Anda di halaman 1dari 3

Borang Sarana LW 1

1.

BORANG PENETAPAN FOKUS LEARNING WALKS


Nama Sekolah :

2.

Nama Ketua Panitia / Penyelaras PLC:

3.

Nama Ketua (Lead Walker) :

4.

Senarai Peserta LearningWalks:

5.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
Tarikh Perbincangan :

6.

Fokus yang telah dipilih dan disetujui bersama :

.....................................................
(

.....................................................
)

Tandatangan Ketua (Lead Walker)

Tandatangan Ketua (Lead Walker)


Borang Sarana LW 2

1.

Fokus yang telah dipilih dan disetujui bersama :

KELAS 1

BORANG PEMERHATIAN LEARNING WALKS

Berdasarkan FOKUS yang disetujui, senaraikan pemerhatian anda


1.
2.

KELAS 3

KELAS 2

3.

2.

3.

Berdasarkan FOKUS yang disetujui, senaraikan pemerhatian anda


1.
2.
3.
Berdasarkan FOKUS yang disetujui, senaraikan pemerhatian anda
1.
2.
3.
Catatan Tambahan (Jika ada):
i.
ii.
iii.
Tarikh Pemerhatian :

.........................................................
Tandatangan Peserta Learning Walks

.........................................................
Tandatangan Ketua ( Lead Walker)

Nama :......................................................

Nama :......................................................

Sekolah :...................................................

Sekolah :...................................................

Borang Sarana LW 3
BORANG DAPATAN KESELURUHAN LEARNING WALKS
(Sila lengkapkan borang berdasarkan refleksi yang telah dijalankan)

1.

Fokus yang telah dipilih dan disetujui bersama :

2.

Aspek yang telah dipelajari :


i.
ii.
iii.
iv.

v.
3.

Senarai bukti pengajaran dan pembelajaran yang telah diperhatikan :


i.
ii.
iii.
iv.
v.

4.

Tindakan seterusnya yang akan dilaksanakan :


i.
ii.
iii.

.........................................................
Tandatangan Peserta Learning Walks

.........................................................
Tandatangan Ketua ( Lead Walker)

Nama :......................................................

Nama :......................................................

Sekolah :...................................................

Sekolah :...................................................