Anda di halaman 1dari 13

SEKOLAH KEBANGSAAN DANAU PERDANA

JALAN DESA BAKTI 2


TAMAN DESA
58100 KUALA LUMPUR

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5
1

2016
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5
2016
MINGGU

TARIKH

4/1/16 8/1/16

BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Modul 1

1.1

1.1.1

Pengalaman Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Bernyanyi dengan pic yang


betul.

CADANGAN AKTIVITI
Mendengar dan
mengecam aras pic yang
dimainkan.
Mengajuk pic yang
didengar secara menurun
dan menaik.
Menyanyikan lagu dengan
pic yang betul.

11/1/16
15/1/16

Modul 1

1.1

1.1.3

Pengalaman Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Bernyanyi solfa do, re, mi ,


fa , so , la.
- menyanyi solfa dalam
pelbagai corak irama

Latihan pic menggunakan


solfa- do,re,mi,fa,so.
Latihan isyarat tangan
Curwen.
Menyanyi solfa sambil
membuat isyarat tangan
Curwen.

18/1/16
22/1/16

Modul 1
Pengalaman Muzikal

1.1
Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

1.1.4
Mengaplikasi accelerando
dan ritardando dalam
nyanyian.
.

Latihan pic secara lembut


(p),sederhana lembut
(mp), kuat (f) dan
sederhana kuat (mf) yang
ditetapkan.
Menyanyi lagu adikku
sayang secara
accelerando dan
ritardando.

25/1/16
28/1/16

1/2/16 5/2/16

Modul 4

4.1

4.1.1

Membaca dan Menulis Notasi


Muzik

Membaca dan menulis


notasi muzik.

Menulis simbol dan istilah.


- Piano ( p )
- Mezzo piano
( mp )
- Forte ( f )
- Mezzo forte ( mf )
- DC
- Fine
- DS
- Staccato
- Tekanan
- beransur lembut
- beransur kuat

Modul 4

4.1

Membaca dan Menulis Notasi


Muzik

Membaca dan menulis


notasi muzik.

4.1.2
Menama dan menulis not
E, F, G, A, B, C dan D
pada baluk.
E F G A B C D
- Semibrif
- Minim Bertitik
- Minim
- Krocet
- Kuaver
Menama dan menulis not
E, F, G, A, B, C, D pada
baluk.
- semibrif
- minim

8/2/16
12/2/16

Modul 1

1.4

1.4.1
Memainkan not E,F,G, A, B,

Mengenal istilah dan


simbol muzik.
Menulis semula simbol
muzik.

Penerangan tentang
bentuk not semibrif dan
minim beserta nilainya.
Mengenal kedudukan not
E,F,G, A, B, C dan D,
pada baluk
Menulis not E,F, G, A, B,
Cdan D pada baluk
dalam bentuk
semibrif,,minim bertitik,
minim ,krocetdan kuaver
dengan betul.

Postur ketika meniup


rekoder.

Pengalaman Muzikal

10

15/2/16
19/2/16

22/2/16
26/2/16

29/2/16
4/3/16

7/3/16
11/3/16

Memainkan rekoder
secara ensembel

C dan D dengan ton yang


baik
- memainkan not
- penjarian not E, F, G, A, B,
C dan D
- pernafasan
- perlidahan (dengan
sebutan tu)
- embouchure
- postur

Pernafasan dan
perlidahan dengan
sebutan tu.
Meniru dan memainkan
rekoder not
E,F,G,A,B,C,D
mengikut nilai not.

Modul 1

1.4

1.4.2

Pengalaman Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Memainkan rekoder
berdasarkan skor.
- memainkan frasa lagu
- memainkan melodi
kaunter
- memainkan melodi

Modul 1

1.4

1.4.2

Pengalaman Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Memainkan rekoder
berdasarkan skor.
- memainkan frasa lagu
- memainkan melodi
kaunter
- memainkan melodi

Modul 1

1.4

1.4.2

Pengalaman Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Memainkan rekoder
berdasarkan skor.
- memainkan frasa lagu
- memainkan melodi
kaunter
- memainkan melodi

Modul 1

1.4

1.4.3

Latihan pernafasan.

Pengalaman Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Memainkan rekoder dalam


pelbagai tempo.

Meniup rekoder frasa demi


frasa.

Latihan penjarian not


E,F,B, A, G,C ,D
Memainkan rekoder
mengikut skor.

Latihan penjarian not


E,F,B, A, G,C ,D
Memainkan rekoder
mengikut skor.

Latihan penjarian not


E,F,B, A, G,C ,D
Memainkan rekoder
mengikut skor.

Memainkan rekoder
mengikut tempo
berdasarkan skor.

11

14/3/16
18/3/16

12

21/3/16
25/3/16

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


Modul 3

3.1

3.1.1

Apresiasi Muzik

Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.
Contoh:

Memberi pendapat tentang


muzik yang didengar atau
ditonton menggunakan
terminologi muzik secara
berpandu.
Ciri muzik:

- Muzik Popular
- Muzik Tradisional
Malaysia
- Muzik klasik
Barat
- Muzik Asia
13

28/3/16
1/4/16

Penerangan ringkas
tentang muzik popular
Malaysia.
Memperdengarkan muzik
popular dan muzik
tradisioanal secara kuiz.

- Alat Muzik
(contoh: alat bertali, tiupan)
- Cara Persembahan

Mengecam dan
mengenalpasti ciri muzik
berkenaan.
Penerangan ringkas
tentang muzik tradisional
Malaysia.

Modul 3

3.1

3.1.1

Apresiasi Muzik

Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

Mengenalpasti muzik yang


didengar.
Ciri muzik:
Alat muzik (contoh: alat
bertali, tiupan)

Memperdengarkan muzik
tradisioanal secara kuiz.
Mengecam dan
mengenalpasti ciri muzik
berkenaan.

Cara persembahan
14

4/4/16 8/4/16

Modul 2

2.1

2.1.1

Penghasilan Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif

Menghasilkan pelbagai
kesan bunyi untuk
mengiringi persembahan.
.

Tunjukcara penghasilan
bunyi.
Murid melakukan latihan
dalam kumpulan untuk
menghasilkan kesan
bunyi.

15

11/4/16
15/4/16

Modul 2

2.1

2.1.2

Latihan dalam kumpulan.

Penghasilan Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif

Mencipta corak irama


mudah.

Persembahan kumpulan.

Meter 2
4
16

18/4/16
22/4/16

Modul 2

2.1

2.1.2

Latihan dalam kumpulan.

Penghasilan Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif

Mencipta corak irama


mudah.

Persembahan kumpulan.

Meter 3
4
17

18

25/4/16
29/4/16

2/5/16 6/5/16

Modul 1

1.1

1.1.5

Pengalaman Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Bernyanyi dengan dinamik.


- lembut (p)
- sederhana lembut (mp )
- kuat (f )
- sederhana kuat (mf)

Modul 1

1.1

1.1.2

Pengalaman Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Bernyanyi lagu berkembar.

Mendengar lagu Abang


Balik Kampung.
Menyanyikan lagu
Menyanyikan lagu Abang
balik kampung secara
dinamik.
Menyanyikan laguAbang
Balik Kampung.
Menyanyikan lagu Adikku
Sayang.
Menyanyikan kedua-dua
lagu secara berkembar.

19

9/5/16
13/5/16

Modul 1
Pengalaman Muzikal

1.2.1

1.2
Memainkan alat perkusi

Memainkan corak irama


berdasarkan skor.
Meter 2 3 4
4 4 4

Mengenal skor perkusi


lagu
Tepukan irama
berdasarkan skor perkusi.
Memainkan alat perkusi
mengikut skor secara
berkumpulan.

20

16/5/16
20/5/16

Modul 1

1.2

1.2.2

Mengenal skor perkusi.

Pengalaman Muzikal

Memainkan alat perkusi

Memainkan alat perkusi


dalam pelbagai tempo.

Memainkan alat perkusi


mengikut skor.
Memainkan alat perkusi
mengikut tempo.

21

22
23
24

25

26

23/5/16
27/5/16

30/5/16
31/5/16
1/6/16 3/6/16
6/6/16
10/6/16

13/6/16
17/6/16

20/6/16
24/6/16

Modul 1

1.3

1.3.1

Pengalaman Muzikal

Bergerak mengikut muzik.

Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.
- warna ton
- irama

Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar..
Membuat pergerakan
berdasarkan irama.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


Modul 1

1.3

1.3.1

Cadangan Aktiviti:
- bergerak berdasarkan
situasi, tema atau puisi

Pengalaman Muzikal

Bergerak
mengikut muzik.

Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.
- warna ton
- irama

Modul 1

1.4

1.4.4

Latihan pernafasan.

Pengalaman Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Mengaplikasikan dinamik
dalam permainan rekoder
- lembut (p)
- sederhana lembut (mp )
- kuat (f)
- sederhana kuat (mf) 1.4.2

Penjarian not berdasarkan


skor.
Meniup mengikut dinamik.

Modul 1

1.4

1.4.5

Modul 1

Pengalaman Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti memainkan
rekoder.

Pengalaman Muzikal

27

28

29

30

31

32

27/6/16
1/7/16

Modul 2

2.1

2.1.3

Modul 2

Penghasilan Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

Mencipta dan menyanyikan


melodi mudah.
- mengajuk melodi
- mengimprovisasi
jawapan kepada soalan
melodi yang diberikan.

Penghasilan Muzik

Modul 2

2.1

2.1.3

Mengimprovisasi bunyi
mengikut kreativiti.

Penghasilan Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

Mencipta dan menyanyikan


melodi mudah.
- mengajuk melodi
- mengimprovisasi
jawapan kepada soalan
melodi yang diberikan.

11/7/16
15/7/16

Modul 2

2.1

2.1.3

Penghasilan Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

Mencipta dan menyanyikan


melodi mudah.
- mengajuk melodi
- mengimprovisasi
jawapan kepada soalan
melodi yang diberikan.

18/7/16
22/7/16

Modul 2

2.1

2.1.3

Penghasilan Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

Mencipta dan menyanyikan


melodi mudah.
- mengajuk melodi
- mengimprovisasi
jawapan kepada soalan
melodi yang diberikan.

25/7/16
29/7/16

Modul 1

1.1

1.1.6

Pengalaman Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Bernyanyi dengan sebutan


yang betul.

1.1

1.1.7

4/7/16 8/7/16

1/8/16 5/8/16

Modul 1

Mencipta karya muzik


untuk mengiringi
persembahan.

Mencipta karya muzik


untuk mengiringi
persembahan

Menyanyikan lagu dengan


betul.
Menyanyi secara
ekspresif.
Menyanyikan lagu dengan
betul dan mempamerkan

33

34

35

Pengalaman Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti menyanyi.

8/8/16
12/8/16

Modul 1

1.2
Memainkan alat perkusi

1.2.3

15/8/16
19/8/16

Modul 1

22/8/16
26/8/16

Modul 3

3.1

3.1.1

Apresiasi Muzik

Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

Memberi pendapat tentang


muzik yang didengar atau
ditonton menggunakan
terminologi muzik secara
berpandu.
Ciri muzik:
- Alat Muzik
(contoh: alat bertali, tiupan)
- Cara Persembahan

Pengalaman Muzikal

Memainkan alat perkusi


dengan dinamik
berdasarkan skor.
- lembut (p)
- sederhana lembut (mp)
- kuat (f)
- sederhana kuat (mf)
1.2
Memainkan alat perkusi

Pengalaman Muzikal

1.2.4
Mengamalkan nilai murni
semasa aktiviti memainkan
alat perkusi.

- Muzik klasik barat

nilai murni dalam aktiviti


muzik.

Memainkan corak irama


berdasarkan skor
mengikut kumpulan.

Menunjukcara dalam
kumpulan;----.-.bekerjasa
ma dalam kumpulan .bertoleransi semasa
melakukan aktiviti muzik
- .bertanggungjawab
terhadap tugas atau
peranan yang diberi .mematuhi arahan
ketua/konduktor/guru
.menghormati arahan
ketua/konduktor/guru .
Penerangan tentang muzik
klasik barat.
Mendengar dan
mengecam muzik
berkenaan.
Kuiz

36

29/8/16
2/9/16

Modul 3

3.1

3.1.1

Apresiasi Muzik

Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

Memberi pendapat tentang


muzik yang didengar atau
ditonton menggunakan
terminologi muzik secara
berpandu.

- Muzik Asia

Penerangan tentang muzik


Asia.
Mendengar dan
mengecam muzik
berkenaan.
Kuiz

Ciri muzik:
- Alat Muzik
(contoh: alat bertali, tiupan)
- Cara Persembahan
37

5/9/16 9/9/16

Modul 4

4.1

4.1.3

Membaca dan menulis notasi


muzik

Membaca dan menulis


notasi muzik

Menulis nilai not dan tanda


rehat.

Mengenal dan menulis


simbol.
Menamakan not.

-Semibrif
- minim bertitik
-minim
-krocet
-kuaver
38

39

40

12/9/16
16/9/16

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

19/9/16
23/9/16

Modul 4

4.1

4.1.4

Mengenal meter lagu.

Membaca dan menulis notasi


muzik

Membaca dan menulis


notasi muzik

Menulis meter.
- menulis angka atas dan
angka bawah bagi meter

Menulis meter lagu


2 3 4
4 4 4

26/9/16
30/9/16

Modul 1

1.4

1.4.4

Latihan pernafasan.

Pengalaman Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Mengaplikasikan dinamik
dalam permainan rekoder
- lembut (p)
- sederhana lembut (mp )

Penjarian not berdasarkan


skor.

10

Meniup mengikut dinamik.

- kuat (f)
- sederhana kuat (mf) 1.4.2

41

42

43

3/10/16
7/10/16

Modul 1

1.4

1.4.4

Latihan pernafasan.

Pengalaman Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Mengaplikasikan dinamik
dalam permainan rekoder
- lembut (p)
- sederhana lembut (mp )
- kuat (f)
- sederhana kuat (mf) 1.4.2

Penjarian not berdasarkan


skor.

Cadangan Aktiviti:
- bergerak berdasarkan
situasi, tema atau puisi

10/10/16
14/10/16

Modul 1

1.3

1.3.1

Pengalaman Muzikal

Bergerak
mengikut muzik.

Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.
- warna ton
- irama

17/10/16
21/10/16

Modul 1

1.1

1.1.2

Pengalaman Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Bernyanyi lagu berkembar.

Meniup mengikut dinamik.

Menyanyikan laguAbang
Balik Kampung.
Menyanyikan lagu Adikku
Sayang.
Menyanyikan kedua-dua
lagu secara berkembar.

44

24/10/16
28/10/16

Modul 1

1.1

1.1.1

Pengalaman Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Bernyanyi dengan pic yang


betul.

Mendengar dan
mengecam aras pic yang
dimainkan.
Mengajuk pic yang
didengar secara menurun
dan menaik.
Menyanyikan lagu dengan
pic yang betul.

11

45

46

31/10/16
4/11/16

Modul 1

1.3

1.3.1

Pengalaman Muzikal

Bergerak
mengikut muzik.

Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.
- warna ton

7/11/16
11/11/16

Modul 1

1.1

1.1.1

Pengalaman Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Bernyanyi dengan pic yang


betul.

Cadangan Aktiviti:
- bergerak berdasarkan
situasi, tema atau puisi

Mendengar dan
mengecam aras pic yang
dimainkan.
Mengajuk pic yang
didengar secara menurun
dan menaik.
Menyanyikan lagu dengan
pic yang betul.

47

48

14/11/16
18/11/16

Modul 1

1.3

1.3.1

Pengalaman Muzikal

Bergerak
mengikut muzik.

Membuat pergerakan
berdasarkan muzik yang
didengar.
- warna ton
- irama

21/11/16
25/11/16

Modul 1

1.1

1.1.1

Pengalaman Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Bernyanyi dengan pic yang


betul.

Cadangan Aktiviti:
- bergerak berdasarkan
situasi, tema atau puisi

Mendengar dan
mengecam aras pic yang
dimainkan.
Mengajuk pic yang
didengar secara menurun
dan menaik.
Menyanyikan lagu dengan
pic yang betul.

12

13

Anda mungkin juga menyukai