Anda di halaman 1dari 8

KERTAS KERJA PROGRAM

PENGUCAPAN AWAM DALAM


BAHASA INGGERIS
PANITIA BAHASA INGGERIS

PETI SURAT 187, 89150 KOTA BELUD.

KERTAS KERJA PROGRAM PENGUCAPAN AWAM DALAM BAHASA INGGERIS


SEK. KEB. PULAU MANTANANI, KOTA BELUD, SABAH.
NAMA PROGRAM
Program Pengucapan Awam dalam Bahasa Inggeris 2015.

ANJURAN
Panitia Bahasa Inggeris Sek. Keb. Pulau Mantanani, Kota Belud, Sabah.

PENGENALAN
Program ini bertujuan untuk menggalakkan penggunaan Bahasa Inggeris dalam kalangan murid melalui
kaedah lisan / bercerita yang akan dilaksanakan pada setiap hari Isnin semasa perhimpunan.
Seterusnya, diharapkan melalui program ini murid akan lebih menguasai Bahasa Inggeris seterusnya
dapat membantu mereka untuk meningkatkan tahap pencapaian mereka dalam Bahasa Inggeris dan
menyediakan mereka menghadapi masa hadapan yang lebih mencabar seiring dengan era globalisasi.

MATLAMAT
Membina keyakinan dan memupuk minat murid terhadap Bahasa Inggeris ke arah meningkatkan
kecemerlangan pendidikan sekolah dalam kalangan murid SK. Pulau Mantanani.

OBJEKTIF
1. Menanamkan minat murid dalam menguasai kemahiran Bahasa Inggeris.
2. Meningkatkan penguasaan pengucapan awam dalam Bahasa Inggeris.
3. Menerapkan semangat ingin mencuba dan meningkatkan keyakinan diri murid-murid.

SUMBER
1.
2.

Tenaga Guru-guru mata pelajaran Bahasa Inggeris


Kewangan- Teras Bahasa Inggeris

JAWATANKUASA PROGRAM PENGUCAPAN AWAM DALAM


BAHASA INGGERIS
PENASIHAT
ENCIK LIMUN BIN GAMBURUD

PENGERUSI
ENCIK MUHD. FAIS BIN ISMAIL

AHLI
JAWATANKUASA

GURU MP BAHASA INGGERIS TAHUN 1

GURU MP BAHASA INGGERIS TAHUN 2

GURU MP BAHASA INGGERIS TAHUN 3

GURU MP BAHASA INGGERIS TAHUN 4

SETIAUSAHA
ENCIK MUHD. FAIS BIN ISMAIL

GURU MP BAHASA INGGERIS TAHUN 5

GURU MP BAHASA INGGERIS TAHUN 6

AKTIVITI/PROGRAM
Program ini akan berlangsung sepanjang tahun. Aktiviti yang akan dijalankan sepanjang program ini adalah seperti
berikut:BIL.
1.

2.

3.

AKTIVITI
English
Dialogue/
Conversation
satu dialog
perbualan
seminggu
(Anggaran
Belanjawan
seperti di
Lampiran 1)

TARIKH/MASA
Setiap minggu

English Speech Perhimpunan


Rasmi setiap
pagi Isnin

Big Book- satu Setiap hari Rabu


salinan Big Book
(English Day)
akan dipamerkan
di English
Corner(satu
soalan kuiz
pemahaman akan
diberikan)

SASARAN
Semua murid
SK Lukut
Semua guru
SK Lukut

Semua murid
SK Lukut
Semua guru
SK Lukut

Semua murid
SK Lukut

GURU
BERTANGGUNGJAWAB

RASIONAL
Untuk
menggalakkan
murid bertutur
Bahasa Inggeris
dengan baik.
Dua (2) orang murid
dari setiap Tahap
Satu dan Tahap 2
yang bertutur
dengan kerap dan
baik akan dipilih
sebagai pemenang.
Semua guru juga
digalakkan bertutur
dalam Bahasa
Inggeris sebagai
model kepada murid
untuk bertutur
dalam Bahasa
Inggeris dan
seorang guru yang
sentiasa bertutur
dengan baik akan
dipilih sebagai
pemenang setiap
bulan
Menggalakkan dan
membina keyakinan
diri murid untuk
bertutur dan
berucap dalam
Bahasa Inggeris di
khalayak ramai.
Setiap pengawas
akan menjadi model
kepada murid yang
lain untuk membuat
pengucapan awam
di samping
membantu
meningkatkan
prestasi murid
dalam Bahasa
Inggeris.
Untuk menanam
minat murid
membaca bahan
bacaan Bahasa
Inggeris dan
menguji
pemahaman
mereka dalam

Pn. Siti Rohani bt. Mahidin


Pn. Noraizan bt. Nordin
Pn. Deeba Malar a/p Noriraju
Pn. Amutha a/p Selorarajy

Pn. Haizy bt. Mustafar

Pn. Siti Aishah bt. Veera Shaib


Pn. Arni Asreena bt. Aziz
Pn. Hjh. Rozana bt. Mohamad
Moktar

4.

English Week
12 Februari 2014
Competition
(Jam 7.40 pagi
Level 1
-10.00 pagi)
Making a Hotdog
Book (Year 1)
Making a mask
(Year 2)
Write a poem
(Year 3)
Action Song
Level 2
Public Speaking
Storytelling
Spelling
PPKI dan Pra
Sekolah
Making a mask
(Anggaran
Belanjawan
seperti di
Lampiran 1)

Semua murid
SK Lukut

Bahasa Inggeris.
Menarik minat murid
untuk menyertai
aktiviti Bahasa
Inggeris selain
meningkatkan
keyakinan
mereka dalam
bertutur dan
berkomunikasi
dalam Bahasa
Inggeris.
Membuat pemilihan
Semua guru Bahasa Inggeris.
peserta terbaik
untuk mewakili
sekolah dalam
acara bagi
Tahap 2 untuk
menyertai
pertandingan
Karnival Bahasa
Inggeris
Peringkat Daerah
Port Dickson.

LAMPIRAN 1
TAHAP
AKTIVITI
Level 1 & English
2
Dialogue/
Conversation

ANGGARAN PERBELANJAAN
Level 1
RM5.00 x 8 orang

RM40.00

Level 2
RM5.00 x 8 orang

RM40.00

Guru
RM12.00 x 10 bulan
Pelancaran
Banner
Bunting
Balloons

JUMLAH

RM120.00
RM74.00
RM30.00
RM10.00
JUMLAH RM314.00

ENGLISH WEEK
Level 1
Making a
Hotdog Book
(Year 1)

Level 1

Level 1

Making a
mask (Year
2)

Johan : RM8.00
Naib Johan : RM6.00
Ketiga
:
RM4.00
Pembalut
:
RM10.00
hadiah

RM8.00
RM6.00
RM4.00
RM10.00

JUMLAH RM28.00
Johan : RM8.00
RM8.00
Naib Johan : RM6.00
RM6.00
Ketiga
:
RM4.00
RM4.00
Pembalut
:
RM10.00
RM10.00
hadiah

JUMLAH RM28.00
Write a poem Johan : RM8.00
RM8.00
(Year 3)
Naib Johan : RM6.00
RM6.00
Ketiga
:
RM4.00
RM4.00
Pembalut
:
RM10.00
RM10.00
hadiah

Level 1

Action Songs

Level 2

Spelling

Level 2

Public
Speaking

Level 2

Storytelling

Prasekol Making a
ah
mask
PPKI

Johan
:
Naib Johan :
Ketiga
:
Keempat
:
Beg kertas :
murid

JUMLAH
RM8.00x 15
RM6.00 x15
RM4.00 x 15
RM4.00 x15
RM3.00x 60

JUMLAH
Johan : RM8.00
Naib Johan : RM6.00
Ketiga
:
RM4.00
Pembalut
:
RM10.00
hadiah

RM28.00
RM120.00
RM90.00
RM60.00
RM60.00
RM180.00

RM510.00
RM8.00
RM6.00
RM4.00
RM10.00

JUMLAH RM28.00
Johan : RM8.00
RM8.00
Naib Johan : RM6.00
RM6.00
Ketiga
:
RM4.00
RM4.00
Pembalut
:
RM10.00
RM10.00
hadiah
JUMLAH
Johan : RM8.00
Naib Johan : RM6.00
Ketiga
:
RM4.00
Pembalut
:
RM10.00
hadiah

RM28.00
RM8.00
RM6.00
RM4.00
RM10.00

JUMLAH RM28.00
Johan : RM8.00 x 3
RM24.00
Naib Johan : RM6.00 x 3
RM18.00
Ketiga
:
RM4.00 x 3
RM12.00
Pembalut
:
RM10.00 x 9
RM90.00
hadiah
JUMLAH RM144.00
JUMLAH BESAR RM1136.00

KUMPULAN SASARAN

Guru-guru dan murid-murid Sek. Keb. Lukut.

PENUTUP
Adalah di harapkan semoga program dapat berjalan dengan lancar.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

_________________________

__________________________

(PN ARNI ASREENA BINTI AZIZ)


Guru Bahasa Inggeris
SK Lukut

(EN. ROSLAN B. MOHAMED)


Ketua Panitia Bahasa Inggeris
SK Lukut

______________________________
(EN. MOHAMAD NOH B. ABDULLAH)
Guru Besar Cemerlang
SK Lukut

Anda mungkin juga menyukai