Anda di halaman 1dari 1

Kepada :

Yth.
Bpk

/Sdr.

Di
Tempat.

Assalamualaikum Wr. Wb.


Dengan mengharap Ridlo dan Rahmat Allah SWT, kami mengharap
kehadiran Bapak /Saudara pada acara penjemputan Kyai
yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :
Hari
Tanggal
Waktu
Tempat

:
:
:
:

Demikian undangan kami dan atas kehadirannya


kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Hormat kami
Ketua Penanggung Jawab

H. BAKIR
Nb : Yang membawa undangan ini harap disebarkan kepada
yang lain.

Mitra Computer