Anda di halaman 1dari 1

Kepentingan Pendidikan Jasmani dari segi

Perkembangan Sosial.
Apa?
Kamus Pelajar Edisi Kedua :
- Segala hal yang berkaitan dengan masyarakat, kemasyarakatan.
- Suka mengambil berat tentang hal-hal masyarakat.
Sosial dalam Pendidikan Jasmani (PJ)
Perkembangan sosial merupakan satu proses
perkembangan yang membolehka kanakkanak berinteraksi dengan orang lain
mengikut cara yang boleh diterima oleh
sesuatu masyarakat serta budaya.

Objektif:
- Membentuk sikap sahsiah
dan tingkahlaku social
yang diigini.
- Memupuk dan
menyemaikan sifat-sifat
sosial.

Kepentingan :
- Membantu menyesuaikan diri.
- Mengerakan hubungan.
- Komunikasi yang positif.
- Galakkan gaya hidup sihat.