Anda di halaman 1dari 2

DAFTAR HADIR MEETING BIDAN BULANAN PUSKESMAS SAKETI

TANGGAL 26 JANUARI 2015


NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NAMA

NIP/NRPTT

Hj. N. Nunung Sumartini, Sos 19600110 198103 2 006


Wiwin Purwini, Amd. Keb, SK 19721028 199203 2 003
Hj. Eha Mustarihah, Amd. Ke

Lita Dwiyani, Amd. Keb


Renny Rismaya
Yeni Srimulyani, Amd. Keb
Nur Sri Haryati, S.ST
Ita Rosiawati, Amd. Keb
Ihah Nasihah, Amd. Keb
Eka Kartika Suryani, Amd. Ke

Nuraeni, Amd. Keb


Suminah, Amd. Keb
Hayatin Nufus, Amd. Keb
Devi Fitriyani, Amd. Keb
Reci Lismaniar Riza, Amd. Ke

Rina Agustina, Amd. Keb


Fuji Yulianti Herliman, Amd.
E. Desy Oktavianty, Amd. Ke

Devi Triani, Amd. Keb


Sri Suciati, Amd. Keb
Ema Mardiah
Ana Maryana Fitroh
Leni Marlina
Astri Novianti

25 Nida Sula Hida

19700318 199103 2
19720331 199203 2
19730507 199302 2
19790713 200212 2
19731217 200501 2
19781021 200312 2
19870831 201001 2
19800304 200701 2
29.4.048.14999
29.4.021091
29.4.021079
29.4.029415
29.4.3501314
29.4.3600378
tks
tks
tks
tks
tks
tks
tks
tks

JABATAN

Gol/Ruang

007
002
001
005
007
004
006
004

III/d
III/d
III/c
III/c
III/c
III/c
III/a
II/d
II/c
II/c
-

Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan
Bidan

Bidan

Penyelia
Penyelia
Penyelia
Penyelia
Penyelia
Penyelia
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana

TTD
1. ..
3. .
5.
7. .
9. ..

11.

13.
15. ..

17.

19.

21.
23. ..

25.
Mengetahui

Kepala UPT Puskesmas S

YANI SASTRANEGARA,
NIP. 19710711 199103 1

AN BULANAN PUSKESMAS SAKETI


26 JANUARI 2015
TTD
1. ..
2.
3. .
4. .
5.
6. .
7. .
8. .
9. ..
10.
11. .
12. .
13.
14. .
15. ..
16.
17. .
18. .
19. .
20. .
21. .
22. .
23. ..
24. ..
25.
Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Saketi

YANI SASTRANEGARA, SKM


NIP. 19710711 199103 1 002