Anda di halaman 1dari 2

BORANG

PERATURAN PELANCONGAN DAERAH


Borang ini hendaklah disediakan dalam 1 salinan dan hendaklah sampai ke jabatan
pendidikan sarawak [u.p: Unit Perhubungan dan Pendaftaran] sebulan
sebelum tarikh lawatan.
1.
2.
3.
4.

Nama
Nama
Nama
Nama

sekolah :
pengetua/ guru besar:
ketua rombongan:
pegawai/ guru pembantu:

Bil.

Nama

Jawatan

No Kad
Pengenalan/Pasport

a)
b)
c)
[Sila lampirkan di kertas berasingan jika ruang tidak mencukupi]
5. Tujuan Lawatan:
6. Jenis kenderaan:
No Pendaftaran:
*(Kenderaan Persendirian adalah tidak dibenarkan)
7. Tempat tempat yang dilawati:

Nama Tempat

Tarikh
Dari

Hingga

Nama Dan Alamat Penuh


Tempat Bermalam

[Sila sertakan jadual lawatan]


8. Punca Pendapatan Wang:
Bilangan Murid
Bilangan Guru
Punca Lain
Sila sertakan bukti (surat pengesahan pembiayaan) jika mendapat
bantuan kewangan daripada organisasi/ jabatan (cth. Pejabat Pendidikan
Daerah dan lain-lain)

BORANG
9. Nama Pegawai/ Guru yang diberi kuasa mengutip dan membelanjakan wang:
Nama

Jawatan

No. Kad

Alamat Kediaman

Pengenalan/
Pasport

_____________________________

_________________________

Tandatangan Pengetua/ Guru Besar

Cop Rasmi Sekolah

NAMA NAMA AHLI ROMBONGAN


a) Guru Pengiring/ Kakitangan terlibat
Bi
l

Nama Penuh

Umur

Jawatan

No. KP

Alamat

No. Tel

Anda mungkin juga menyukai