Anda di halaman 1dari 3

KBAT

KPS
a) Elemen Asas Sejarah
i. Tokohh
ii. Tempat
iii. Peristiwa
iv. Tarikh/ Masa
b) Konsep Masa
i. Tempoh
ii. Jarak masa
iii. Tarikh spesifik
c) Susunan Masa
i. Awalan, perkembangan dan akhiran
ii. Mengukur dan mengira kalendar masa
d) Konversi Masa
i. Membuat interpretasi garis masa
ii. Menerangkan perubahan dan
kesinambungan dalam urutan masa
e) Isu dan Masalah Masa Lalu
i. Mengkaji sebab-musabab
ii. Melihat perubahan dan kesinambungan
iii. Melihat sebab dan akibat
f) Perbandingan Masa Lalu
i. Mencari persamaan
ii. Mencari perbezaan
g) Imaginasi dan Empati
i. Imaginasi secara visual

ii. Mengembangkan kreativiti


iii. Imaginasi berdasarkan perasaan
h) Mencari Sumber
i. Kaedah mencari sumber
ii. Mengenal pasti sumber
iii. Menggunakan sumber
i) Signifikan Bukti
i. Tarikh berlaku
ii. Tokoh yang terlibat
iii. Peristiwa yang berlaku
iv. Lokasi/tempat peristiwa berlaku
v. Bagaimana berlaku
Nilai

KBKK
Contoh-contoh kemahiran berfikir secara kritis:
membanding dan membeza:

membuat kategori,
meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan.
menerangkan sebab.
membuat sekuen / urutan.
menentukan sumber yang dipercayai,
membuat ramalan,
mengusul periksa andaian,

membuat inferens
Contoh kemahiran berfikir secara kreatif:
o mencipta analogi

o
o

menjana dan menghasilkan idea baru


mencipta metafora,

From <http://mahirkbkk.tripod.com/>

ENT

DK