintang

boleh laras
Kapasitor berkutub dan tidak

berkutub
Transistor PNP dan NPN
Buzer elektromagnet
Buzer piezo
Suis

1. Berdasarkan nama dan fungsi

ABM/Bahan
-

setiap komponen, murid ditunjukkan


pula oleh guru tentang simbol setiap
komponen melalui paparan slaid.
2. Guru menerangkan tentang simbol
setiap komponen dan menunjukkan
demonstrasi tentang cara melukis
setiap simbol komponen elektronik.
3. Guru menjalankan satu
permainanbola beracun.
4. Guru memasang lagu dan murid
akan menyerahkan bola beracun
tersebut kepada rakan disebelah
semasa lagu dimainkan.
5. Apabila lagu diberhentikan, murid

Paparan slaid
Bola

kaedah
-

Demonstrasi

Mengaplikasi

KB
Nilai
-

Disiplin
Kesungguhan

Strategi
-

Berpusatkan

bahan
Berpusatkan murid
Berpusatkan guru

yang memegang bola beracun akan


diberi tugasan oleh guru berkaitan
aktiviti pembelajaran yang telah
dijalankan.
Penilaian
Melukis sekurang-kurangnya dua simbol
Penutup
(5 minit)

I.

Membuat rumusan mengenai


pembelajaran pada hari ini.

daripada mana-mana komponen elektronik.


1. Beberapa orang murid dipilih untuk
menyatakan tentang pembelajaran
pada hari ini melalui bimbingan

KB :
-

Menjana idea.

Kaedah

guru.
2. Guru membuat rumusan mengenai

Sumbang saran

pelajaran pada hari ini.


3. Murid membersihkan dan
mengemas semula bengkel.

REFLEKSI KENDIRI
1. Sebelum PdP

:
:

Murid- murid tiba ke bengkel KH tepat pada waktu dan beratur di hadapan bengkel sebelum dibenarkan masuk ke dalam
bengkel. Murid- murid juga dapat mematuhi peraturan bengkel untuk mengelakkan kecelakaan. Murid- murid dapat
mengambil perkomponen yang betul mengikut keadaan dan menggunakan dengan teknik yang betul. Murid- murid
memulangkan barangan yang telah diambil ke tempat asal setelah digunakan.
2. Selepas PdP :